A rendezvényt Mihai Tirnoveanu, a szélsőségesen nacionalista Calea Neamului Egyesület elnöke kezdeményezte a Facebook-oldalán. Az esemény ortodox papok által tartott vallási ceremóniával kezdődött. Ezúttal is felolvasták annak a 149 román katonának a nevét, akik egy – a román hatóságok által hivatalosan cáfolt – dokumentum szerint e temetőben nyugszanak...

Neves és művelt felmenőkkel bíró családban született Szklabonyán (Nógrád vármegye, ma Mikszáthfalva, Szlovákia), Mikszáth János jómódú földbirtokos, és a kisnemesi származású Veress Mária evangélikus vallású szülők fiaként. A Mikszáth felmenők felső-magyarországi lutheránus lelkészek voltak, ugyanakkor az elterjedt tévhittel ellentétben nem voltak nemesek. A család a nevét „Mixadt” alakban írta a XIX. század kezdetéig...

Az eredmény még a kutatókat is meglepte - tette hozzá az újság. A MyHeritage a kutatást közösen végezte Daniel Sztacki statisztikussal, a Zsidó Nemzetpolitikai Intézet (The Jewish People Policy Institute, JPPI) demográfiai szakértőjével, az európai -askenázi - zsidóság demográfiáját vizsgáló részleg vezetőjével...

"Szegény Rákóczi László uram halálán bizony nem kevéssé búsulok és szánakozom, mert jó fia volt hazájának és igaz szolgája ő Felségének… De mit tehetünk róla. így szokott az vitézség járni… Majd nem is lészen immár kinek írnom az derekas urak közül, meghalván Rákóczi uram"

Az év végén a közben kitört spanyol örökösödési háború katonaszükségletének kielégítése miatt a bécsi Haditanács kegyelmet adott a katonának felcsapó bujdosóknak. Kiss Alberttel, Thököly volt hadnagyával együtt Esze Tamás is beállt Bagossy Pál gyalogezredébe toborzónak, de 1703 tavaszán a katonák frontra szállítása előtt ismét megszöktek...

1561 tavaszán a Balaton vidékén jelentős hadmozgások indultak. A magyar végváriak Somogyba száguldottak, míg a fehérvári törökök feldúlták Zalaszántót, majd rajtaütésszerűen bevették Hegyesd várát és megszállták Tapolcát, ahol palánkot emeltek...

Báthory István a neves magyar katolikus főúr, aki előbb Erdély fejedelme, majd Lengyelország királya lett, maga is szinte ezzel lépett egy nagyobb perspektívát nyújtó helyzetbe. Gyulafehérvárt nem feledte, de a Krakkó centrum nagyobb politikai mozgásteret biztosított...

Pio atya a 20. századi egyháztörténet egyik legmisztikusabb alakja. Küldetését a saját korában az egyház vezetői sem értették meg teljesen, ezért számtalan támadásnak volt kitéve. Tanításai, jóslatai azonban időtál-lóak, bármely kor embere, ha azok szerint tud és akar élni, biztos lehet benne, hogy megtalálta a helyes ösvényt...

Trianon századik évfordulójától, június 4-étől Csongrád megye neve Csongrád-Csanád megye lesz – jelentette be Juhász Tünde kormánymegbízott Szegeden. Az átnevezés a Trianonban szétszakított Magyarország egyesítésének és összefogásának vágyát szimbolizálja – magyarázta a kormánymegbízott. Az Országgyűlés 2017-ben Lázár Jánosnak, a térség országgyűlési képviselőjének javaslatára ellenszavazat nélkül módosította a megye nevét.

Andrej Hlinka páter, a legnagyobb szlovák párt, a Szlovák Néppárt vezetője 1925. június 4-én a következőket mondta:

Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit, mint a cseh uralom hat éve alatt.