• Európa sírásói egyre aktívabbak

  Európa sírásói egyre aktívabbak

  A nemzeti jogvédő szerint nemzeti megmaradásunk érdekében elkerülhetetlen a megfelelően előkészített és jól ütemezett kilépés az EU-ból, addig pedig az EU-ból a lehető legtöbb forrást ki kell venni és nemzetépítő célokra kell fordítani , bár még így is bőven negatív az egyenleg a csatlakozás előtti időszakban már bekövetkezett és veszteségek, és azóta jelentkező hátrányok miatt.

 • Magyar könnyűlovasok a 17. század elején (G. Huffnagel rézmetszete)

  Magyar huszárok az Elbánál

  Ha már támogatásról van szó, meg háborúról, I. Ferdinánd magyar király sem maradhatott ki sorból. Ő pedig olyat tudott hozzátenni testvére, V. Károly német-római császár hadseregéhez, amilyet addig még nem láttak Nyugat-Európában. Magyar könnyűlovasokat. Huszárokat...

 • Stoffán György: "Nici o brazdă!" – Trianoni gondolataim

  Stoffán György: "Nici o brazdă!" – Trianoni gondolataim

  Nem adtam oda Boldogasszony ferences kolostorát a labancoknak, nem adtam oda Kassa székesegyházát vagy Pozsony koronázó templomát. Nem adtam oda a szabadkai városházát, Munkács várát, Kolozsvárt és Brassó Fekete-templomát… S nem csak nem adtam oda senkinek, de máig a Kárpát-haza csodáinak tartom. S, hogy ma kik gondolják, hogy az övék, kik rabolják a Kárpátok erdeit, nem érdekel.  A magyar lélek ott él, a magyar gondolat és a magyar múlt legyőzhetetlen fegyver, még akkor is, ha hazug történelemmel tömik generációk óta sajátjaikat.

 • Merkelék megfenyegették a Mercedes tulajdonosát

  Merkelék megfenyegették a Mercedes tulajdonosát

  Több milliárd eurós bírsággal fenyegette meg a német szövetségi kormány a Daimler járműgyártó társaságot a versenytárs Volkswagen (VW) csoport dízelbotrányához hasonló szabálytalanságok miatt.

 • Beregszászon fog tárgyalnak a magyar és ukrán külügy-és oktatási miniszterek

  Beregszászon fog tárgyalnak a magyar és ukrán külügy-és oktatási miniszterek

  Van remény a megoldásra, az ukrán oktatási miniszter konzultációt kezdett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel.

 • amulett

  Alán amulett a "nagyságos Bél a magas kő" mondattal

  Az alán amulettek egyik legérdekesebbje ez a különös fémtárgy. Antropomorf (mert feje, szeme és szája is van), de mintha fogalma sem lett volna a készítőjének arról, hogy milyen is egy ember alakja. A már tárgyalt, elolvasható alán amulettek alapján tudjuk, hogy az amulettek készítői nem az emberábrázolás pontosságára, hanem egy ősvallási tétel felidézésére, hieroglifákkal való rögzítésére törekedtek. Ezért esetenként a testrészek helyére szójeleket tettek, az alak antropomorf vonásai éppen csak felidézték a jelekkel megnevezett Istent. 

   

  Ez az amulett a magyar hieroglif írás X alakú Bél szójelét, a magyar isteni triász fiú tagjának a nevét viseli magán (a székely írásban ebből a jelből alakult ki a formailag hasonló "b" betű). Nyilván Őt (a keresztény magyar krónikák Nimródját) kívánták megidézni az amulettel. Nyitray Szabolcs említi is az egyik, Mubaraz Helilovval közösen írt könyvében, hogy a Kaukázusban élő hunok egyikét Bél-nek hívták. A veleméri rajzos sindükön és tejesköcsögökön is szerepel az X alakú rontáselhárító jel. 

 • Leállt a határforgalom az ukrán-magyar határátkelőkön

  Leállt a határforgalom az ukrán-magyar határátkelőkön

  Ennek következtében minden ukrán-magyar viszonylatú közúti határátkelőhelyen szünetel a ki- és beléptetés június 1-jén 14 órától. A leállás a gyalogos és a gépkocsi forgalmat egyaránt érinti.

 • jeltábla

  Révész Péter a székely írás krétai hieroglif kapcsolatairól

  A Nebraskában oktató Révész Péter professzor 2017-ben Marosvásárhelyen, Kolozsvárott és Budapesten is tartott előadásokat egyes krétai hieroglif írásemlékek általa kidolgozott magyar megfejtéséről. Most újfent magyarországi előadások tartására készül, júniusban e célból hazaérkezik. A szerző informatikus. Fő kutatási területe az adatbázisok, ezen belül a bioinformatikai adatbázisok, például a DNS szerkezetének informatikai elemzése. E kutatás mintájára végezte el egyes mediterrán írások, valamint a székely írás származásának elemzését. Az írásrendszerek összevetésének módszertanával korábban már foglalkoztunk és bizonyos megállapításokat is tettünk Szekeres Istvánnal a Bronzkori magyar írásbeliség c. közös kötetünkben, amelynek számunkra is váratlan tapasztalatait (hogy a székely írás a kőkori világmodellek jelkészletének leszármazottja) A székely rovásírás eredete c. kötetben foglaltam össze. A különböző alfabetikus írásokban ugyanahhoz a jelformához azért tartozhat eltérő hangalak, mert az írás átadására még akkor került sor, amikor azok szójeleket alkalmaztak. Révész Péter a kérétai és a székely jelek hasonlósága alapján több esetben joggal feltételezte a krétai jelek hangértékét, más esetekben tévedett. E hangalakok segítségével megpróbált elolvasni néhány krétai feliratot. Feltételezi, hogy a székely írás a krétai írások leszármazottja. Nem köztudott, hogy a székely írás 20-50 jele már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. Ez a körülmény feladja a leckét a székely írás eredeztetésére vállalkozóknak, mert meg kell (kellene) indokolniuk, hogy miért éppen azt az írást szemelték ki átadónak, amelyiket kiszemeltek. A helyzet valójában fordított: a székely írás őse a világ legkorábbi, végső soron kb. 50 000 éves írása, amelynek jeleit a későbbi írás- és jelrendszerek felhasználták. Ezért található a világ szinte minden táján a székely írás jeleihez hasonló írásjel. A kérdésről bővebben a Magyar hieroglif írás c. kötetem tájékoztatja a kedves olvasót

 • nagy ős

  Alán amulett "nagy ős" olvasattal

  Ebben a cikkben mutatom be azt az alán amulettet, ami ráterelte a figyelmemet e fontos emlékcsoportra. Azért fontosak, mert a segítségükkel tisztázható, hogy az antropomorf alán amulettek (és ezek kiszombori, honfoglalás-kori párhuzamai) miért dermedtek torz pózba és némelyikük testrészei helyén miért vannak szójelek. Nos, azért, mert ezekkel az elolvasható amulettekkel az ősvallás egy-egy elméleti tételét rögzítették és illusztrálták. Egyúttal az ősvallás istenének az oltalmába is ajánlották a viselőjét, kifejezvén a világnézeti hovatartozását is. A jeltörténeti párhuzamok alapján ezeknek az amuletteknek az eredete (elterjedtsége) és jelentése is tisztázható valamelyest.

 • Egy magyar fejthette meg a piramisok végső titkát?

  Egy magyar fejthette meg a piramisok végső titkát?

  Rengeteg régész, mérnök, tudós és építész eredt már a nyomába a titkos kódnak, hogy feltörje, de eddig senkinek sem sikerült. Vilmos végül egy építkezésen jött rá még 2013-ban, mi lehet a végső titok,

 • Elismerték Székelyföld létezését

  Elismerték Székelyföld létezését

  A természeti kincseink kiaknázása, a rólunk szóló döntések meghozatala, az anyanyelvi oktatás minden szinten történő biztosítása, a magyar nyelv hivatalossá tétele és jelképeink szabad használata pedig óhatatlanul ezek közé tartozik.

 • Szándékosan hallgatnak a 4000 éves Ujgúrban feltárt magyar sírokról?

  Szándékosan hallgatnak a 4000 éves Ujgúrban feltárt magyar sírokról?

  Léteznek a világunkban olyan népcsoportok, kiknek létezését mindmáig köd fedi. Ujgur testvéreink, kik a Sárga folyó és a mongól sztyeppék között éltek, szintén ide sorolandók. Ők fehér emberek, hosszú szőke hajjal, egy kínai utazó leírásai alapján.

 • kétfejű sas

  A regölyi kétfejű sas hieroglifái

  A regölyi völgy a régészek paradicsoma, amely indokolja a korai történelmünk és Európa benépesedésének újragondolását. A közepén emelkedő dombon egy Kr. e. VII. századi halomsírt ástak ki, a párhuzamai kazahsztáni szkíta sírok között, Iránból (a Méd Birodalomból) és Urartuból ismertek. Akad Regölyben bronzkori földvár (vagy sánc) és korai magyar templomrom is. Szinte minden korból: újkőkor, bronzkor, pannon (róluk nevezték el Pannóniát, talán ők adták a Balaton/Pelso és a Duna nevét), kelta, római, népvándorlás-kor, Árpád-kor stb. kerültek elő tárgyak. Például a késő kelta pénzek egy csoportját regölyinek nevezi a szakma, mert itt találtak egy pénzöntödét, amelyben Nagy Sándor pénzeit hamisították. Szóval varázslatos ez a hely a szépsége és a történelme miatt is, ahol különféle csodálatosnál csodálatosabb lelet került elő, közte borostyán, gránát, ezüst és arany is. A jelen cikkben egy kétfejű sasos töredéket mutatok be, amely a rajta lévő két jel miatt is érdemes a pillantásunkra. 

 • Csaba királyfi - Helbing Ferenc alkotása

  Csaba királyfi csillagösvénye

  Május 30. egészen 1944-ig Csaba királyfi ünnepe volt. Aztán, ki tudja miért, felhagytunk a székelyek legendás vezérének ünneplésével. Ennek okairól tán többet tudhatunk, mint a legendás hősről, akinek élete a a regék homályába vész. De ahol "megáll a tudomány", ott színre lép az irodalom: "Két pártra szakadtak a hunok, az egyik rész Csaba, a másik Aladár mellé állott. De fölkerekedtek a gótok is s mindenféle meghódított népek, hanem az ármányos Detre kitanította őket, hogy egy rész pártoljon Csabához, a más rész Aladárhoz, egymást azonban ne bántsák, csupán a hunokat öljék, gyilkolják, mikor a két tábor összeütközik."

 • Ők képviselhetik hazánkat az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságon

  Ők képviselhetik hazánkat az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságon

  Lezajlott az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokság Országos Válogatóversenye. A lovasokat a megmérettetések mellett valódi majálisi hangulat fogadta május 27-én, a pomázi Magyar Vár Tábor területén.

 • Székelyföld lakossága önkormányzati közösséggé alakul?

  Székelyföld lakossága önkormányzati közösséggé alakul?

  A tervezet értelmében „Székelyföld lakossága önkormányzati közösséggé alakul” történelmi azonosságának kifejezéseként, polgárai esélyegyenlőségének biztosítása érdekében és a magyar nemzeti önazonosság védelmében.