Felhívás Mária országának katolikus híveihez és papjaihoz Szentségimádásra

Stoffán György küldte be 2018. 01. 23., k - 15:17 időpontban

Katolikus Egyházunk 897. kánonja kimondja: „A legfenségesebb szentség a legszentebb eucharisztia, melyben maga az Úr Krisztus van jelen, ő az áldozat, és őt vesszük magunkhoz, általa folyamatosan él és gyarapszik az egyház. Az eucharisztikus áldozat az Úr halálának és feltámadásának emléke, melyben a keresztáldozat örökké folytatódik, az egész istentiszteletnek és keresztény életnek csúcsa és forrása, mely jelöli és létrehozza Isten népének egységét, és építi Krisztus testét…”

Egyházunk történelmében milyen nagy tisztelettel és imádással vették körül a szent eucharisztiát. Szent Tarziciusz, Szent Paszkál, a XX. sz. Szent Tarziciusza, boldog Brenner János, mit jelentett a fogságban lévőknek a parányi Szent Test, mi a XXI. század emberei sem mehetünk el mellette tiszteletlenül.

Most amikor nyilvánosan meggyalázták és pártjelvényként ábrázolták a világhálón Krisztus Szent Testét, mely mintegy megkorbácsolása, leköpdösése, újra keresztre feszítése Krisztusnak. Nem lehetünk némák,nem harcot kell folytatni, csak leborulni az Oltáriszentség előtt és kimondani:

 „Áldott légy, imádunk és áldunk, óh égi Kenyér.”

Amint a Szűzanya – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén bemutatta Krisztust a törvény szerint, úgy akik tehetik ezen az ünnepen február 2-án, du. 17 órakor a kihelyezett, vagy a tabernákulumban elrejtett Oltáriszentség előtt imádjuk Őt!

Álljunk Mellé! Álljunk főpásztoraink mellé, hogy a velünk lakó, kenyér színében rejtezett Krisztust megvédjük, minden gyalázattól és megvetéstől

Nagy Károly - C. apát, ker. esperes, kanonok, plébános

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=874225176083054&id=668608026644771

 

Új hozzászólás