Az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga Czibor Imre tányérján

Varga Géza küldte be 2018. 09. 14., p - 13:13 időpontban

Van egy jellegzetes jelcsoport, amelyik kezdettől kétségbeejtett azzal, hogy a világ szinte mindegyik jelrendszerében előfordul, igen sok (alapvetően azonban két nagy csoportba sorolható) változatban. Ezek a változatok alig határolhatók el egymástól, mert szinte folyamatos átmenetet képeznek egyik formából a másikba. Évtizedekbe telt, amíg sikerült tisztáznom, hogy az Orion csillagképet, népünk (korábban Bél, később Nimród néven emlegetett) ősatyjának égi megfelelőjét ábrázolják és jellemzően sztyeppi népekhez köthetőek. 

A Nimród tamga a hun dinasztia nemzetségjele volt, amit a jelen cikkben nem ismertetett sztyeppi, kínai és bolgár változatok mellett megerősít az is, hogy Kézai szerint Attila Nimródot tekintette az ősének. 

Ide tartozik, hogy az Orion csillagképet ábrázoló sumer "atya" jel egyúttal az "Orion csillagkép" jele is, amelyben Ninurta isten égi megfelelőjét látták.

 

Az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga Czibor Imre tányérján

1. ábra. Czibor Imre alsópáhoki fazekas mester tányérja egy néprajzi hitelességű tárgymásolat

 

Mostanában fedeztem fel Czibor Imre tányérján (1. ábra) és néhány őrségi edényen e tamga számomra újabb változatait. Korábban nem sok ügyet vetettem rájuk, mert (az analfabéta leírókhoz hasonlóan) puszta díszítésnek véltem. Amíg aztán egy római kori jelváltozat alapján világossá nem vált, hogy egy több ezer éves jelhagyomány mára már nem értett maradékait látjuk ezeken az őrségi edényeken (5., 7. és 8. ábra). Amiképpen a hun kori ősvallás történeteiből lettek a magyar népmesék, azonképpen váltak a hun ősvallás jelképei is rovásbetűkké, vagy a népművészet díszítőelemeivé. Ezt a folyamatot illusztrálja a Nimród tamga jelcsoport jelen cikkben bemutatott néhány példánya.

Az Iseumban előkerült jelváltozat (4. ábra) még pontosan azonosítható az Orion csillagképpel és azt jelzi, hogy a római korban az Iseumban, vagy a közelében volt egy díszes terem, amely a magyar őstisztelet céljait szolgálta. Ez összefügghetett a város egykori Savaria nevével, ami a magyarság korábbi szabír nevével azonosítható. 

Az őrségi jelváltozatok azt látszanak bizonyítani, hogy a szabírhunokkal azonos magyarság és kultúrája a római kortól napjainkig folyamatos ezen a szép pannon tájon.

 

Az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamga Czibor Imre tányérján

2. ábra. A tányéron a magyar népi hieroglifák sora ismerhető fel: a középső sorban a Bél, Orion, szár, Ten és Nap hieroglifák, a legalsó sorban a nekik megfelelő további párhuzamok a székely írásból, az Iseum római kori leletanyagából, a sumer írásból és magyarszombatfai edényekről

 

 

 

3. ábra. Czibor Imre tányérjának Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgája

 

 

 

4. ábra. Az Iseum területén, hiteles ásatáson, több más szabír jellel együtt előkerült vakolatdarab Orion csillagképet ábrázoló, római kori Nimród tamgája

 

 

5. ábra. Szentgyörgyvölgyi csupor az Orion csillagképet ábrázoló Nimród tamgával és Tejút jelképpel

 

 

6. ábra. A fenti csupor jelei egy jellegzetes ősvallási ábrázolási hagyományt képviselnek, amely egyrészt az ősapa csillagképét (Nimród/Oriont), másrészt a mellette elfutó Tejutat idézte fel

 

 

7. ábra. Csótár Rezső szentgyörgyvölgyi fazekas mester csuporja Nimród tamgával és a Tejútra utaló hullámvonalakkal

 

 

 

8. ábra. Zsohár Gyula magyarszombatfai fazekas csuporja Az Orion csillagképet ábrázoló (X alakra szerkesztett) Nimród tamga változattal és a Tejutat jelképező függőleges hullámvonallal

 

 

9. ábra. Magyar ezüstdénár Nimród tamgával

 

 

10. ábra. Bolgár Nimród tamga

 

 

 

11. ábra. Bolse Anyikovo-i obi-ugor szent ligetben talált szabír ezüsttál hátoldalára karcolt jelenet az ősapa (Nimród) ábrázolása az Orion csillagképnek megfelelő tartásban

 

 

 

12. ábra. Bulgária, Sumeni körzet

 

 

 

13. ábra. Az Orion csillagképre utaló hieroglifa felvázolható az Orion öve csillaghármas feltüntetésével is, vagy csak egy X alakra épített jelformával

 

 

 

14. ábra. A sumer "atya" és "Orion csillagkép" jel (L128)

 

 

15. ábra. A székely írás "ty" (atya) jel egyik változata, az X alakra épül és az Orion csillagképet ábrázolja

 

 

 

16. ábra. A kínai írás "atya" jele szintén az X alakra épül és az Orion csillagképet ábrázolja

 

Új hozzászólás