Indián-magyar jelpárhuzamok

Varga Géza küldte be 2019. 04. 15., h - 20:38 időpontban

Néhány esetben már megpróbáltam olyan szövegeket és linkeket beszúrni a wikipedia indiánokkal foglalkozó szócikkébe, amelyek az indián-magyar jelpárhuzamokat említették, de nem volt velük szerencsém. Az illetékes wikipedia-szerkesztő minden magyarázat nélkül, postafordultával törölte őket. Nyilván sohasem foglalkozott ezzel a szakterülettel (mert akkor észre kellett volna vennie a nyilvánvaló megfeleléseket), mégis biztosan "tudta", hogy ez képtelenség is, meg tudománytalan is.

Az effajta írástani magabiztosság a barmokra is, meg az akadémikus szakképzésen átesettekre is egyaránt jellemző. Kiemelt tisztelet a kivételnek! Ha például egy erős önbizalmú és nagytestű kutya tányérjához közeledünk, akkor esetleg morgás lesz a vége, még akkor is, ha előzőleg mi tettünk bele ételt. Valami hasonló történik az akadémikus agymosáson átesettekkel is, akiket például arra tanítanak, hogy a magyarok a kultúrájukat az Urál és a Kárpát-medence között szedték össze az ótürk, szláv és germán népektől viszonylag kései időpontokban. Azt is tanítják nekik (persze tévesen, minden bizonyíték nélkül, pusztán hasraütve), hogy a különböző írásrendszerek poligenezis során, azaz egymástól függetlenül, több központban alakultak ki. S mivel Amerika nagyon távol van tőlünk, meg víz is elválaszt bennünket egymástól, ezért "teljesen nyilvánvaló" egy átlagos wikiszerkesztő számára, hogy az indián-magyar kulturális kapcsolatoknak még a felvetése is eleve hibás. Így aztán pusztán az önbizalmuk folytán is biztosak benne: az amerikai indiánok jelei és a magyar jelkészlet között nem lehet semmi említésre méltó kapcsolat.

Ez a szerencsétlen helyzet biztos jele annak, hogy egyrészt jelentős felfedezésről teszünk említést e cikkben, másrészt, hogy a wikipedia szerkesztése egy magyargyűlölő és tudományellenes klikk kezében van. Ugyanis az indián-magyar kapcsolatokról olyan sok szó esett már, hogy minden becsületes emberben felmerülhetett a kérdés: ugyan miért nem lehet akadémikusan és hivatalice is utánanézni ennek a kérdésnek? Nem a tudományos elemzést (értve ez alatt hozzáértőt és becsületest) hiányoljuk, bár azzal sem lenne szégyen előállni, hanem a mások által elért kutatási eredményeknek a finnugrista prekoncepciók szolgálatában történő háttérbe szorítását gondoljuk indokolatlannak és hazugnak. Ugyanis tudományos eredményeket fel lehet mutatni az indián-magyar kapcsolatok kutatása terén. Ilyenre már sor került a népzenei (Ördög László, Juhász Zoltán) és a nyelvi (Csőke Sándor) viszonylatot illetően is, sőt szerényen ide sorolom a nemrégen megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetemet is, amelyben az indián-magyar írástörténeti kapcsolat tudományos kutatásának megalapozását végeztem el.

Az írásunk ugyanis olyan régi, hogy amikor (12 000 vagy 30-40 000 évvel ezelőtt) az indiánok ősei Szibériából átmentek Amerikába, már magukkal vitték a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) 30-40 jelét is. Az egyezések léteznek, amit az 1. ábrán látható táblázat és a további képek alapján bármelyik becsületes és épeszű ember könnyen beláthat. E hasonlóságok nem tulajdoníthatók a véletlennek, sokkal inkább köszönhetők a genetikus kapcsolatnak (a jelrendszerek rokonságának), amit a Matematikai Kutatóintézetben Nemetz Tibor matematikus segítségével 1992-ben elvégzett valószínűségszámítás igazolt is (lásd erről a Bronzkori magyar írásbeliség c. kötetet 1993-ból!). A Nemetz Tiborral végzett valószínűségszámítás régen közreadott eredmény, e témában a tudomány legújabb megállapítása, amelynek az eltelt évtizedek ellenére sincs tudományos igényű cáfolata (a borjúnak az új kapu láttán törvényszerűen bekövetkező elbődülését és a "szakértők" jelzőosztogatását nem tekintve tudományos igényű kritikának).

A jelen cikkben alább bemutatott néhány jel a párhuzamoknak csupán a töredékét ismerteti, valójában igen sok létezik még ezeken kívül is. A párhuzamok egy részéről számolok be az alábbi cikkekben:

 

La Tolita világmodell Jóma ligatúrákkal

A braziliai Ingá-kő jelei

A coclé-kultúra Rá/ragyogó nevű istene

Panamai indián folyóisten magyar-azonos jelvénnyel

Egy régi coclé cserépedény világmodelljének magyar-azonos jelei

A marajó indiánok magyar-azonos jelei

Egy acoma madár ismerős jelei

Acoma agyagdoboz a "Magas kövön ragyogó Dana isten" mondattal

 

A magyarral rokon indián népi jelek jellemzője, hogy nem csak a magyar jelkészletben találhatók meg, hanem szinte mindenütt Eurázsiában (ám a legközelebbi párhuzamokat a szkíta-hun-magyar jelkincsben találtam). A jelenség magyarázata, a közös jelhasználat kialakulásának története további példákkal illusztrálva, megtalálható az említett Magyar hieroglif írás c. kötetben.

Indián-magyar jelpárhuzamok
1. ábra. Az indiánok népi jelkészlete és a magyar jelek közötti párhuzamok (ezek elemi jelek, rajtuk kívül vannak egyező ligatúrák is)

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
2. ábra. Connecticut-i indián világmodell és jobbra lent a magyar hieroglif írás Föld, Dana, ég és lyuk/Lyukó jele

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
3. ábra. A mohikánok nemzeti jelképe (balra) és a tusnádi Vártető sziklába vésett hun jelképe (jobbra) egyaránt a Tejutat ábrázolja, közepén a Tejút hasadékával, amelyben karácsonykor a Nap kél

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
4. ábra. Anaszazi tál világmodellje, a magyar jelek segítségével megérthető a mondanivalója: az eurázsiai és amerikai világmodellek szokás szerint a sarkokon jelölik az égbe vezető utat s ezt teszi az anaszazi tál négy "magas sarok" mondatjele is, jobbra lent a magyar hieroglif írás Föld, magas és sarok jele

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
5. ábra. Anaszazi tál világmodellje, a magasba vezető utat a szent folyók jelképével jelzi, alul jobbra a magyar hieroglif írás Föld és ügy "folyó" jele

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
6. ábra. Anaszazi sziklarajz (balra) és a székely írás tprus (tapar us "szabír ős") hieroglifája (jobbra)

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
7. ábra. Jeddito tál jelekkel

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
8. ábra. Jeddito edény a Magas, jóságos sarok kő mondattal

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
9. ábra. Huari bádogember sarok jellel

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
10. ábra. Tumi isten jelekkel (Peru)

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
11. ábra. La Tolita (Peru, fent) és veleméri (magyar, lent) világmodell; a perui világmodell a jó és a Lyuk/Lyukó, a magyar pedig jó jelekből áll; mindegyik ábrázolás a központi forrásból négy irányba ömlő szent folyókat mutatja

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
12. ábra. A Jóma ligatúra indián modellje (balra) és egy magyar népi párhuzam az adorjási templomból (jobbra)

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
13. ábra. Acoma edény körbe zárt kereszt alakú Föld jellel, a jel "sarkaiban" a magas és a sarok jelével

 

Indián-magyar jelpárhuzamok
14. ábra. Acoma agyagdoboz a "Magas kövön ragyogó Dana isten" mondattal

 

 

Varga Géza

Új hozzászólás