Vatikáni hadüzenet… avagy, félmillió Mexikóba

HungaryFirst küldte be 2019. 04. 29., h - 06:06 időpontban

Bergoglio ismét hadat üzent, de most nem a keresztény Európának, hanem az USA-nak. Az USA elnöke ugyanis kerítést emeltetett a bevándorlók ellen, mert az Egyesül Államok nem bírja el a jólét reményében tömegével beözönlőket, akik hovatovább saját szintjükre húzzák le az Államok társadalmát. Bergoglio tehát egy állam rendelkezései ellen tett, amikor a bevándorlóknak félmillió dollárt küldött, segítve ezzel az USA törvényeinek semmibevételét, azaz, Bergoglio az USA ellen fordult ezzel. Lehet persze mindenféle jámbor magyarázatot adni eme legújabb vatikáni lépésre, de a lényeget semmi nem homályosíthatja el. Sem erkölcsi, sem emberiességi megfontolás nincs ebben az adományozásban, hiszen egy állam ellen való küldő támadás nem lehet lelki indíttatású. Száraz és nyers politikai lépésről kell beszélnünk ez esetben (is).

Nem hallottunk ugyanis olyan vatikáni adományról, amely a Sri Lanka-i áldozatok családjait volna hivatott támogatni, vagy a leégett, megrongált templomok újjáépítését segítené, s az olaszországi földrengésben megsemmisült vagy romossá vált templomokra sem adott egy centet sem a Vatikán, s az afrikai keresztényeket sem segítette anyagilag Bergoglio. Az egyház hanyatlik, mert évszázadok óta nem tapasztalt szakadék tátong a hívek és az egyházvezetés között, a tanítások megváltoztatása alapjaiban rengeti meg a keresztény világot, s a hívő emberben kétkedést okoz a de facto életveszély érzete, de a kereszténység védelmét nem tapasztalja Róma püspökének szavaiban, cselekedeteiben. Hívek ezrei hagyják el a templomot, mert látják a romlást és a rombolást, amelynek csak kevés bátor pap és bíboros áll ellent. Azt, hogy hová vezet ez a tendencia, nem az írónak kell elemeznie. Az irány azonban rossz és végzetes. Mert evangelizáció helyett az evangelizáció ellen szól Róma püspöke, s az ő követői pedig méltatlanul és bűnös módon Krisztushoz hasonlítják azt, aki ellene van Krisztus parancsának, miszerint: „Tegyetek tanítványommá minden népet!” (Mt. 28, 19.)

Sarah bíboros tanítását kell hát követni, és túl kell élni ezt a mai vatikáni vezetést, amely elrugaszkodik a hagyománytól, amely hagyományban a jövő záloga rejtetett el. S ha a hagyomány eltűnik, megsemmisül a keresztény világ. E félmillió dolláros hadüzenet nem csak az USA elnökének, hanem az egész keresztény világnak szól, mert egy olyan irányba tart, amely a megsemmisüléshez vezet, s tagadja Jézust abban is, miszerint: „Erre azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!”(Mt. 22, 21-22)

Jézus tehát a rend és a törvényesség betartására int, a római jezsuita pedig pont az ellenkezőjére igyekszik rábírni a népeket, nemzeteket úgy, hogy e népek és nemzetek pusztulása rajzolódik ki tanításában.

Mi lehet ilyenkor a keresztény ember kötelessége, dolga?

Hitét megtartva imádkozni az Egyházért, a keresztény világért, s azért, hogy megszűnjék ez a belső rombolás, és minden eddig elszenvedett testi és lelki kár ellenére fel tudjon épülni újra a magát megvédeni is tudó, erős keresztény világ… a Krisztust követő Katolikus Egyház. Mert nekünk, keresztényeknek és keresztyéneknek abban a krisztusi ígéretben is hinni kell, miszerint: „S én azt mondom neked: Te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta.„ (Mt, 16, 18.)

 

Stoffán György

Új hozzászólás