Velünk élő tömeggyilkosok

HungaryFirst küldte be 2019. 05. 15., sze - 10:53 időpontban

A német kapitulációval 1945. május 8-án véget ért az európai háború - papíron. Valójában ez május 15-én történt meg az osztrák-szlovén határ térségében, ahol a jugoszláv partizánok több tízezer horvátot, bosnyákot, szlovént mészároltak le. A gyilkosokat soha, senki se vonta felelősségre. Néhány még mindig köztünk, pontosabban Szerbiában él.

Magyarországon a történelem ezen része gyakorlatilag ma is fehér foltnak számít.

Berlin eleste után a Nyugat-Balkánon harcoló németek megindultak északnyugat felé, hogy angolszász fogságba essenek. Érthető, hogy 4 év megszállás után, a szerbeket ismerve nem akarták a partizánoknak megadni magukat, akárcsak a horvát sorkatonaság sem. A katonák mellett civilek tízezrei útnak indultak.

Csak május 15-én kapituláltak a határtérségben, jórészt az osztrák oldalon, Karintiában. Mivel a partizán csapatok részben osztrák földön álltak, s bekerítették a visszavonulókat ezért jelentős részük mégis csak jugoszláv fogságba esett. Voltak csapatok akik mégis eljutottak az angolokig, azt hitték ezzel megúszták, de a szövetségesek arra hivatkozva, hogy azoknak kell megadniuk magukat akik ellen harcoltak a fronton, több tízezer katonát "visszaadtak". A jugoszlávok már a helyszínen sokakat megöltek, majd gyalogoszlopokban indították útnak a túlélőket az ország másik részén felállított lágerek felé, s aki nem bírt menni azt agyonlőtték... Az angolok amikor erről értesültek leállították a "repatriálást".

Pontos statisztika nincs, mivel a nácikkal ellentétben a partizánok nem vezettek kimutatást kegyetlenkedéseikről. A horvát emigráció szerint 200-300 ezer embert öltek meg a megtorlásokban (a döntő többségük sorkatona és civil), ami vélhetően erősen túlzó. A teljes háború végi veszteséget, eltűnteket is tartalmazza. A témával foglalkozó történészek ma olyan 45-55 ezer közé teszik az atrocitásokban elhunytak számát, többségük horvát, kisebb részük szlovén, bosnyák. Aki háborús bűnt követett el annak is járt volna a bírósági eljárás, de mit vétett például az a több száz Zágrábból evakuált gimnazista akiket hidegvérrel meggyilkoltak?

Külön kezelendőek a német katonák, akik közül hasonló nagyságrendű hadifoglyot öltek meg, vagy pusztult el sebesülésben, betegségben, a kényszermenet során. A mészárlást követte a lágerélet...

Az akkori mészárosok nem, hogy bűnhődtek volna tettükért (háborús bűncselekmény), hanem kitüntetett partizánként élvezték előnyeit a rendszernek. Jelentős részük szerbiai szerb volt, beleértve a vajdaságiakat is. Soha senkit se vontak ezért a mészárlásért felelősségre, akárcsak a délvidéki magyarok (25-35. ezer) megöléséért se. Az EU-ba készülő Szerbiában ma is háborítatlanul élnek tömeggyilkosok... "Aranyos" 90 éves bácsik, akiknek sokak vére tapad a kezükhöz. Ezek fényében nem csoda, hogy manapság is sokszor, sok helyen fenyegetik, megtámadják a Délvidéken élő magyarokat, vagy megrongálják az áldozatok fogcsikorgatva tudomásul vett emlékművét...

Tartozunk annyival az áldozatoknak, hogy emlékezünk rájuk.

Velünk élő tömeggyilkosok
A front 1945. május 1.-ei állása, fehérrel amely a fegyverletételnapján is német kézen volt.

 

Kazi világa

Új hozzászólás