Czeglédi Andrea: Az MVSZ megsértődött

HungaryFirst küldte be 2019. 06. 10., h - 15:19 időpontban

 

 

Az MVSZ újabban, a Momentum példáját követve, úgy vélheti, hogy a negatív reklám is reklám és jó úton halad ama hírnév felé, amelyre olyan régóta vágyik…

A Magyarok Világszövetsége állítólag az összmagyarság szövetsége, és az összmagyarságot képviseli, ám ezt vitathatnánk, hiszen nem kérték a beleegyezésünket, a bizalmunkat, nem választottuk meg őket, és nem adtunk nekik felhatalmazást arra, hogy saját kútfőből kipattanó ötleteik szerint irányítsák sorsunkat itt, a Kárpát-medencében.

Ezzel szemben a Fidesz, a szavazói meghatalmazását, bizalmát bírva teszi a dolgát. Folyamatos és intenzív nemzetközi és országon belüli támadások nyomása alatt is minden magyart képvisel és támogat.

Ezekből a tényekből kiindulva felmerülhet bennünk a kérdés, vajon mi, vagy ki jogosítja fel az MVSZ-t arra, hogy megkérdezésünk nélkül a sorsunkról határozzon, hogy eldöntse helyettünk, mi a jó nekünk? A másik kérdésünk az lehetne, miképpen formálnak ők jogot civil szervezetként, hogy a nagy többséggel megválasztott, legitim magyar kormányt támadják?

Kormányunk és a miniszterelnök úr az évek során már megszokhatták a nemzetközi elit, és az őket kiszolgáló teljes magyar ellenzék nemtelen támadásait, megszokhatták az „ál-civilek” áskálódásait, de most az állítólagos jobb oldal támadja őket hátba.

A jobboldaliság azonban erősen megkérdőjelezhető, ha figyelembe veszünk néhány apró, de mégsem elhanyagolható tényt. Az egyik ilyen nyilvánvaló tény, hogy nemzetünk kormányát lehet kritizálni, sőt, kell is, hiszen az építő kritika, egy hazaszeretetből fakadó jó tanács, figyelmeztetés, az ország- és nemzetépítés, gyarapítás nemes célját szolgálja. A hátuk mögött, sunyin elhangzó folyamatos rágalmazás azonban nem jobboldali érzelmekre, nem nemzetféltésre, hanem teljesen másra vall…

Ez nem a magyar emberek egyenes, becsületes, gerinces jellemére vall, hanem teljesen másra, valami olyanra, ami nemzetünk elpusztításán fáradozik már szinte egy évszázada…

Ugyanilyen megdöbbentő és megkérdőjelezhető az a viselkedés, ahogyan a jobboldali, nemzeti sajtót támadják.

A baloldali média naponta megjelenő szennyáradata csöppet sem zavarja őket, sohasem szólalnak fel az ellen, ha az erdélyi magyarokat az ellenzék román ellenségként kezeli, nem ítélik el az ellenzék nyilatkozatait, amikor a románokat pártolják. Az viszont óriási bűn a szemükben, ha egy rövid üzenetre reagálnak egy rádióműsorban a nemzeti sajtó munkatársai.

Egy-két elejtett mondatért ugyanis célba vették a nemzeti sajtó két ikonikus alakját, Bayer Zsoltot és Huth Gergelyt, mert olyasmit mertek mondani, ami nem volt ínyükre. A támadás apropóján, amelyet nagyra becsült kollégáim ellen folytatnak, csak annyit kérdeznék, hol marad a vélemény szabadsága? Miért nem tudják elfogadni, hogy Magyarországon sajtószabadság van?

Saját oldalukon megjelent nyilatkozatukban azt a bizonyos december 5.-ét magyarázzák, amit mi, határon túli magyarok tragédiaként éltünk meg, kioktatva a két, sokak által tisztelt és kedvelt kollégát, Bayer Zsoltot és Huth Gergelyt. Érvelésük azonban erősen sántít. A java csak ezután következik. A hozzászólók, a szövetség tagjai egyenesen a Fideszt okolják a népszavazás sikertelenségéért. Bayert zsidózzák, Orbán szócsövének, a magyar nemzet, a magyar nyelv, a magyar édesanyák szégyenének nevezik, nyilvános tisztázást követelnek.

Hogy történhet meg az, hogy a szigorú cenzúrával ellátott közösségi oldal figyelmen kívül hagyja az antiszemita megnyilvánulásokat? Kinek szabad ma ilyen kirohanásokat intézni? Nekik szabad? Semmi tiltás? Semmi cenzúra? Semmi felháborodás? …ez módfelett elgondolkodtató.

A másik „szívfájdalmuk” az volt, hogy Bayer kolléga szeretett vezérüket, Patrubány Miklóst lerománozta. Nos, ebben a kérdésben nem állíthatunk semmi biztosat, hiszen Patrubány azt vallja, hogy édesapja örmény volt, édesanyja pedig székely. Erdélyben sokan állítják, hogy az édesanyja román volt, mint ahogyan azt is, hogy a derék elnök úr a rendszerváltásnak csúfolt puccs előtt a titkosszolgálat, a Securitate sorait gyarapítva egy titkos katonai gyár párttitkáraként élvezte az életet, de ezt csupán pletykaként könyvelhetjük el, amíg nincsenek a kezünkben az ígért bizonyítékok. Addig is fogadjuk el az elnök úr állításait ebben a kérdésben. Ugyanúgy járunk el más MVSZ tagok múltjának kérdésében is, akikről azt „csiripelik a madarak”, hogy némelyiknek köze volt a csehszlovák titkosszolgálathoz. Néhány, őket régóta ismerő ember vallomása bizonyítékként nem állná meg a helyét, így konkrét bizonyítékok hiányában ne vádaskodjunk!

Azt azonban felróhatjuk nekik, szigorúan a tényeknél maradva, hogy az EU-s választások előtt Weberrel paktálni, az EU-ban Magyarországra és annak kormányára panaszt tenni nem jobboldali érzelmekre vall.

A szabad, jobboldali sajtót és annak több jeles képviselőjét támadni a baloldaliak sajátossága. A Fideszre panaszkodni holmi elmaradt anyagi támogatásért, pedig nem vall önzetlen hazaszeretetre. Azt is felrótták, hogy évek óta fűtetlen székházban tevékenykednek – nos, uraim, azért, mert nem fűtöm a lakásomat télen, eszembe sem jutna a Fideszt vádolni… A gyönyörű, belvárosi műemléképületért, amelynek állagát önök képtelenek megőrizni, valóban kár, hiszen a szebb napokat is megért épület valaha az Országos Kaszinó volt, múltunk egy darabja. Nagy kár, hogy önök teljesen lelakták, hiszen még a kommunizmus idején is sikerült megőrizni szépségét.

Végezetül pedig: Önöket senki sem rágalmazza. Hozzáállásukat, hovatartozásukat éppen önök nyilvánítják ki itt, a közösségi hálón, önmagukat minősítve mind tartalmilag, mind minősíthetetlen stílusukkal.

Íme:

Mvsz Sajtószolgálat

Január 12. 

Rácz Szabó László, az MVSZ Délvidéki Országos Tanácsának elnöke Zentáról válaszolt. Írását alább közöljük. 

Vesszen Trianon!

Jómagam a szerbek által megszállt Délvidéken élek, 25 éve küzdök nyíltan a magyarok elnyomása ellen, a megszálló hatalommal szemben.

(…) úgy vélem, hogy a népszavazás megérintette a magyarok lelkét, kiben gyűlöletet, kiben pedig büszkeséget, akár elkeseredést okozott. Mi ebben a rossz?(…) azt mondom, HÁLA ISTENNEK! Ez volt a cél. Akinek megállt a szíve, erős sokkal hozzák vissza az életbe. 2004. december 5-én így keltettük életre a magyar nemzet is.

Nincsen értelme elemezni, hol tartanánk, ha ügydöntő erővel győztek volna az igenek a népszavazáson. Bár a valóságban győztek az igenek, a hivatalos végeredmény meghirdetői szerint ennek fordítottja lenne az igaz. Félremagyarázás ez a javából.

Éppen ezen okból a rosszindulatú „gondolkodóknak” írom a továbbiakat, akik nem akarják megérteni, hogy hiábavaló az országos, meg európai maffiahatalom minden gazsága, mert az igazság, az igaz emberek sikerre viszik az ügyeket. A népszavazás pedig az első percétől győzelemre ítéltetett, mint ahogyan a jelenben folyó aláírásgyűjtés is Trianon felülvizsgálatára. Ebből tűnik ki az MVSZ zsenialitása.

A kijelentésemet az alábbiakkal bizonyítom.

2004-ben a balliberális rezsim ellenkampányolt, félelmet keltett, haragot, gyűlöletet szított, meghamisította az eredményeket. Az embereket sokkolta a hatalom gátlástalansága, felháborodtak, szégyellték magukat, megérintette a lelküket ez az égbekiáltó gazemberség. Az egyik jelentős eredménye a népszavazásnak nem kevesebb, mint az, hogy sokan éppen ekkor jöttek rá, hogy magyarok, elemeztek, végre beszéltek a nemzetről, fontossá vált a nemzetük. Megbizonyosodtak abban, hogy a balliberálisok nemzetellenesek – vagyis ellenük vannak, kitisztult a kép –. Világossá vált, hogy Gyurcsány egy romlott lelkű gátlástalan csaló, és látták, hogy valójában magatehetetlen szerencsétlenség. Tagadja valaki, hogy mindez komoly sikere a népszavazásnak? Ebből következett a 2006-os „forradalom”, majd a balliberális rezsim – reméljük végső – bukása. Ekkor volt a FIDESZ jó időben jó helyen – ha rosszindulatú lennék, azt mondhatnám, hogy talán, éppen azért mert oda küldték őket –, és mivel nem tehettek mást, amint ölükbe hullott a hatalom megadták a kettős állampolgárságot a külhoni magyaroknak. Az egymásra haragvó magyarok pedig megbocsájtottak egymásnak, így már ez sem mondható veszteségnek. (…) a fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy a népszavazás minden szemszögből győztes stratégia volt a magyar nemzet számára!

Más kérdés, hogy a balliberálisokat a hatalomban követő FIDESZ mennyire felel meg a nemzetszolgálat kihívásainak. (Nem tartozik szorosan a témához, ám tudni kell azt is, hogy a FIDESZ „hálából” azon dolgozik, hogy elpusztítsa az MVSZ-t.)

Tovább gondolva a helyzetet, sajnos a jelek arra mutatnak, hogy a mai kormány sem nemzeti kormány, mert a nemzeti kormány első feladatának tekintené az ország egységét, a nemzet felemelését (pl. megváltoztatná az iskolai tananyagban a magyarokról szóló hazugságokat és behelyettesítené azt a legújabb magyarságtudományi felfedezésekkel). (…) amelyet a Kádár Jánostól megörökölt mondással jellemezhetünk a legtalálóbban: „Elvtársak! Ne tegyünk semmit, abból nem lesz semmi baj!” .

Kétségbe vonva (…) erkölcsi tartását kérdezem tőle, hogy ha gépfegyverrel elfoglalnák az ő házát, akkor is így gondolkodna? Régi ez a megszállói trükk az ilyen fajta „bölcsesség”. Arra számítanak, hogy az embereket könnyebb a semmittevésre rábeszélni, mint munkára. Csakhogy mi a magyar nemzet katonái vagyunk, a nemzetért való küzdelem a vérünkben van, a tétlenség számunkra gyötrelem.

Naponta tapasztalom a saját bőrömön, hogy éppen akkor szenvedjük el a legtöbb bántalmazást, ha birkaként tűrünk, ha mézes-mázas a magyar kormány az agresszorokkal szemben (esetemben a szerbekkel), mert akkor bátrak, ha gyenge, kiszolgáltatott, vagy segítség nélküli a másik fél. Számukra bátorítást, szabad rablást, engedélyt jelent a népirtásra, ha Magyarország hallgat. Bizonyítékot minderre a jelenkori FIDESZ kormány viselkedése szolgáltat. Amióta Orbán Viktor kijelentette, hogy semmilyen elvárása nincsen Szerbia EU-csatlakozásának támogatása fejében, azt hazudva, hogy „megtörtént a szerb-magyar megbékélés”, „a magyarok helyzete Szerbiában a legjobb”, amióta Szijjártó külügyminiszter Niš városában együtt táncikált a szerb nemzeti radikális – Šešelj vajda tanítványával, aki a hegyek védelméből ágyúzta a fegyvertelen Szarajevót – Aleksandar Vučić-tyal , és mióta Orbán Viktor nem szégyelli, hogy választási kampány plakátjain együtt szerepel a szerb megszállók vezérével, azóta sorra veszik el tőlünk a szerbek a szerzett és a törvényesített jogainkat. Például éppen most 2019. január 1-től már megszüntették a kétnyelvű anyakönyvi dokumentumok kiadását is, miközben azzal a törvénnyel fényezik magukat az EP előtt, amely törvény kötelezi őket a kétnyelvűségre.

Ezzel szemben, amikor Szerbia bombázása idején, amikor erősnek gondolták Magyarországot és Orbánt, a szerbek kedvesek voltak, egyetlen atrocitás nem történt, kezesek lettek, osztogatták a magyaroknak a kedvezményeket, stb. Amikor viszont kiderült, hogy Magyarország nem használta ki a helyzeti előnyét, bolondnak mondták Orbánt, nevettek a markukba, és néhány évvel később 61 év börtönre ítélték a temerini fiúkat. Miután Magyarország ezt is szó nélkül tűrte, akkor tovább léptek a magyarok eltüntetésében, elpusztításában, amiről külön elemzést kell írni.

A magyar kormány pedig NEM TESZ SEMMIT, „MERT ABBÓL NEM LEHET SEMMI BAJ“, de csak magukra gondolnak.

Amikor Antall Józsefnek felkínálták Kárpátalját, az megfelelő helyzet volt? Kárpátalja visszatért? Nem! Azért nem, mert hiába a helyzet, ha hazaáruló vezeti az országot. 

2000-ben is jó volt a helyzet, mert akkor Orbán Viktor bejelenthette volna igényünket a Délvidékre az ENSZ-ben törvényesen, szabályszerűen, miközben Szerbia – a lopó – gyenge, kiábrándult, fegyvertelen és kiszolgáltatott volt, már haragudni sem voltak képesek, morálisan összeomlottak. Minden egyben volt. Csakhogy Orbán hallgatott, mert nem az ország, a nemzet érdekeit tartotta szem előtt. Számukra fontosabb a nemzetnél az egyéni karrier, és feláldoznak bennünket, külhoniakat a vagyonosodás oltárán – de ezt csendben fű alatt oldanák meg. Azt akarják, hogy saját akaratunknak tűnjön, amikor a vágóhídra csendesen menetelünk.

Következik mindebből, hogy az aláírásgyűjtés Trianon felülvizsgálatára már régen várat magára. Az MVSZ várta, hogy tesz-e lépéseket a magyar kormány, de az a füle botját sem mozdította. Akik a magyar néptől kapják a bizalmat, a munkahelyüket, a fizetésüket rossz gazdaként teszik a dolgukat, így az MVSZ-nek lépnie kellett. A jövőnket, a jólétünket jelenti a trianoni gyalázat felülvizsgálata, mert annak a gyenge tákolmánynak, amely során feldarabolták Magyarországot, ez a „Trianonnak” nevezett ingovány az alapja. Ezt kell megbojgatni. (…és újra az a bizonyos „ly” – a szerk.)

Világpolitika? Próféta-költőnk már előre látta: „Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok”.

Szerintem a válasz a Trianon ellen folytatott aláírásgyűjtés sikerességében keresendő. Most tudatosodott egyesekben, hogy mennyire jelentős az akció, és megszállókban, politikusokban, maffiózók körében most tört felszínre a pánik-hangulat.

 

zentai Rácz Szabó László,
a Magyarok Világszövetsége Délvidéki Országos Tanácsának elnöke

Gyűjts Trianon ellen tíz aláírást Te is!
http://www.egipatrona.hu/…/3496-nk-trianonrol-patrubany-mik…

Videó: Molnár V. József Trianonról
https://youtu.be/l8eTIFBVpk0

MVSZ Sajtószolgálat
9905/190112

Hozzászólások

Amikor 1999-ben a Fidesz kinevezte szervezők kitiltották a Frankfurti Nemzetközi Könyvkiállításról a székely írást arra hivatkozva, hogy az Németországban náci asszociációkat kelt, akkor csak két ember kelt a székely írás védelmére. Az egyik Patrubány Miklós volt. Az említett népszavazás pedig szükséges és derék dolog volt, amiért szintén csak köszönet illetheti az MVSZ-t. Ha nem vetik fel a gondolatot, akkor talán később sem oldódik meg a kérdés.

Új hozzászólás