Elolvasható geoglifák Kazahsztánból, Kínából és Mongóliából

Varga Géza küldte be 2019. 06. 23., v - 08:39 időpontban

A geoglifa "földvéset" nagyméretű grafikát jelent, ahol az ember rajztáblaként használva a földfelszínt, földből és kőből árkot, vagy sáncot képezve különféle mintákat rajzol. A barázdák között, a terepen sétálva nehéz felismerni a különféle rajzolatokat, mert ezek az égieknek szolgáló jelzések. Az örök emberi törekvés egyik példája ez, amely a szót értést irányozta elő azokkal a hatalmakkal, akik a sorsunkat irányítják s akiknek kénye-kedvétől függ a születéstől a halálig minden. (1)

 

1. ábra. Egy tibeti aranyálarc  hieroglifája Kr. e. 1000 tájáról (balra), egy lovat ábrázoló kínai geoglifa  hieroglifákkal (középen) és a székely írás "j" betűje (jobbra)

 

 

A geoglifákat több cikk említi, de arról - tudtommal - nem esett szó eddig, hogy ezeknek köze lehet a magyar íráskultúrához - pedig néhány jel esetében egyértelmű a megfelelés (2). E cikkben áttekintjük a geoglifákról rendelkezésünkre álló (Szergej Botalov régésztől, a kromek.hu cikkéből és más netes forrásból származó) adatokat és megkíséreljük felmérni az írástani összefüggéseiket. A sztyepp keleti, hunok járta felében élő népek ugyanis a székely rovásjelekkel azonosítható földrajzolatokat készítettek.

 

A geoglifákban is megjelenő szójeleket a Magyar hieroglif írás c. kötetben írtuk le. E kötet egyik megállapítása, hogy a székely írásjelek előzménye, a magyar hieroglif írás 20-50 jele már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. Ennek a képnek megfelel, hogy székely jelek párhuzamaira az eurázsiai és az amerikai geoglifák között egyaránt bukkanhatunk. Ha a sztyeppe keleti felén ezek a magyargyanús földrajzolatok felszaporodni látszanak, akkor az azt jelentheti, hogy hun eleink hűségesen megőrízték a kőkori ősvallási jelkészletet. 

 

Ezzel a hieroglif írással csak néhány ősvallási jelentőségű szót és rövid mondatot lehet leírni, de - a jelek szerint - nem is volt szükség többre az istenekkel való kommunikációhoz. Egyetlen kazahsztáni geoglifa engedi meg azt a feltételezést, hogy ezekkel egy teljes mondatot is le lehetett írni. Az államnak nevezhető szerveződések - és velük a fejlettebb írás iránti igény - majd csak később jelenik meg.

 

 

 

 

2. ábra. Tugrai (Kazahsztán) hullámos geoglifa

 

 

Az 2. ábrán látható hullámok a székely Ak "patak, Heraklész" jellel azonosak, de nem világos, hogy miért van belük csak három és miért kötötték őket össze. Talán az isteni triász jele ez és mindhárom istennek köze van a vízhez?

 

 

 

3. ábra. Tugrai (Kazahsztán) kerek geoglifa, a Lyukó hieroglifával azonos, a kör a Napot ábrázolja

 

 

 

4. ábra. Tugrai (Kazahsztán) kereszt alakú geoglifa, a Dana hieroglifával azonos

 

 

 

5. ábra. Tugrai (Kazahsztán) négyzet átlókkal geoglifa, talán a Föld hieroglifa egyik formája

 

 

 

 

 

6. ábra. A kazahsztáni geoglifa olvasata: Óg a lyuk és a Nap


 

A 6. ábra kazahsztáni geoglifája egy temetkezési hely rajza. A halottat az égbolt ívét jelképező Óg hieroglifa csúcspontjánál temették el, ami azt jelezheti, hogy ő már eljutott az Istenhez. Az Óg jel belsejében kialakították a Lyukó és a Nap hieroglifát is. E három jel újfent Lyukó napisten égi voltát támasztja alá. Ez az egyetlen geoglifa, amely lehetővé teszi egy rövid mondat kiolvasását: Óg a lyuk és a Nap. Nyilván nem véletlen, hanem az etnokulturális rokonság jele, hogy az Óg és a Lyukó hieroglifa megjelenik a Kr. e. 1000 tájáról ránk maradt tibeti aranyálarcon is.

 

 

 


7/a. ábra. Kazahsztáni geoglifa (grafikai rekonstrukció), a nagy hieroglifával azonos (az isteni tetőponton a temetkezés helye)


 


7/b. ábra. Avar nagy hieroglifa a Gizella kincs turulos fibulájáról (balra) és a veleméri templom nagy hieroglifát megjelenító diadalívén megszülető Isten a fenti geoglifán is kifejezésre jutó gondolatot őrzi: Az Isten helye a nagy ég csúcspontján van (jobbra)

 

 

 


8/a. ábra. A kínai geoglifa a "jel állaton" ábrázolási konvenció példája


 

 

8/b. ábra. Arany oroszlán az ujgur régióból

 

 

 

8/c. ábra. Arany oroszlán a hun eredetű magyar királyi jogarról, a  és a Lyukó hieroglifákkal


 

A 8/a. ábrán lévő, lovat ábrázoló geoglifát feltehetően egy lovasnép alkotta meg. A lovon a kacskaringó alakú jó hieroglifa két példányát látjuk. A geoglifa a "jel állaton" ábrázolási konvenció példája. Ez az ábrázolási konvenció megtalálható Eurázsia északkeleti részén és Amerikában is, de leginkább a sztyepp övezetre jellemző. 

 

 

 

 

9. ábra. Mongóliai geoglifa, Óg hieroglifa

 

 

 

10/a. ábra. Mongóliai geoglifa, Lyukó jel


 


10/b. ábra. Tagar szarvas Lyukó jellel (a közepén a hun-magyar etnikumjelző fizikai lyukkal)


 


10/c. ábra. Magyarszombatfai tányér a Lyukó jellel, ami egy felülnézeti világmodell isteni középpontján foglal helyet


 


10/d. ábra. A veleméri Szentháromság-templom diadalívének szentély felőli oldalán megjelenik a Lyukó jel, de itt már a Szentháromság jelének tekintik


 

 

11. ábra. Mongóliai geoglifa, a  szójele


 


12. ábra. Mongóliai geoglifa, a  szójele


 


13. ábra. Cseljabinszk környéki, állatot ábrázoló, kőkori geoglifa

 

 

 

 

14. ábra. A kazahsztáni kurgán a Lyukó és az Óg hieroglifákból alkotott ligatúra, Szergej Botalov nyomán

 

 

 

 

 

 15. ábra. A kazahsztáni kurgán a Lyukó és az Óg hieroglifákból alkotott ligatúra, Szergej Botalov nyomán

 

 

 

 

 

 

16. ábra. A kazahsztáni kurgán a Lyukó és az Óg hieroglifákból alkotott ligatúra, Szergej Botalov nyomán

 

 

 

Jegyzetek

 


(1) Hasonló okból építettek a népek piramist a sivatagban, vagy tettek hieroglifákkal ellátott tetőcserepet a házukra. 


Az effajta (geoglifákat és rajzos sindüket eredményező) munkálatok alkalmasak voltak a közösség megszervezésére. Ha a vallásos nézetek szerint a geoglifa (rajzos sindü, stb.) elkészítése és karbantartása alkalmas az isteni jóndulat biztosítására, akkor a tömeg rávehető volt a központi irányítás elfogadására nem csak a geoglifák elkészítésekor, hanem pl. a mamutvadászat, vagy a házépítés során is. S a  gondosan elhelyezett jelek időnként valóban segíteni látszottak, amint az egy veleméri rajzos sindüről fel is jegyeztetett. 


Természetesen az sem okozhatott nagy fejtörést a közösség irányítóinak, ha a pusztulás a jelek elhelyezése ellenére bekövetkezett. Ilyenkor azt lehetett mondani, hogy nagyobb geoglifát kellett volna készíteni, mert az istenek ezt a kicsit nem vették észre.


(2) A geoglifák és a magyar jelek közötti megfelelés feltűnő és egyértelmű, a szerzők ezt mégsem fedezték fel. 


Az összefüggéseket erősíti Veit Galilel adata, miszerint a székelyeknek szó- és mondatjelei is vannak, valamint a Nemetz Tibor által elvégzett valószínűségszámítás, amely a hasonló jelkészletek genetikai kapcsolatát mutatta ki


A vakság és az ellenérzés mégis sorozatosan tapasztalható. Ez odaáig vezetett, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban barbár módon lereszelték egy előzőleg általuk hun korinak értékelt lelet rovásírást hordozó felületét, majd letagadták róla az átvételi elismervényen még megemlített rovásjeleketA nikolsburgi ábécé "tprus" mondatjelének sorsa is elborzasztó.


E magyar- és tudományellenes magatartás betudható annak, hogy sem a hazai, sem a külföldi kutatók nem ismerik a székely írást, különösen annak eredetét. Másrészt annak a haynauista-finnugrista prekoncepciónak köszönhető, hogy a magyaroknak nem lehet köze se a hunokhoz, se a régmúlthoz, se a kultúra születéséhez.Irodalom


Varga Géza: Magyar hieroglif írás 


Varga Géza: Veleméri rajzos sindük


Varga Géza: Tibeti ogur aranyálarc magyar hieroglifákkal


Varga Géza: Budapesti hun jelvény bibliográfia


Varga Géza: Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről


Varga Géza: Nemetz Tibor matematikus rovológiai jelentőségű valószínűségszámítása


Varga Géza: Tagar szarvasok "lyuk jel közepén lyuk" ábrázolási konvencióval


Varga Géza: A veleméri Szentháromság-templom ősvallásból örökölt jelei


Varga Géza: A temporius-téveszme diadalútja

 

si

A NASA 8000 éves geoglifa mintákról készült képeket hozott nyilvánosságra

 

 

 

Új hozzászólás