Tisztelt Kásler Miklós miniszter úr és Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úr

Varga Géza küldte be 2019. 07. 09., k - 14:21 időpontban

Tisztelt Dr. Kásler Miklós miniszter úr, tisztelt Dr. Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úr!

Engedjék meg, hogy rákérdezzek, sikerült-e lépéseket tenniük az általam korábban felvetett két témában s ezek vezettek-e valamilyen eredményre? Az ősszel előadásokat fogok tartani, amelyekben az Önök álláspontjáról és támogatásáról is szeretnék beszámolni az érdeklődő értelmiségnek.

Tisztelt Kásler Miklós miniszter úr és Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úr
1. ábra. Karosi tarsolylemez, tuzséri szíjvég a magyar hieroglif írás elolvasható szó- és mondatjeleivel

Emlékeztetőül: az egyik kérésem a magyar hieroglif írás állami bemutatását célozta meg.

Megértem, hogy ehhez a felfedezésemet ellenőrizniük kell és azt is tudom, hogy erre képes és hajlandó kutatóval nem rendelkeznek. Ettől még a feladat létezik, a nemzetnek tudnia kell a múltban elért talán legfontosabb kulturális eredményéről. Örömmel megbeszélném ezt személyesen a kijelölt szakértőikkel, vagy vennék részt egy e célt szolgáló konferencián. A Magyar hieroglif írás c. könyvemet régen elküldtem Önöknek. Fel kellene használni a feladataik elvégzéséhez.

Amennyire én tudom, a Magyarságkutató Intézet feladata, hogy olyan kutatásokat végezzen a magyarság múltjának, nyelvének, eredetének feltárására, amikre eddig a tudományos belterjesség ellenállása miatt nem volt lehetőség. Talán mondanom sem kell, hogy e mellőzött szakterületek között az első helyek valamelyikén szerepel a székely írás eredetének kutatása. Éppen ezért sikerült már az első kötetemmel a száz éve hangoztatott, ám alátámasztást nélkülöző ótürk eredeztetés feladására kényszerítenem az akadémikus "tudományt", amelynek azóta sincs értelmes ötlete sem e tárgyban. Ma az az álláspontja a legismertebb akadémikus kutatóknak, hogy minden alapvető kérdés tisztázatlan. Nem kellene sokáig tűrni ezt a szégyenletes állapotot.

Az akadémikus tudomány átadta a terepet, nem képes a székely írás eredeztetésére!

A napi szakmai kérdésekben is tragikus az eredménye ennek az akadémikus tudatlanságnak. Amikor jelzőosztogatásig menő vita bontakozik ki a karosi honfoglalás kori sírok etnikumát és nyelvét illetően a nyelvészek, régészek és a genetikusok között, a felek nem veszik észre, vagy nem hajlandók felhasználni a karosi és a tarcali tarsolylemezeken és más honfoglalás kori leleteken lévő hieroglifikus szó- és mondatjeleket, amelyek magyarul szólalnak meg. Ez nyilvánvalóan azért van így, mert senki sincs, aki értene ezek elolvasásához. A korai magyar írástörténet kutatása hiányzik a hazai hivatásos tudomány palettájáról. Ez egy szégyenletes állapot, aminek a megváltoztatásához az Önök lépésére van szükség.

Karosi hunfoglalók, Révész László és Török Tibor nézeteltérése

A Magyarságkutató Intézet tisztelt főigazgatója és az egyik kutatója, Hoppál Mihály is nyilvánosan elhatárolódott a dilettánsoktól, mint akik számára az Intézetben nincs tér. Feltételezem, hogy ezt csak a ballib kritikusok vádja elleni védekezés mondatta Önökkel, mert egyébként ez nem lenne szerencsés álláspont. Lehetséges, hogy az tűnik jogszerűnek, ha a szakmai kérdésekhez csak a szakképzettek szólhatnak hozzá, de ilyen jogszabály nincs és a szakképzetlennek gondolt kutatók eredményeitől való elzárkózás sem szolgálja a tudományos haladást. Ha ezt a ballib áltudományos követelményt komolyan veszik, akkor az ő zsákutcájukban maradnak. Az új téziseket tudományos igényű párbeszédben és vitában kell értékelni. Mindannyian ismerünk példákat, amikor a legnagyobb felismerések szakképzetlenektől származtak. A tudományos tételek igazolását, vagy cáfolatát a megismételhetőség teszi lehetővé és nem a végzettségek és a beosztások felmutatása, vagy a szakképzettek népszavazása. A Magyarságtudományi Intézet alapítására is az adott okot, hogy az akadémikus "tudomány" meghatározó posztjait uraló "szakképzettek" valótlan válaszokat adtak a magyar őstörténet fontos kérdéseire.

A másik kérésem a budapesti hun(?) jelvénynek a Magyar Nemzeti Múzeumban történt barbár lereszelésével és a szerződésben vállalt, tudományos igényű leírás elmaradásával kapcsolatos panaszom elintézését célozza. Erre ígéretet kaptam, de választ még nem.

Budapesti hun(?) jelvény bibliográfia

A megtisztelő figyelmüket és a remélt segítségüket megköszönve üdvözli Önöket:

Varga Géza írástörténész

***

A fenti levelet a mai napon küldtem el a címzetteknek.

***

 

Varga Géza

Hozzászólások

M. Betti (nem ellenőrzött)

2019. 07. 09., k - 20:56

Tisztelt Varga Géza Úr!
Munkásságát részletesen követve és azt nagyra értékelve felhívom a figyelmét arra a mérhetetlen naivitásra, amivel a mai hatalom nem létező magyar nemzeti elkötelezettségéra alapozva az ellenségeink által megalkotott hamis történelem kiigazításáért könyörög ezen hatalom feltétel nélküli kiszolgálóihoz. Vegyen példát azon "alternatív" kutatóról, szakemberről, akik az országot járva, a hivatalos tudományos állásponttal szemben is, minél több magyarnak próbálják felnyitni a szemét. Az Ön valóban kiemelkedően jelentős eredményeit ily módon hatékonyabb módon lehet az emberek tudatába belevésni. Tisztelettel, M.B.

Új hozzászólás