Menetelő maflák

Cabe Ferrant küldte be 2019. 07. 23., k - 16:38 időpontban

Az utóbb se derült ki, hogyan szivárgott ki a törvényjavaslat tervezete. A kormánypártok természetesen az ellenzéket gyanúsították, az ellenzék pedig - szintén természetesen - a kormánypártokat vádolta azzal, hogy szándékosan szivárogtattak. Amíg ezen remekül elvitatkozgattak a rendelkezésre álló fórumokon és persze, távirányítással, megszokott és jól bevált sameszeiken keresztül, a sajtóban is, addig, úgy nagyjából a kutya se olvasta el a meglehetősen hiányos dokumentumokat.

A lényeg úgyis a másik fél alázása és gyalázása volt.

Pedig ezúttal érdemes volt betekinteni a már nem olyan „titkos” aktákba. Nyilvánvaló volt, hogy még a törvények előkészítésnek igen kezdeti szakában íródtak a dokumentumok. Ugyanis érthetők voltak, nem jogi bikkfanyelven megfogalmazott förmedvények.

- Na, ja - jegyezhette volna meg egy kicsit is rosszabb májú kommentáló -. muszáj, érthető ismertetőket a képviselők kezébe adni, mert azt igazán nem várhatja el senki, hogy a Tisztelt Ház tagjai minimális szövegértési és értelmezési képességekkel is rendelkezzenek. Elvégre ez nem volt feltétel a megválasztásukkor…

De akár érhető volt a szöveg, akár nem, nem számított semmit. Íródhatott volna szuahéliül is, a népek úgyis csak a jeles újságírók bravúros pengeváltásait élvezték.

Legfeljebb egy-egy idézeten akadt meg a szemük egy-két pillanatra, amelyek belekerültek egy hosszabb cikkbe, talán pár gyorsan elhadart szó ütötte meg a fülüket a tévévitákban, mikor citáltak pármondatot a közkézre került dokumentumból.

De az ilyen kis döccenőkön is gyorsan átsiklott a honpolgár:

„Az ötven éven felettieknek eddig járó társadalombiztosítási szolgáltatások megszüntetése. Nemzetgazdasági szempontokból nem célszerű fenntartani számukra a társadalombiztosítás által támogatott betegellátást - túl sokba kerül a kezelésük. A gazdasági hasznot nem hajtó réteg, a nyugdíjasok, ellátása fokozott terhet ró a társadalomra, ezért kezdetben célszerű a nyugdíjak drasztikus csökkentése, majd teljes megszüntetése.”

„A dohányosok, túlsúlyosak, gyógyszer- alkohol- és/vagy kábítószerfüggőségben szenvedők számára, a szenvedélyük okozta betegségek kezelésére nem terjed ki a társadalombiztosítás, viszont kötelesek nettó fizetésük 20 százalékával támogatni egészséges életmódot folytató polgártársaik szakorvosi ellátását.”

„Az álláskeresési támogatás és a munkanélküli segély megszüntetése. Viszont az álláskeresők igényelhetnének egy évi átlagfizetésnek megfelelő kitelepülési segélyt, melynek készhez vétele után három hónapos határidőn belül kötelesek elhagyni az országot. Állampolgárságukat megtarthatják, de tíz éven belül nem térhetnek haza. Azután is csak abban az esetben, ha legalább kilenc éves folyamatos, megszakítások nélküli külföldi munkaviszonyt tudnak igazolni.”

„Azon bejegyzett élettársi kapcsolatban, vagy házasságban élő, harminc éven túli párok, akik gyermektelenek, nettó fizetésük 40 százalékát kötelesek gyermektelenségi adó címén befizetni, a negyven feletti gyermektelen párok pedig a harminc százalékát. Minden ötven feletti polgár, akinek nincs legalább egy unokája, a nettó fizetése 20 százalékát köteles befizetni az államkasszába, ha gyermeke sincs, úgy további 30 százalék gyermektelenségi adó megfizetésére kötelezhető. Ezen javaslatok természetesen nem vonatkoznak az egynemű párokra, hiszen az alkotmányellenes, hátrányos megkülönböztetés volna.”

„A tankötelezettség és az ingyenes oktatás minden formájának felszámolása. Ezek túl nagy terhet rónak a társadalom hasznos polgáraira. A tisztes polgár úgyis tudja megfelelő oktatásban részesíteni gyermekét - lásd térítés köteles, vagy alapítványi iskolák. Aki nem tud, vagy nem akar áldozni gyermeke taníttatására, annak gyermeke nem is érdemeli meg az oktatást.”

„A megfelelő rétegek gyermekvállalását ösztönzendő, mindazon pároknak, akiknek egy főre eső jövedelme jövedelme meghaladja az átlagkereset 130 százalékát, jár családi pótlék. A kevesebb jövedelemmel rendelkezők, ha még magukat is alig tudják ellátni, ezért szaporodásuk nem támogatott.”

Ez csak néhány szemelvény volt a napvilágra került dokumentumokból, de mindenki elsiklott felettük, amíg X. képviselő asszony frizurája, Y. képviselő úr papájának előélete és cselekedetei, valamint az átkos múlt negyven éve volt a vezető téma.

Mert ez így van jól, ennek így kell lennie… És ment is minden tovább, a maga útján.

Megjegyzés: Csak a félreértések elkerülése miatt: a fenti írás egy sci-fi novella. Az égen adta világon semmi köze múltbéli, jelenlegi, vagy jövőbeli eseményekhez. Pusztán a fantázia szüleménye.

Megjegyzés 2. A címet egy hajdani, a Galaktika antológia egy korai számában olvasható sci-fi novellától kölcsönöztem.

 

Kép: Pixabay.com

Új hozzászólás