Levél azon egyetemeinknek, amelyek szerződést kötnek a Magyarságkutató Intézettel

Varga Géza küldte be 2019. 08. 22., cs - 14:26 időpontban

Tisztelt egyetemek és professzorok!

 

Örömmel nézem a videot, amely szerint szerződést kötöttek, vagy fognak kötni a Magyarságkutató Intézettel s a közös munka során új forrásokat (közte tárgyi és ikonográfiai emlékeket) is keresnek.

Levél Bárány Attila professzor úrnak, a Debreceni Egyetemre
1. ábra. A Debreceni Egyetem aulája

Éppen most van folyamatban egy - remélhetőleg folytatódó - tárgyalássorozat a Kásler Miklóshoz intézett kérésem alapján a Magyarságkutató Intézettel s ebben az Önök elvi és gyakorlati segítségére lenne szükségünk. Az eredeti kérésem azt célozta, hogy a kutatók használják fel a székely írás szójeleket alkalmazó előzményével, (az általam adott elnevezés szerint magyar hieroglif írással) írt rövid szövegeket is.

 

1. ábra. A Debreceni Egyetem aulája
2. ábra. Meroving ezüstgyűrű a Jóságos úristen mondattal (középen), balra a meroving hieroglifák, jobbra a nékik megfelelő székely jelek (a "liliomnak" Amúr menti, szkíta és avar előzményei vannak)

A múzeumok polcain ugyanis százszámra hevernek elolvasatlanul a rövid hieroglifikus szövegek és ideje lenne ezeket hasznosítani, amikor a szkíta-hun-avar-honfoglaló népességek nyelvét kell azonosítani.

 

Levél Bárány Attila professzor úrnak, a Debreceni Egyetemre
3. ábra. Meroving turul a Magasságos úr köve mondattal

Ha a rendszerváltás előtt érvényesülhetett ezzel a magyar jelkészlettel szemben egy kollektív ellenérzés a "tudományos konszenzus" részéről (amit Sándor Klára 1996-os tanulmánya is bizonyít), akkor most van itt az ideje e tragikus, magyar- és tudományellenes gyakorlat megváltoztatásának.

 

Levél Bárány Attila professzor úrnak, a Debreceni Egyetemre
4. ábra. Frank turul a Nagyon nagy, ragyogónál ragyogóbb ősúr mondattal

A magyar hieroglif írás nem olyan, mint a latin írás, hanem saját jellemzőkkel bír, aminek megértésére egy szakképzett (e tekintetben szemellenzővel ellátott) elmének is képesnek kell lennie. A fel nem használt forráscsoportot nem szabad kihasználatlanul hagyni csak azért, mert - hozzáértés és erkölcsi tartás hiányában - senki sem vállalja a vitát az áltudományos konszenzus nem is létező érveivel szemben.

 

Levél Bárány Attila professzor úrnak, a Debreceni Egyetemre
5. ábra. "Dana ten országa" hieroglifikus mondat a NagyKároly által az avaroktól rabolt ékszeren

A sok lappangó hieroglifikus szöveg illusztrálására a Magyar hieroglif írás c. köteten túl az alábbi cikkeim elolvasását javaslom:

 

Hieroglifikus mondatok meroving és frank tárgyakon

Hiteles turulábrázolások

 

A magyar hieroglif írást a közelmúltban megjelent kötetemben írom le. Megtisztelnének, ha az 50 éven keresztül folytatott kutatásaim eredményét hasznosítanák a saját munkájuk jobb végzése érdekében! Ha szükségesnek látják, szívesen találkozom Önökkel, vagy a munkatársaikkal személyesen is a megbeszélendők megbeszélése végett.

 

Magyar hieroglif írás

A Magyarságkutató Intézetnek, Dr. Horváth-Lugossy Gábor főigazgató úrnak

Karosi hunfoglalók, Révész László és Török Tibor nézeteltérése

 

A figyelmüket, a segítségüket és a munkájukat a korai magyar történet tisztázása érdekébe hálásan köszönöm!

Üdvözlettel: Varga Géza írástörténész

 

Irodalom:

Varga Géza: Meroving ezüstgyűrű a hieroglifikus "Jóságos úristen" mondattal

Varga Géza: Meroving turul a hieroglifikus "Magasságos úr köve" mondattal

Varga Géza: Frank turul magyar hieroglifákkal

Varga Géza: Ten hieroglifa Somogyvárról

 

 

Varga Géza

Új hozzászólás