Fundamentalizmus, hatalom és szexualitás liberális szemmel

Pók Katalin küldte be 2019. 12. 22., v - 14:43 időpontban

A Fundamentalizmus, hatalom és szexualitás témában „vitatkozott” egymással Perintfalvi Rita a homoszexuális házasságot támogató liberális katolikus teológusnő és Gábor György a vállaltan homoszexuális liberális vallásfilozófus. Már eleve nevetséges a vita szó, mert teljes egyetértés van közöttük az LMBTQ, homoszexuális, transznemű propaganda és a gender támogatásában és az Orbán fóbiában. A rendezvénynek az Orbánt minden lehetséges fórumon támadó Iványi Gábor adott otthont, a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Két liberális „vitatkozott” a konzervatív fundamentalizmusról, amit összekapcsoltak az Orbán kormánnyal és természetesen annak becsmérlésével. Már eleve téves a fogalomalkotásuk, mert ma fundamentalistának azokat nevezik, akik az eredeti biblikus igazságokat vallják, és nem engednek a liberális áramlatok behatolásának. Szerintük ugyanis az a fundamentalista, aki nem támogatja a gendert, az LMBTQ és homoszexuális jogokat. és elveti az abortuszt. Többek között azt tárgyalták élvezettel, hogyan kapcsolódik egybe a fundamentalizmus és populizmus, amit az Orbán kormány ténykedésével azonosítanak. Miért hagyják az egyházak magukat instrumentalizálni? Itt vajon az a baj, hogy a kormány támogatja anyagilag az egyházakat? Csakhogy mindegyiket támogatja, akik egyház státuszt viselnek, még a buddhistákat is, így ez már eleve egy rosszhiszemű megfogalmazás. Az eseményt a Felszabtér blog kezdeményezte, amit Perintfalvi vezet, kinek legkedvesebb témái a feminizmus, gender és társai, a papi bűnök taglalása. Már buddhisták is részt vesznek az oldal írásában, akik vállaltan nem hisznek egy személyes Isten létezésében.

Perintfalvi tolmácsolásában a fundamentalizmus a XIX. században jelent meg félelemből, ellenreakcióként a modernizmus ellen, mert az egyház félt, hogy elveszíti a szexualitás fölötti kontrollt. A valóságban ettől az időszaktól több síkon megjelent a támadás az egyház és a Biblia ellen, terjedtek a liberális eszmék, melyek „más evangéliumot” kezdtek hirdetni. Így jogos volt az önvédelem, a biblikus igékre való hivatkozás, mert kezdtek tőle eltérni. A mai liberálisok pedig itt tartanak, ahogy fent felsoroltuk, gender, LMBTQ homoszexuális propagandát folytatnak, láthattuk a közelmúltban, hogy egy svéd evangélikus templomban azonos neműek kapcsolatát reklámozó kép is megjelent az oltár közelében, Ma több protestáns egyház támogatja a homoszexuális házasságot. Ezt jelenti többek között ma a liberális teológia, amit mind Perintfalvi mind Gábor György magáénak vall.

Gábor György szerint a modern fundamentalizmus támadó, mintha nem a liberális eszmék támadtak volna rá az igaz hitre, és biblikus igékre, ami a házasság megtámadásában csapódik le. Itt csupán védekezésről van szó, hogy az eredeti keresztény igazság ne csorbuljon. Miért kellett az Alkotmányban leszögezni, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége? Csupán védekezésből, mert fenyegetően támadnak a liberális szélsőségesek „modern” eszméikkel, amivel meghazudtolni igyekeznek a teremtést, amit a Biblia leír. Gábor szerint skandalum a 2011-es Alkotmány, mert védi a hagyományos családot és keresztény értékeket. Ami egyébként ugyanúgy zsidó érték is, mert az Ószövetség melyet a zsidók is használnak Tóra néven, rögzíti ezeket. Gábor Györgynek saját vallásával van baja, mert ugyancsak az Ószövetség ír nagyon határozottan a homoszexuális bűnről, mint „utálatosságról”.

Felrója az Orbán kormánynak, hogy védi a keresztény értékeket és Perintfalvival egyetért abban, hogy a kormány úgy játszik az egyházakkal, mint a rongybabával. Azért jutnak erre a következtetésre, mert rögzítette a támogatásuk módját, és mert az egyházak nem támogatják a muszlim inváziót, ami egyre jobban elárasztja Európát, ebben egyetértenek a kormánnyal. A vallás, a politika erőforrásává válik Gábor szerint. Sérelmezi, hogy azokat, akik nem támogatják a keresztény értékek védelmét és a nemzet ügyeit támadják, hazaárulónak, nemzet idegennek nevezik. Talán nincs igaza a kormánynak és minden jóérzésű embernek, akik látják a brüsszeli hazudozásokat, és azokat, akik az ország megbüntetéséért, rossz megítélésért lobbiznak, csak mert az ő politikai céljaik mások?

Printfalvi szerint az az erőszak és gyűlölet, ha azt mondom, hogy „hamis vallás”, és ha homofób valaki. Itt megint csak szómanipulációról van szó, mert azokat nevezik homofóbnak, akik védik a családot, és nem támogatják a homoszexuális házasságot és örökbefogadást. És valóban odáig fajult a PC, a liberális tolerancia, a posztmodern „minden megy” ideológia, hogy e szerint minden vallás egyenlő mértékben igaz, mind az üdvösségnek különböző útjai, és ugyanoda vezetnek. Akkor vajon mi van a”idegen istenek” tanaival, amitől az egész Biblia tilt bennünket, és a jézusi mennyországba csak „Jézus által” mehetünk az Atyához. Ilyen liberális posztmodern hazugságokkal van tele a világ ezt viszont magáévá tette e liberális teológus és vallásfilozófus. Perintfalvi még olyan kutatást is idéz, ami szerint a vallásos emberek előítéletesebbek és homofóbok. Bizonyára olyan ateista liberális forrásból származik a kutatás, ami eleve homofóbnak feltételezi azt, aki a hagyományos férfi-nő házassága mellett kiáll. Ha valaki a mai homoszexuális, gender lobbinak nem felel meg, azt már előítéletesnek mondják.

Gábor szembeállítja a globalizmus-fragmentáció fogalmait, és természetesen az előbbi mellett foglal állást. Sajnálkozik, hogy ismét a nemzetállami gondolkodás tör előre. Ez okozza az egy igazságot, a sok igazság helyett. A nemzet igazsága a sok igazság helyett, amelyik mind egyenlő mértékben igaz. A liberálisok ugyanis azt hiszik, hogy a nemzetállamok ideje lejárt, minden bajt eddig a világban a nemzetállamok okoztak és a vallás. Így aztán azt szeretnék, hogy egyik se legyen, hanem csak egy nagy globális embertömeg teljes szabadságban, ahol az egyház nem uralkodik a szexualitás fölött. Nagyon bántja, hogy a Biblia, amit szerinte rosszul értelmeznek, paráználkodásról ír, ezt rossz fordításnak mondja. A „férfi, férfival űz ocsmányságot” bibliai figyelmeztetést, az ókori ember antropológiai képének mondja, ami mára már nem érvényes, így az egyház, amikor elítéli a homoszexuális cselekményt, nem helyesen jár el.

Milyen modern dolog lenne, ha az egyház támogatná az Emberi jogokat, de sajnos egyetlen olyan nyilatkozatot sem írt alá a katolikus egyház, ami mellé áll a homoszexuális, transznemű, és LMBTQ jogoknak- rója fel ezt az egyháznak Perintfalvi. A progresszív gondolat el sem jut hazánkba - sajnálkozik a teológusnő. Szerinte az egyház a politikából jól megél, nem is akarja megszólítani az embereket, ti. a homoszexuálisokat és gender hívőket. Az egyház hagyja magát instrumentalizálni. Jól élnek, sehogy sem akarják a liberális elveket bevenni. Az embereket bajban hagyják, 2015 lehetősége elszállt, nem segítettek, nem szólaltak fel a migránsok ügyében. Törésvonalak vannak az egyházon belül is, ezt egy győri pap megnyilatkozására, és nyilván a liberálisokkal szövetkező Beer püspökre alapozza, aki támogatója a migrációnak. Gábor megerősítette Perintfalvit abban, hogy igen 50-60 év lemaradás van, a progresszió, modernitás terén. Mi azonban azt mondjuk, milyen szerencse, hogy a liberalizmus itt még csak elszórtan üti fel a fejét az egyházban, inkább konzervatív, megmaradt a biblikus igazságok mellett. Vajon meddig lehet ezt tartani? A világban is éles törésvonalak vannak, van, aki beáll az új fősodorba, van, aki kitart az eredeti keresztény értékek mellett. Gábor szerint az abortusz tilalma nem tartható tovább, mert sérti a női önrendelkezést. Milyen szépen megfogalmazzák a gyermekgyilkosságot! Az igaz, hogy világszinten is törésvonalak vannak, egyre nyilvánvalóbb hogy ki nyújt Jézusnak töviskoronát és ki áll mellé.

Gábor szerint Orbán és Putyin a nagy keresztényvédők, de ez csak politikai játék. Putyin szerinte betiltotta a más vallásokat, nem tűr meg mást csak az ortodoxvallást. Ez azonban egy nagy hazugság, mert rengeteg muszlim mecset van, de a buddhistavallás, és más több mind ugyanúgy létezik, mint máshol. Orbánt meg a 2011-es törvény miatt szidja, azt mondja, hogy a politika játszóterévé tette az egyházi státuszok adását. Ekkor valójában a biznisz egyházak felszámolása történt, a többiek megkapták. Igaz van egy kivétel Iványi Gábor, aki kiszállt a metodista egyházból ahová tartozott - és amelyik meg is kapta a státuszt és pénzt- így ő nem kapott.

Perintfalvi idézi Ferenc pápa egyik tanácsadóját, aki azt mondta, hogy a „gyűlölet ökumenéje” jött létre a szeretet helyett. A katolikusok és az evangelikálok egy fronton állnak a homofóbia, iszlamofóbia összezárja őket. Ez azonban megint egy szómanipuláció, amit a liberális tolerancia bálványvallása hozott létre, mert a családot, a hazát, és a kereszténységet védőket illetik ezekkel a megkonstruált szavakkal. Ferenc pápa a fundamentalistákat radikalizálja reformjaival. XVI. Benedek meg egyenesen fundamentalista a liberális teológusnő értelmezése szerint. Kifogásolja, hogy Ferenc pápa kérdőíve, a homoszexuális párok fogadásáról el se jutott az emberekhez, „mert megzavarja a hívőket”. Az ad neki reményt, hogy Lengyelországban és Szlovákiában is vannak egyházi progresszívek. Ám a konzervatív „egyház nem megy ki a hálószobákból”. Azt szeretné, ha az egyház tárt karokkal várná a homoszexuális cselekedetet elkövetőket, támogatná házasságukat, ami természetesen gyökeresen szemben áll a Bibliával.

Kifejtette, hogy van egy Jézusa, aki radikalizmusában a keresztre ment. Azt azonban nem érti, hogy többek között ezekért a szörnyű bűnökért ment a keresztre, a homoszexuális bűnök a paráznaság elkövetőinek kínált szabadságot bűneik megbánása által. Csakhogy az ilyen liberális gondolkodók fel sem képesek fogni ennek bűnösségét, Istennel szemben álló egzisztenciáját. A XIX. századi konzervatív fundamentalista ökumenikus prédikátor Spurgeon erre azt mondaná: Itt az egész társaság éppen a pokol felé menetel- (ti. a „vita” résztvevői és hallgatói.

Mondják majd: „Uram, Uram! Nem a te nevedben tettünk annyi csodát? Nem a te nevedben űztünk ördögöt?” Jézus válasza: „Takarodjatok előlem, sohasem ismertelek titeket!”

 

Pók Katalin

Új hozzászólás