Régi és új karácsonyok - Karácsonyi üdvözlet

Marton Veronika küldte be 2019. 12. 26., cs - 02:57 időpontban

Jó pár éve mind az állam, mind a történelmi egyházak részéről intézményesített törekvés mutatkozik a régi karácsonyi szokások felelevenítésére. Ám ez nem az igazi. A régi magyarok bensőségesen, lelki indíttatásból ünnepelték Karácsonyt. Ezt egyre kevesebben mondhatják magukról. Sokakban a lelki indíttatás az évközben elhanyagolt családtagok, házastársak, nagyanyák, gyermekek drága ajándékokkal való megkövetésévé vált. Az ösztönösséget felváltotta a kötelező, a kereskedelem, a reklámok és az állam ösztökélte ajándékozási láz. A karácsonyi szokások gyakorlása pedig szórakozássá egyszerűsödött.

Régi és új karácsonyok - Karácsonyi üdvözlet
Adventi vásár a budapesti Bazilika elött

A homlokzaton a fényjáték megjelenítette az amerikai egydollároson levő szemre hasonlító szabadkőmíves jelképet. (programturizmus.hu)

A II. világégés idején a moldvai Klézséről Dunántúlra származott menekült ekképp magyarázta Karácsony csodáját:

„Emberek, iljen jó élő emberek összegyűltek, tuggya kinek kedve vót, s hárman, négyen, ötön is, s aztán tuggya bémentek az ablak alá s énekelték, tuggya, hogy hogy csengett a falu! Hogy milyen szép vót… Kit csak a szűve húzott, mindenki elment. Összegyűltek, osztán béhítták, ettek, ittak tisztelődtek. Aztán még mentek arrébb. Aztán még, ha úgy akarta odaragadt még az es, akihöz bémentek. Hezzik ragadt, hogy ment ő es csoportba velük. De szép vót nagyon! Annyira szerettem, tuggya, én ott, hogy amikor a Karácsony jött, akkor tudtuk, hogy mi az a Karácsony…”

Régi és új karácsonyok - Karácsonyi üdvözlet
Menjünk énekelni! (Moldvai csángó betlehemesek éneklése, Külsőrekecsin, Veress Sándor felvétele, 1931. – külsőrekecsin.blog.hu)

December 24-e a búcsúzó öreg Nap ünnepe. A csodák éjszakája. A fogyatkozó erejű Nap halad a végezete, beteljesülése felé, hogy megszülessen a földi életet megáldó, égi fény. Távozása előtt leteszi népünk asztalára a múlt évi termés ajándékait, a magvaikban új életet rejtő diót, almát, mogyorót… Karácsony éjszakáján, a titkok éjjelén új élet sejlik fel. Beszél, zeng a természet, ujjonganak a fák, megszólalnak állatok; s e csodának része és részese az ember.

Régi és új karácsonyok - Karácsonyi üdvözlet
Téli napforduló (szuzanna0105.blogspot.com)

Az újszülött életet, az isteni kisded megjelenését csillagok csodálták, angyalok hirdették, bölcsek jósolták, pásztorok, betlehemesek regölték. A regösénekek ősi tanítóink, titkos táltosaink tudásemlékeit hordozzák.

A fénygyermek, a Nap születését ünneplő karácsonyi szokások az erőszakos térítések nyomán beszüntetett regős énekek egyenes ágú leszármazottjai. Népünk nyugativá korcsosult hagyományain ezer év múltán is átsejlik a Teremtő mindenhatóságába vetett, a szeretetben kiteljesedő kereszténység előtti hit. Az új fényt hordozó Napunk kerecsenszárnyon érkezik a földre. Ennek emlékére eleveníttetett fel a karácsonyi kerecsenreptetés.

Nem véletlenül írta Madách Imre: „Hitünk külföldi növény, mely a magyarság rejtélyes gyermekkorával nincs összefűzve”.

Az istváni keresztény térítéskor Gellért püspök intésére az ősi hit istenasszonyának neve és szerepköre Boldogasszony néven Máriára, Jézus Krisztus anyjára ruháztatott át. A papság nem ébredt a tudatára, hogy a magyar Boldogasszony és Jézus anyja egy és ugyanaz, vagyis az „új hit” népünk ősi hitének visszavetülő halovány sugara.

Régi és új karácsonyok - Karácsonyi üdvözlet
Magyarország legnagyobb, 50 m2-es templomi betleheme (Vörs – balatontipp.hu)

Konstantin, római császár 325. május 20-ra hívta össze Niceába a keresztény egyház korabeli püspökeit, hogy a hit kérdésében megegyezésre jussanak. A zsinat több más határozat mellett december 24-ről 25-re virradó éjszakát, a napéjegyenlőség régi pogány emléknapját (némi eltolással) jelölte ki kis Jézus Krisztus földi születésének, az öröm és békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld ünnepéül.

Régi és új karácsonyok - Karácsonyi üdvözlet
A győri Kármelita-templom éjszakai fényei (győr.network.hu)

Karácsony éjjelén a néptelen győri utcákon bandukolva ekképp elmélkedtem a fény születésének régi és mai ünnepéről.

Új hozzászólás