Lelkesítő s megnyugtató...

Szőnyi József küldte be 2020. 01. 10., p - 05:25 időpontban

Lelkesítő s megnyugtató. Eltekintve most a számtalan konkrét témától, intézkedési tervektől, kérdésektől - válaszoktól, próbáljuk meg elhelyezni a jelen nemzetközi és hazai politikai univerzumban a Miniszterelnök közel 3 órás nemzetközi sajtótájékoztatójának lényegi esszenciáját!

Akkor, amikor jónéhányunkban - konzervatív, polgári, jobboldali, az átlagosnál talán erősebb igazságérzettel és igénnyel megáldottakban - bizony a csüggedés, a hitet vesztés tünetei jelentkeznek, látván a belülről és kívülről kapott sebeket s hiányolva azokra az azonnali gyógyírt, jött ez a 3 óra s képes volt megállítani az üszkösödést, elindítani a gyors felépülés folyamatát. Kiváló arányérzékkel kaphattunk útmutatást önmérsékletet és türelmet igénylő kérdésekben ("nix ugri - bugri") s ellentételezésként a szokásosnál jelentősen erősebb, nyílt, határozott állásfoglalást a közvéleményt, közérzetünket súlyosan károsító ügyekben.

Bizonyosságot kaptunk arról, hogy a Kormány és elsősorban a Miniszterelnök pontosan érzékeli - ellentétben a sajátjaink és főképpen ellenségeink kritikáival - napi apró - cseprő gondjainkat, kritikáink, türelmetlenségeink okait és teljes körű megoldási stratégiákkal rendelkezik ezek kezelésére, megoldására, még akkor is, ha ezt nem kommunikálja naponta felénk. Nyilvánvalóan a megoldások ideje és mibenléte az egyes krízises területek jellegétől, hazai gazdasági és nemzetközi összefüggéseinek jellegétől függ. A lényeg, hogy az ezekkel kapcsolatos intenzív munka folyik és vannak már konkrét eredmények, határidők, intézkedések.

Nincs ok tehát a bizalom csökkenésére, a hitünk lankadására, sőt ezzel ellentétben szükség van az átmeneti elkedvetelenedést követően új magabiztosságra, lelkesedésre, támogatásra! Hallhattuk, van élet az elveszített önkormányzati pozíciókban is, meg fogja oldani a kormányzat a lehető legkisebb veszteség kritériumát. Hallhattuk, van élet az EU - ban a Néppárton belül is bizonyos feltételekkel és van élet a Néppárton kívül is, ha nekünk, céljainknak az felel meg jobban! Sőt, még egyenlőre kimondatlanul, de lehetünk egy teljesen új, az eredeti néppárti eszmék mentén kialakuló szövetségnek akár a vezetői is, amely a jelenlegi európai erőviszonyokat gyökeresen megváltoztathatja. Nincs tehát válság, nincs elbizonytalanodás, van viszont Európa talán legerősebb támogatottságú pártja, élén vitathatatlanul a jelenkor legstabilabb és legbefolyásosabb államférfijával.

Mi kell ennél több? Fel a fejjel és gyerünk tovább előre!

 

Szőnyi József

Új hozzászólás