Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal

Varga Géza küldte be 2020. 02. 07., p - 13:24 időpontban

Az Attila halála után felbomló Hun Birodalom ékszerekbe foglalt hieroglifikus írásemlékeit a győztes germán népek széthurcolták Európa különböző tájaira. Ezek a germán népcsoportok - akiket gyakran hun vezetők irányítottak - maguk is előállítottak hasonlókat és évszázadokig életben tartották a gondolatgazdag és csodaszép hun íráshasználatot. A frankok például a merovingoktól vették át a hun jeleket, a merovingok őse pedig, Merovech, a hunok által nevelt túszként tanulhatta el azokat (ám e vélemény forrására már nem emlékszem, tehát ez még ellenőrzésre szorul). nyilván az évezredek alatt finomra csiszolódott hun államszervezési eszmékkel egyetemben (amelyek az ezeréves magyar alkotmányosságban maradtak ránk). Hasonló a története a szászoknak is, akik hun vezetők irányításával elfoglalták Angliát és így Attila véréből származott az "angolszász" uralkodók sora. Ilyen folyamat tanúja lehet a jelen cikkben bemutatott osztrogót ékszer is (1. ábra). 

Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal
1. ábra. Az osztrogót turulos jelvény (középen) olvasata: Lyukó, a nagy ügy (mai magyarsággal: Lyukó a nagy folyó) az istennel azonos Tejút tiszteletéről árulkodik, balra a Lyukó, a nagy és az ügy hieroglifa, jobbra pedig a székely írás "ly", "n" és "ü" rovásbetűje

Az elemi erejű hun kulturális hatásnak köszönhetően (amelynek része volt savariai Szent Márton kultusza is) Európa tájain új szokások terjedtek el. A Római Birodalom bukása után egy másik világ kezdődött. A változások egyik jele az alábbi, osztrogótként nyilvántartott jelvény is. Azért tudjuk elolvasni, mert a hunok magyarul beszéltek és használták a magyar hieroglif írást, a székely írás előzményét.  

Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal
2. ábra. Az osztrogót ékszer címben idézett mondatát alkotó jelek, fent az ékszer peremének részlete, középen a Lyukó, nagy és ügy "folyó" hieroglifák, alul a székely írás "ly", "n" és "ü" rovásbetűi (1)

Akik az ékköveket és az ékszer peremének íveit nem képesek elolvasható jelekként kezelni, emlékeztetem arra, hogy ez egyáltalán nem példa nélküli. A hun és avar hagyományban több hasonló írásemlék ismert, például az alucsajdengi hun jelvény (3. ábra), a kölkedi avar aranyboglár (4. ábra), vagy az Iseumban kiásott hun világmodell (5. ábra) peremén is. 

A mai közúti táblák pereme/formája is gondolatot közöl. Ha a háromszög formájú "Elsőbbség adása kötelező!" és a nyolcszögű "Stop!" táblákat az alakjuknak köszönhetően hátulról is megértjük, akkor az a tudatos tervezésnek, az írás- és jelhordozó lemez formai kialakításának köszönhető. Amennyiben a lemez szélének ma jelentést hordozó szerepe lehet, akkor nem kell fennakadnunk azon, hogy ugyanerre a szellemi teljesítményre hun eleink is képesek voltak. 

Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal
3. ábra. Az alucsajdengi hun jelvény olvasata: Magasságos jó köve, ahol a magas és a kő hieroglifa a jelvény bal és jobb szélének íveiből olvasható ki

Tudjuk, természetesen, hogy a tanító néni által hónapok alatt a fejünkbe vert latin írás nem pontosan ilyen megoldásokkal él. Sőt, jelentős különbségek vannak a magyar hieroglif írás és a latin írás jelei és eljárásai között. Amint az is nyilvánvaló, hogy akinek intelligenciából felmentése volt, az a kályhától (a latin írástól) nem mindig képes elmozdulni. Az intelligens embert azonban az jellemzi, hogy észreveszi a világ dolgai között létező törvényszerű összefüggéseket. Ilyen összefüggések pedig mutatkoznak a hunok és más népek által ránk hagyott, díszítésnek tűnő rajzolatok között. Ha ezek összefüggéseit számba vesszük és rendszerezzük, akkor egy értelmes jelrendszer, egy hieroglif írás képe bontakozik ki a szemünk előtt. És akkor elfogadhatóvá válik, hogy a magyar hieroglif írásnak, a világ legkorábbi írásának szükségképpen voltak egyedi jellemzői is. Ezeket a Magyar hieroglif írás c. kötetben írtam le és adtam közre.

Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal
4. ábra. A kölkedi avar boglár peremén olvasható Nagyságos Lyukó országa mondat (a kerek Lyukó jel az összetettsége miatt talán Nap, vagy Üdő szójelként is olvasható)

 

Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal
5. ábra. Az Iseum területén hiteles ásatáson előkerült római kori hun írásemlék olvasata: Lyukó ten országa, amiből a Ten és az ország szójel a perem hullámvonalaiból olvasható ki (2)

 

Jegyzet:

(1) Érdekes, hogy a Yukon, Alaszka legnagyobb folyójának indiánoktól származó neve "Nagy folyó" jelentésű.

(2) Az olvasó hiába keresné az Iseum területén lévő szép kiállításon, vagy a múzeum kiadványaiban ennek a jól elolvasható és a magyar nyelv kárpát-medencei megjelenését illető tanúsága miatt kiemelkedően fontos római kori írásemléknek az ismertetését (5. ábra). Amikor átnéztem a kiállítást és az azt bemutató köteteket, akkor tucatnyi hasonló írásemléket is találtam. Azonban hiába próbáltam erről tájékoztatni a régészeket és muzeológusokat. Az egyik dolgozójuk fontosnak tartotta kijelenteni: - Értse meg, ebben a múzeumban senkit sem érdekel a rovásírás!  

 

Irodalom:

Varga Géza: Meroving - frank tartalom

Varga Géza: Hun és avar tartalom

Varga Géza: Magyar hieroglif írás

Varga Géza: A kölkedi avar boglár magyar hieroglifái

Varga Géza: Levél Sosztarits Ottó úrnak, a szombathelyi ISEUM igazgatójának

Varga Géza: Szabír jelek az Iseumban


 

Varga Géza

Új hozzászólás