Harangozás június 4-én

HungaryFirst írta 2020. 05. 25., h - 05:26 időpontban

Tisztelt Püspök Úr!

Száz évvel ezelőtt, június 4-én a trianoni békediktátum aláírásának pillanatában, fél 5-kor az ország összes harangja megkondult, hogy elsirassa Nagy-Magyarországot.

Eltelt száz esztendő, de a trianoni sebek máig sem gyógyultak be. Ma is érvényben vannak a Benes-dekrétumok, melyek kollektív bűnösként bélyegzik meg a felvidéki magyarságot. A kitelepítésekért, a reszlovakizációért, és vagyonelkobzásokért a szlovák állam máig nem állt helyt, a magyar feliratok éppúgy hiányoznak, mint a többi nyelvi jogunk.

A kárpátaljai magyarság teljes iskolarendszerét felszámolás fenyegeti, a nyelvtörvény pedig másodrangúvá teszi az őshonos magyarság nyelvét.

A csángóknak alig van esélye magyar misét hallgatniuk, az erdélyi magyarságot is jogfosztások sora éri, elég csak a marosvásárhelyi katolikus líceum kálváriájára, az egyházi tulajdonú közgyűjtemények vissza nem szolgáltatására (pl. a Batthyáneum) vagy a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítására gondolni. A magyar feliratokat, zászlót, tiltják, néhol üldözik.

Szerbiában még az is gondot jelent, hogy kárpótlást adjanak a több tízezer magyar rokonainak, akiket ’44-45-ben Tito partizánjai legyilkoltak. A legutóbbi délszláv háború (1991-1999) során a krajinai és a koszovói szerb menekülteket nagy arányban a magyar többségű városokba, falvakba telepítették.

Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia mindent megtesz, hogy eltüntesse a magyar nemzetiséget a területéről. Ennek vannak enyhébb periódusai és gyorsabb időszakai, de a szándék és a tendencia száz éve egyértelmű.

Mindezekért tisztelettel kérem, hogy egyházmegyéjében rendelje el minden templomban június 4-én, csütörtökön 16:30-kor, hogy harangozzanak a trianoni békediktátumra emlékezve. Ennek szimbolikus ereje lenne, sokan felfigyelnének rá és erőt adna az elszakított országrészek magyarságának. Kérem, hogy mérlegelje ezt a kérést és értesítsen szíves döntéséről. Köszönöm szépen!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Budapest, 2020. május 17..

Kelemen Miklós a Trianon Társaság alapító tagja a Lovas István Társaság elnökségi tagja

(Címmel és telefonszámmal ellátva minden magyar egyházi vezető megkapta, természetesen a megfelelő köszönési formákkal zárva a levelet. Már sok pozitív válasz érkezett, június 4-én fél 5-kor zúgni fognak a harangjaink.)

Új hozzászólás