Veszprém veszte...

Szőnyi Balázs írta 2020. 06. 01., h - 13:07 időpontban

1552. június 1. Hádim (Herélt vagy Kappan) Ali budai pasa beveszi Veszprém várát.  A nagy hadjáratra készülődve Alinak előbb a nyugati határvidéken kellett rendet tennie, mivel a veszprémi vitézek rendszeresen portyáztak a hódoltság területére. 1552 tavaszán az új fehérvári bég, Hamza csapatán ütöttek rajta, és kísérete nagy részével együtt őt magát is levágták. Ali erre eldöntötte Veszprém bevételét. 

Veszprém vára nem volt jelentős erősség, falai sem voltak erősek, védőinek száma sem volt elegendő. Ráadásul éppen kapitányváltás volt, Paksy Jánost ekkor helyezték át Komáromba. Alkalmas utódját csak nehezen sikerült megtalálni, de a hajdúk vezére, Vas Mihály nem ismerte el az új parancsnokot, Pető Pétert. Nem is számítottak komolyabban Veszprém megtámadására, a jelentések a később valóban bekövetkező hont-nógrádi várak, valamint Szolnok és Eger ostromáról szóltak. Május 23-án aztán Veszprém alá érkezett Ali és 10.000 katonája. A védősereg fegyelmezetlen volt, a magyar darabontok és a hajdúk között rendszeres volt a viszály és a verekedés. 

A pasa rögtön ágyúzni kezdte a várat, de a védők olyan sikeresen lőttek vissza, hogy a vezéri sátrat is eltalálták. Erre Ali máshonnan kezdte el a támadást. A sziklás talajon a ledőlt falakat nem tudták földdel pótolni, nem volt elegendő gerenda sem. 

Az ágyúzástól megijedt védősereg lázongani, majd szökdösni kezdett. Őket a törökök elfogták és mind egy szálig leölték. Mások feltörték a raktárakat, a vár fokáról lehajigálták a zászlókat. Ferdinánd király és fia, Miksa nem tudott felmentő sereget küldeni, pedig vezéreit, Pallavicini Sforzát, Erasmus Teuffelt és Nádasdy Tamás dunántúli főkapitányt sorozatosan ostromolta leveleivel, hogy tegyenek meg mindent a vár megmentésére. Mire egy valamirevaló had összejött, már késő volt 

A leomló falak, a lázongó szökdöső katonái megrémítették Vas Mihályt. Tárgyalásokat kezdeményezett, majd szabad elvonulás fejében feladta az erősséget. A június 1-jén kivonuló őrséget azonban a janicsárok megtámadták és szinte mind egy szálig lekaszabolták vagy fogságba ejtették. Vas Mihályt is rabszíjra fűzték. Csak kevesen tudtak a Bakony erdein keresztül elmenekülni, köztük volt a pasával a megadásról tárgyaló Székely Tamás is.

Veszprém megszerzésével a törökök nagy területre tudták kiterjeszteni a befolyásukat a Dunántúlon. Komolyabb erősség Győrig, Pápáig nem állta útjukat, a kisebb erősségek (Csesznek, Ugod, Vázsony, Tihany, Sümeg, Csobánc) csak kisebb portyázóktól tudta a környéket megvédeni. Nem véletlen, hogy közvetlenül Veszprém elvesztése után Ferdinánd igyekezett visszavenni a várat, de a hadihelyzet alakulása miatt már nem tudott katonákat küldeni oda.  

Ali esküszegő viselkedése elterjedt mindenfelé. Talán ezért sem volt hajlandó a hős Szondi feladni Drégelyt, és inkább katonáival mind egy szálig elesett.

Új hozzászólás