Michelangelo Naddeo: "a magyarok már négyezer éve Európában élnek..."

Szőnyi Balázs írta 2020. 06. 14., v - 15:54 időpontban

Michelangelo Naddeo olasz tudós The Ugaritic abjad… a rovás alphabet című könyvében, azt állítja, hogy a magyarok már négyezer éve Európában élnek. Magyarok voltak Európa őslakosai, akik már a Krisztus előtti II. évezredben nagyjából mostani területükön éltek, állítja Michelangelo Naddeo, olasz üzletember és tudós. Ezt persze magam másképpen látom... Van az 35.000, 45.000 év is...

A százhatvan oldalas műben számos nép íráskészletét mutatja be és hasonlítja össze.

Michelangelo Naddeo – A magyarok Európa őslakosai (előadásának videói, magyar tolmácsolással):

1. rész: https://youtu.be/RywOwdNMG1g

2. rész: https://youtu.be/K2XgUZJe4Kg

3. rész: https://youtu.be/QTyXVpJN8Uo

4. rész: https://youtu.be/3WRXeqAU4HI

5. rész: https://youtu.be/zZ6VAzPuf4c

6. rész: https://youtu.be/0ma1Ldej3hE

 

http://www.michelangelo.cn

Hozzászólások

PáLoS TReND

2020. 06. 18., cs - 23:02

EDDIG ÉS NETOVÁBB!!! – AZAZ A CIONISTA VÉGLÉNYEK NEVÉN NEVEZÉSE ÉS RÉMTETTEIK FELFEDÉSE…- IMMÁR KÖTELEZŐ!!!

"HIDEGVÉRŰ" GÉNTORZÍTÓINK PROGRAMOZOTT "SZABADKŐMŰVESEKKEL" TÉRÍTIK EL AZ IDŐT S FEDIK EL AZ EGET (ITT A TEREMBURA ALATTI!!!) IMMÁR ISTENTELENÍTETT, BETEG, TÖBB SEBBŐL VÉRZŐ SÁ(N)TÁNI VILÁGKÉP SUGÁRZÁSÁVAL; - AHOL IS A FÖLD 3 DIMENZIÓS "KITERJEDÉSÉBEN" A LEG-ÉLHETETLENEBB GÖMB FORMÁT TALÁLTÁK KI A GONDOLKODÁSRA KÉPTELEN EGYEDEKNEK!!!☯️🕛
NO + AZ ÁLLATOKTÓL VALÓ SZÁRMAZÁST!!!🤢🤮
LÉNYEG, HOGY A MAGUNKFAJTA MÉG MINDIG ISMERI ÉS TUDJA (A SZEBADKÖMŰVES MTA TENYÉSZTELEP PECHÉRE!!!):
AZ ASSZÍR TÖRTÉNELEM NIMRÓD URALKODÁSÁVAL KEZDŐDIK 2194-ben (CUSH 60 ÉVES URALMA UTÁN!!!)!!!
(ÍGY MÁR AZ IS ÉRTHETŐVÉ VÁLIK, HOGY USRAHELL MIÉRT IS IGYEKSZIK MINDENÁRON LERADÍROZNI KEREK E FÖLDÜNK FELSZÍNÉRŐL A MAGYAR MÁGUSOK ÜDVTÖRTÉNELMÉNEK - A SZEMITÁK HAZUGSÁGAIT DIREKTBE CÁFOLÓ!!! - MONUMENTÁLIS ÉPÍTMÉNYEIT, DOMBORMŰVEIT, KŐTÁBLÁIT!!! – UGYE?!)
TUDVALEVŐ UGYANIS, HOGY CUSH VOLT AZ ELSŐ BELUS (URAM!) AKI URALKODOTT AZ ÖZÖNVÍZ UTÁN.
SATURNUS: A SZENTÍRÁS NIMRÓDJA (2194-2138), MÁS NÉVEN: NINUS I.
(Johannes Turmair - Abensberg 1526. Bayerische Chronik és Deutsche Chronik)
A SORS IRÓNIÁJA, HOGY MINDEZEN TÉNYEKRŐL MÉG AZ OLY SOKSZOR HAMISÍTOTT ÉS ÚJRAÍRT „BIBLIA” IROMÁNYOK IS UTALÁST TESZNEK.
RÁADÁSUL ABBÓL AZ IDŐBŐL, AMIKOR MÉG MINDEN JÓZAN, TERMÉSZETBEN ÉS TERMÉSZETESEN ÉLŐ GONDOLKODÓ EMBER TISZTÁBAN VOLT FÖLDANYÁNK ÉGIEK ÁLTALI TEREMTÉSÉVEL; - ÉS KEREK E FÖLDÜNK MOZDULATLANSÁGÁVAL!!!
"Hát nem tudjátok és nem hallottátok, hát nem hirdették nektek ezt a kezdetek kezdetétől fogva, hát nem értettétek meg a föld alapjait?
Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az eget kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásként."
Isten mindenben, mindenhol, mindenkiben jelen van!
Mindezt számos, nem csak a jelenlegi hatalom rendszerébe bekötött plagizáló kutató, professzor állítja, egyértelműen hirdeti és vallja is!
Nos, teltek, múltak az évszázadok (papíron több évszázaddal gyorsabban!!!),...-és létrejöttek az államok, az országok határaikkal, népeikkel, majd létrehozták a tömegmanipulálásra legjobban alkalmas ún. vallásokat is a hatalomra éhes emberek!

A nagyobbra duzzasztott vallási felekezetek voltak az első internacionalista szervezetek a közelmúltunk világában!
Nagyjából ötezer pár száz éve aztán (a valóságban persze max. 1700 évesek!!!) megalakult egy akkor még főleg a vallásuk által meghatározható, de mindenképpen mesterséges – másokat feláldozó!!! – dologtalan népség,...- mely szervezetten azt vette a fejébe,...- hogy egyszer a jövőben, csak az ők sarjai vezetik majd eme világunkat,...-mindent a maguk irányítása alá kényszerítve,...- mindent a tulajdonukba kommunizálva,...- majd, miután ahogyan a technikai fejlődés ezt lehetővé tette,...-az általuk csak gójok-nak nevezett emberiséget százmillió szám kiirtva,...-mind a mai napig ölnek, pusztítanak és kiszipolyoznak embert és földet egyaránt!!!
Nos,...- ez a mára már n-á-c-i-o-n-i-s-t-a, i-n-t-e-r-n-á-c-i globális bűnszervezetté generált leuraló réteg, az emberiség létszámához viszonyítva, körömpiszoknyi kisebbség,...- aljas és mértéktelenül gőgössé vált bűnszervezet és főleg annak rémes vezetői, hírhedten undorító szűzleány vért ontó lényei Istent kezdenek játszani,...- miközben istentelenné, fékevesztett erkölcs és lelkiismeretlen pusztítókká váltak!!!
Minden általuk leuralt és irányított nemzetközi és nacionális rendszert, társulást, közösségi kezdeményt...- legyen az hadi, fegyveres rendvédelmi, politikai, média, tudományos, oktatási, egészségügyi, humanitárius, környezetvédelmi, gyógyszeripari, pénzügyi, gazdasági,...-stb., fegyverként ellenünk használnak,...- a mocskos világuralmi törekvéseik ökleként, szenvtelenül végzik,...- zsoldért, illetményért, júdáspénzért…- akár a nekik szolgáló, nekik dolgozó féleszű, hibrid emberszabásúakkal keverten!!!
Rémisztő, hogy világszerte milyen sokan szolgálják eme istentelen bandát és szipolyszervezeteiket,...- katonaként hamis indíttatásra, sorsrontó eszmék védelmére,...- politikusokként, hivatalnokként, újságíróként, oktatóként, akadémikusként, vallási prédikátorként,...- félrevezetésekre, a hatalmi struktúra, a kizsákmányolás, környezeti károkat okozó bűntettek leplezésére, a rezsim és önjelölt diktátorok védelmére, hamis próféciák, tanok terjesztésére, a társadalom, a népek, emberek megosztására, egymással szembefordítására,...- bankárként uzsora-bűntettek, adósságcsapdák, kizsákmányolás végrehajtására,...- és sorolhatnám napestig!
- Itt tartunk most,...- és hihetetlen de még mindig fél-kómában leledzik az emberiség többsége,...- a mindig mást és ártatlanokat besúgók, feláldozók meg egyre gátlástalanabbak, vérszomjasabbak, életünkre törőek.
Eddig; - és netovább!!!
RáCZ + PLS.
https://www.youtube.com/watch?v=uEIqIqWN3EQ
https://www.youtube.com/watch?v=zX_MenOFj9I
https://www.youtube.com/watch?v=U7BOvtuHMEw
http://kimondottigazsagok.com/oroszok-bill-gates-keszitette-elo-a-koron…

Új hozzászólás