Búvár Kund valóban létezett...

Szőnyi Balázs írta 2020. 06. 21., v - 07:08 időpontban

Szól Kunk - és Ő az - nézz oda, hol Henrik felriadt hada tolong a víz iránt! 

Nézd, táborában mint remeg: Hajóit e kar fúrta meg; Had vesszen, aki bánt...

- Vörösmarty Mihály - Búvár Kund (részlet)

III. Henrich német császár 1052 évben újra elhatározza, hogy elfoglalja Magyarországot. 1052 július 20. án  a Dunán élelmiszerekkel, hadianyagokkal megrakott hajókkal és a partján gyalogosan megindul Magyarország ellen. Preslawaspurch /Pozsony/ elfoglalása a célja. Július 30. án már meg is kezdi a pozsonyi vár ostromát. Augusztus hónap az ostrommal telik el.

I. Endre Magyaországot, mivel a 1051 évi támadása kudarcba fulladt.r király serege nem bocsátkozik nyílt  összecsapásra, hanem csak  meg-meg csipkedik a német sereg oldalait.

III. Henrich augusztus elején azt tapasztalta, hogy hajói egyetlen éjszaka alatt elmerültek a Duna partján kikötve. Odavesznek az élelmiszerek, hadi felszerelések,sok katonával egyetemben.

Élelem hiányában a serege éhezni kezdett, a morál csökkent, ezért befejezte az ostromot, szégyenletes módon kivonult Magyarországból. Pedig még IX. Leó pápa is meglátogatta az ostrom alatt, hogy megpróbáljon békét  közvetíteni III. Henrich és I. András király között.

III. Henrich és hajói el süllyednek a Dunában
III. Henrich és hajói elsüllyednek a Dunában

A magyarok győzelmét egy Zothmund nevezetű katona hozza meg I. András számára.  Zothmund  egyetlen éjszaka /társakkal?/ megfúrja az ellenséges hajókat, így azok reggelre megtelvén vízzel elmerülnek a Dunában.

Igaz történetet ír meg a Képes Krónika, vagy csak legenda? Képes egyetlen ember megváltoztatni egy csata menetét? Több kutatónk kételkedik a krónikánk állításában, mondván, hogy a Duna vize hideg volt augusztus végén s a víz sodrása is nagyon erős Pozsonynál.

A középkorban kétféle folyami hajót építettek. Az egyik hosszú használatra, igen szilárdan építve, a másik típus egyetlen használatra, úgy- mond összedobált, gyenge építés, s gyenge faanyag felhasználásával. Ezeket az út végén szétbontották, s a faanyagot eladták. Henrichnek ilyen egy útra épített hajói voltak, így ezek oldalát könnyű volt megfúrni. Szilárd hajókat nem vállalhatott, mert azokat visszafelé vontatni kellett volna. Ilyen megoldást háború esetén nem lehet alkalmazni.

Búvár Kund valóban létezett...
Akár lóval, akár emberi erővel vontatás igen sérülékeny volt harci cselekmények
 közöt

Hogyan, mivel történt a hajó fenekek megfúrása? Azt tudni kell, hogy a hajók stabilitását úgy biztosították, hogy a hajófeneket megrakták kőtömbökkel, így bizto- sítva a hajó egyesesben tartását. Sok esetben akár 50 mázsa kő is bekerült a gerinc fölé. Ha ez a rész megtelt vízzel, azt bizony nem lehetett észrevenni. Milyenek lehettek ezek a szállító hajók?

Mivel fúrták meg a hajófeneket? Bizony egy egyszerű fúróval, melyet az ácsok már több ezer éve használtak, s ez a típus még a mai napig használatban van. Lehetséges, hogy víz alatt ez eltartott akár 15 percig is. Ez egyetlen éjszaka egy embernek 20-25 luk. ez kb. tíz hajó megfúrása.

Hacsak a magyar krónika írná, akkor azt mondom, hogy csak legenda volt az esemény megtörténte! DE! Több külföldi krónika is megírta, hogy III. Henrich azért hagyott fel a Pozsonyi vár ostromával, mert ellátó hajói el süllyedtek. Olvassunk bele ezen krónikákba:

Búvár Kund valóban létezett...
Antonii Bonfini: Rerum Hungaricarum

Bonfini krónikája így írja le az esetet: Akad köztük egy Zotmund nevű férfi, nagyon gyakorlott úszó; ez a kapitány parancsára egy sötét éjjel óvatosan az ellenséges hajók alá úszik, és egy vékony fúróval apránként kilyukasztja azokat. Mire az egész flottát megrongálja, már alig marad ideje arra, hogy az övéihez visszaússzon, nehogy napkeltével tetten érjék. A nemcsak önsúlyukkal, hanem gépezetekkel is terhelt hajók a nap második-harmadik órájában süllyedni kezdenek; nagyobb rész már az elején alámerül a még mindig gyanútlan hajósokkal.

Búvár Kund valóban létezett...
Altaichi Annales maiores évkönyv
Búvár Kund valóban létezett
Albericus: Trium Fontium  krónikája
Búvár Kund valóban létezett
"1051-ben a Dunán az éj leple alatt a császár hajóit megfúrták   és elsüllyesztették."

Minden krónika ugyanazt írja: III. Henrich vereséget szenved Pannoni- ában, hajóit elvesztve.

Búvár Kund valóban létezett
907. Nagyon szerencsétlen harc folyt Brezlauspurcnál julius Nonae 4. napján
Ugyanezt írja a Annales Augusitani évkönyv a 1052 évnél.
Ugyanezt írja a Annales Augusitani évkönyv a 1052 évnél

 

Új hozzászólás