GYEREK-ADÓ Magyarországon

Szőnyi Balázs írta 2020. 06. 21., v - 19:55 időpontban

Meglepő a cím? Pedig igaz. Évszázadokig volt Magyarországon gyermekeket adóba elvivő törvény. Ki találta ki az adót? A JÓISTEN, az Atyaisten, az Úr! Nem hiszik? Vegyék le a Bibliát a könyves polcukról, olvassanak bele:

GYEREK-ADÓ Magyarországon
Mózes 4. könyve, 20, 21.

Áron volt az első izraelita főpap, s innen kezdve a családja látta el a papi teendőket a szent sátorban. Innen kezdve bizony adózott a nép, hogy a vezetők, a papság munka nélkül, jó körülmények között éljenek, csak a nép lelkével foglalkozzanak. Ez a gondolat Magyarországon is hamar gyökeret vert. Mikor Géza nagyfejedelem meghalt, s fia, Stephanos (István) lett a fejedelem, kit nem a iratlan ősi magyar törvények alapján választottak meg vezetőnek. Tudta, hogy hatalma nagyon is ingatag. Elhunyt apja tetteit követve behívott az országba kereszténységet hirdető hittérítőket, akikkel katonaság is jött. Hogy eltartsa őket, rögtön bevezette az adózást. /decima-tized/ Admonti kódex, Szent István törvényei, II./18. Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja Istennek, és ha valaki tizedét elrejti, kilenc részt fizessen. És ha valaki a püspöknek elkülönített (félretett) tizedet meglopja, mint tolvajt ítéljék meg, és az ebből eredő jóvátétel teljesen a püspöké legyen. István még nem volt megkoronázott király, mikor egyik rokona, Kupán, Somogyország vezére /Koppány dux/ fellázadt népével az erőszakkal térítő papok, s az adózás ellen. Történetét ismerjük, hiszen iskolai tananyag. Koppány seregét a papokkal bejött német lovagok leverték, Koppányt felnégyelték. István bosszúja kegyetlen volt. Egész Somogy népét szolgaságra vetette, keményen megadóztatta. A beszedett adókat az apja által alapított Szent Márton apátságnak rendelte.

GYEREK-ADÓ Magyarországon
Így ír erről a Szent István életét bemutató Hartwik legenda 1079 évben

Minden tizedik gyereket is adóba kellett adni a kolostornak. Bizonyítja ezen tényt az un. ALBEUS püspök által összeírt Szent Márton apátság javait felsoroló oklevél is:

GYEREK-ADÓ Magyarországon
Pannonhalmi levéltár, 1093
GYEREK-ADÓ Magyarországon
A "képes krónika" /1360./ ugyanezen tényt közli az olvasóval
GYEREK-ADÓ Magyarországon
Tényként közli a Thúroczy krónika, /1488/ ,a Bonfini: Rerum Hungari-
      carum decades /1568/ II./18 része is

Ez a törvény, bár sok helyen már nem alkalmazták, érvényben volt egészen 1514 évig. A "Dózsa-féle" parasztlázadás leverése után hozott törvények nyomorították meg a parasztságot teljes mértékben:

"514. október 18-án nyílt meg Pesten a Dózsa György-féle parasztfelkelés utáni első országgyűlés, melyet II. Ulászlóval (ur. 1490-1516) a fellázadt jobbágyok megbüntetése és a további forrongások megakadályozása érdekében hívattak össze. A felkelés megtorlására hozott törvények a kollektív bűnösnek kikiáltott jobbágyságot röghöz kötötték, valamint komoly adóterhekkel sújtották, ezzel pedig hosszú évszázadokra meghatározták Magyarország gazdasági, társadalmi és politikai viszonyait."

Új hozzászólás