Kunként, mongolként, magyarként...

Zetényi-Csukás… írta 2020. 07. 25., szo - 19:41 időpontban

Alig néhány hónapja osztottam meg a késő őszre elkészülő kun-mondákat tartalmazó könyvemből, egy szerény és rövid írásomat, amit most újvást megteszek. Mintát adni és példát mutatni arról, hogy „így is lehet!”

Kunként, mongolként, magyarként.

Háttársként.

Mert, ha háttársakká válunk, akkor együtt képesek vagyunk legyőzni a világ minden ellenségét, és a bátorságot még az ellenség is tiszteli!

Nagy a bizalmam abban, hogy a magyar felemelkedik, mind szellemében, mind gazdasági téren, de ehhez az kell, hogy akiknek füle van, az halljon, akinek szeme van, az lásson!

Igen, lehetnek jogos kritikák – szükségünk is van rá! – persze csak olyan kritikára, amelyek a valós hibákat tárják fel és előre mutatva vázolják fel a helyes irányt. Ám a sárdobálásra és az elért eredményeink fitymálására nincs szükségünk!

Nemzeti összefogás szükségeltetik, egymás felé való tisztelet, és a magyar nemzeti oktatás mellé egy jól működő gazdaság. Pártpolitikusok helyett nemzetpolitikusok kellenek és nemzetben való gondolkodás.

Így lehet teljes, így lehet egységes Magyarország! Háttársként.

HÁTTÁRS

Leesett a hó, minden elcsendesedett a pusztán. Beszorulván a szobába, nagy figyelemmel hallgattuk egyszem öcsémmel az öreg Kotogu múltat idéző történeteit. Egész gyermeki lényünk átszellemült, amikor a felnőtteknek való egész napos segédkezés után a vén kun megtömte a csibukját és lassan, komótosan mesélni kezdett.

Kotogu felszálló pipafüstje, a kemence melege, vágott mandulaszeme, barnára cserzett bőre, mély bariton hangja egy olyan elmúlott világot idézett meg bennem, amely számtalan örömöm forrása a mai napig is. Nagy sóhajjal kezdett bele az „öreg” az éppen aznapi, nekünk szánt tanító regéjébe:

-Ma az ősi ellenségeink hősiességéről mesélek nektek, mert a hősöket mindig megbecsülte a népem, legyenek azok, kitaj párducok, vagy akár mongol oroszlánok. A kun farkasok tisztelik a bátorságot!

Hallgassátok most szavam, Ordas-fiak!

Hunbish, Oktay és Jargal mongol fürkészek voltak, akik a rettenetes Szubutáj Behadir seregeit hozták volna rá a vérszagra. A kunok százhúsz fős előőrse, azonban felfigyelt rájuk és bekerekítették őket, hogy életüket vegyék. Oktay vette észre, hogy csapdába kerültek. Így szólt két harcban kipróbált társához:

-Nézzetek körül Bajtársaim! Nincsen esélyünk az életünk megtartására. Könyöröghetünk a kunoknak, hogy hagyják meg éltünket, de az hiábavaló lenne, hiszen torukra jöttünk és az elveszejtésükre. Imádkozzunk Szulde istenhez és legyünk ma a halálban testvérek!

Hunbish vágott először eret magán, majd a többiek. Csuklójukat összeforrasztották és elmondták az örök testvéri imát. Megcsókolták egymás orcáját és felvetett fejjel várták az elkerülhetetlen halált.

Jargal mondta ki az utolsó önfeláldozó vezényszót:

-Háttárs! Büszke vagyok Testvéreim, hogy ma veletek halhatok!

Háttárs!- mondta utána a másik kettő dalia, majd felvették az utolsó harci alakzatot.

A kunok vezére Bacsiman nagyon elcsodálkozott ekkora bátorságon és vitézeihez szólt:

-Harcosok! Vajon dicsőségünk lenne, ha lemészárolnánk a mongol bátrakat? Háttársak, testvérek lettek, itt és most; előttünk. Nem az lenne az igazi dicsőségünk, ha nékik életet adnánk?

A sokat próbált kun harcosok leeresztették íjaikat. Vezérükre, Bacsimanra néztek és némán bólintva, csendesen elvonultak.

Halál helyett életet hagytak maguk után.

A három mongol még percekig háttársként, megfeszített íjakkal állt. Talán el sem hitték, hogy elkerülték a halált.

Kotogu befejezvén a történetét, a szívére tette a jobb öklét. Öcsécskémet megbökdösve, mi is utánoztuk őt.

Akkor még nem értettem, hogy azon a régi napon, nem csupán az egykori három mongol kapott tanítást és új értékrendű jövőt…

Bocson igyi lészen tengere!

...és Isten áldja a magyart...

Mindörökké.

 

Zetényi-Csukás Ferenc

Hozzászólások

Gonda Péter Pál

2020. 07. 26., v - 08:31

Kedves Ferenc !

Mindig is csodáltalak és tiszteltelek, ahogyan most is azért a nemes munkáért amit a Kormányzó úr Ő Főméltósága és a Nemzetünk érdekében tettél és teszel !
Isten tartson meg egészségben és adjon neked erőt munkádhoz !
GPP
H.M.T. tag

Új hozzászólás