A magyarok 67%-a támogatja a revíziót...?

Wertheim László írta 2020. 08. 02., v - 09:10 időpontban

Egy NATO tanulmány szerint 2020-ban a magyarok 67%-a támogatja a revíziót. Mindez napjainkban minden kommunista elnyomás, és liberális agymosás és "merjünk kicsik lenni" propaganda ellenére. Mi, magyarok soha nem fogunk belenyugodni a ránk erőltetett diktátumba, és soha nem mondunk le az ősi magyar földjeinkről!

Amíg a trianoni országhátárok (vagy inkább ideiglenes demarkációs vonalak) fennállnak, és 5 millió nemzettesvérünk idegen megszállás alatt álló területen kénytelen (túl)élni, addig a Kárpát-medencében nem lesz béke.

Mi megkiséreljük Trianont békés úton rendezni. Méltányos ajánlatunk van a szomszédos országok felé:

  •  Kárpátalja ruszin területei végre autonómiát kapnak magyar honon belül, a jelenleginél sokkal magasabb életszínvonallal, és magyar-ruszin hivatalos nyelvvel. Ráadásul nem csak a történelmi kárpátaljai területeket kapnák meg, hanem a ma Szlovákiában élő összes ruszinok által lakott területet.
  • az Őrvidékre Ausztriának semmi történelmi joga nincsen, így azt a jog segítségével azonnal visszavesszük.
  • Románia szétesése után vagy a többségi magyarok lakta Észak-Erdélyt, és határmenti területeket (lásd a képen), vagy az egész erdélyi területet visszavesszük. 
  • a Délvidék magyaroklakta, és természetes határok által lezárt területeit visszaköveteljük Horvátországtól és Szerbiától, így a Dráva és a Duna lesz sokáig a déli természetes határunk. (Ide folytatólagosan kerítést is építhetünk idővel.) Szerbiát kárpótolva támogatjuk őket Bosznia-Hercegovina felosztásában, aminek okán a bosznia Szerb Köztársaság hazatérhet Szerbiához.
  • Szlovákiának és Horvátországnak felkínáljuk a kiegyezés lehetőségét, a történelmi folytonosságot figyelembe véve autonóm területként vagy a Szent Korona Országaiként várjuk őket az anyaország keblére.

 

Igazságot Magyarországnak!

Hozzászólások

Szalay Gergely

2020. 08. 02., v - 11:32

Örül a szívem amikor ilyen jó híreket olvasok.

Amíg él magyar ember a földön addig sosem nyugszik, amíg ez a szemérmetlen igazságtalanság nincs helyre téve. Szerencsére már nem kell sokat várni, hiszen ébred a magyar és erősödik a hite 😄. A Jóisten pedig mindig is velünk volt, van és lesz is, amíg világ a világ 😃🌄🙏.

Új hozzászólás