Az erkölcstelenség háborúja a józanész ellen

Stoffán György írta 2020. 09. 07., h - 10:06 időpontban

A tüntető egyetemisták sokaságát és a hozzájuk csatlakozott liberális pártok szavazóit nézve a televízióban, eszembe jutott egy 2013-as cikkem, amelyben a mai történések bekövetkeztére figyelmeztettem... sajnos hiába. Talán érdemes e cikket újraolvasni... "amíg nem késő"! 

Ma Magyarországon nem lehet vagy inkább nem érdemes mélyreható gondolatokat írni, mondani. Ugyanis a meglehetősen korán elkezdődött választási kampány mára a józanész elleni háborúba torkollott, s ennek következtében minden politikai oldal elvesztette azt az ítélőképességet, amely nélkül nem lehet egy országért felelősséget vállalni, egy országot irányítani.

A káoszt azonban nem a magyar társadalom generálja, hanem egy szélsőséges liberális kisebbség, amelynek eddig hatalmas hátszele volt az Európai Unióban, ám ez a hátszél a nemsokára megtartandó uniós választások miatt egyre gyöngül. A hazaáruló magyarországi liberális és szocialista uniós képviselők is egyre halkabban kénytelenek Magyarországot ócsárolni, s ma már ott tartunk, hogy Orbán Viktor politikáját és gazdasági intézkedéseit az „NDK-s mosónő” – aki eddig egy követ fújt Magyarország ellen a pedofil zsidó képviselővel, Cohn Bendittel -, etalonnak tartja, sőt saját elkorcsosított liberális és önmagát a világ előtt igazságtalanul alázó hazájában is be-bevezet ezekből néhányat.

Térjünk vissza azonban, hazai pályára. Nézzük meg a saját hülyeségétől és magyarellenességétől hörgő, hatalmát vesztett liberális-szocialista csürhét, és az egyik lábáról a másikra álló, a liberálisok és a Mazsihisz parancsára állandó bizonyítási kényszer alatt lévő kormányt, amely bár sok jót tesz a nemzet érdekében, mégsem csap az asztalra a demokráciára hivatkozva… pedig a demokrácia nem azt jelenti, hogy a hazaárulás, a rágalmazás, az igazságszolgáltatás látványos züllése is szabadon gyakorolható.

Az utóbbi napok, hetek hajmeresztő politikai cirkuszának két jelentősebb felvonását láthattuk. Asz egyik a bajai választásra készíttetett szocialista videó, amely DK-s és szocialista producerrel és számos cigány szereplő részvételével készült. A cigányok ilyetén való felhasználása a legnagyobb rasszizmus, hiszen a kiszolgáltatott, a társadalom többségétől mind erkölcsileg, mind szellemileg elmaradott népcsoportot nem politikai küzdelemben kell felhasználni, kihasználni, ellenük a társadalom nagyobb részében ezzel is gyűlöletet szítani kellene, hanem támogatni és végre tenni értük, hogy a társadalomban ne teher, hanem alkotni képes és értékes társadalmi réteggé váljék. A bűncselekmény ilyen módon való megítélése természetesen senkinek s csökött agyában nem fordult meg, csak a videó elkészítése és bemutatása miatt szigorítottak a Büntető Törvénykönyvön. A cigányok ismételt politikai sárba tiprása és az ellenük való gyűlöletkeltés szóba sem került. Ez pedig nem csak a videót megrendelő aljas csürhét, a szocialistákat és a KD-t minősíti, hanem sajnos minden parlamenti pártot és a hazai elit erkölcsét, de a közerkölcsöt is. Egy aljas cirkusz volt ez, amellyel bizonyára valami egészen mást akartak elérni a szocialisták és a DK, ám velük szemben a társadalom véleménye és megítélésük merőben más lett az elmúl évek során. A szegénységben tobzódó társadalmat nem lehet már hazudozással megvenni, hiszen a szegény ember minden fillérről tudja, kitől kapta… és amikor valakitől kap, már nem hiszi el, hogy aki adta az voltaképpen elvette tőle… A DK és az MSZP, Bajnai Gordonnal együtt a társadalom által olyan mélyen megvetett erkölcstelen szinten van, amilyenen 1919. után  az őszirózsás ámokfutás résztvevői lehettek, voltak. Hiszen ugyanaz a söpredék, ugyanaz a szellemi szint és erkölcsi nihilizmus jellemzi ezt a hatalomért nyáladzó ócska csürhét.

A másik esemény a Jobbik Horthy-szoborállítása volt, amit nem tekinthetünk másnak, mint a kampány egy másik - a videó hamisításhoz hasonló - balga lépésének. Ez a lépés jobbról esett meg, de épp olyan elmebeteg és aljas dolog volt…

Miért is mondom ezt? Mert Horthyhoz méltatlan, hogy ebben a kampányban a nevével visszaélve, egy tudatlan és félrevezetett társadalom előtt bármelyik párt, politikai előnyökre óhajtson szert tenni. Tiszteletlen és méltatlan, mert a Kormányzó ellen hadakozó zsidók és a nekik megfelelni akaró kormány ismét és ezredszer is hatalmas káoszt teremt a lebutított honi fejekben Horthy Miklós kormányzót és életútját illetően. Ő minden magyar példaképe kéne, hogy legyen, ám ezzel a balga szoborállítással aligha lesz általánossá a Kormányzó Úr tisztelete.

A szoborállítóknak látniuk kellene, hogy mivel mit és mennyit ártanak. Egy ennyire lezüllött politikai ellenzék és ilyen tudatlan, hálátlan és saját - a magyar nemzet ellen elkövetett - bűneit körömszakadtáig szemrebbenés nélkül tagadó zsidó vezetés mellett Horthy szobrát felállítani súlyos politikai melléfogásnak ítélhető – a legfinomabban szólva is. Mindegy, hogy egyetért-e bárki a szoborállító párttal vagy sem, a tény az, hogy nem volt időszerű és sokat rontott ez a már-már provokációnak mondható cselekedet. A másik hiba ebben a kérdésben, hogy mint Hunyadi Mátyás vagy Bethlen Gábor, úgy Horthy Miklós sem lehet politikai eszköz egyetlen párt részére, részéről sem! Ezt kőbe kell vésni, mert ha efféle politikai megnyilvánulások kísérik a választási kampányt, nem lesz olyan magyar példakép, aki a söpredék le nem járat valamilyen módon Európában… mert sajnos ez az Európa kapható e lejáratósdira, hisz épp olyan magyar és kereszténygyűlölő zsidók és liberálisok ülnek ott is, mint a Mazsihiszben.

Érthetetlen azonban, hogy a magyarországi zsidók, akiknek egykori vezetője Mindszenty József hercegprímásnak személyesen köszönte meg a magyarok és a keresztények háború alatti, a zsidók mellett való kiállását miért gyűlölik ennyire a magyarokat, és a keresztényeket, noha a világban ez az ellentét feloldódni látszik a legmagasabb szinten. Igaz, egyelőre csak ott… Miért kell önmaguknak is hazudozniuk, amikor nemzetünkről polemizálnak a TV stúdióikban, újságjaikban és a nemzetközi politikai élet összejövetelein. Élhetnénk békében is, ha őszinte megbánás és kölcsönös megbocsájtás jellemezne mindnyájunkat. Hiszen ahogy a Mazsihisz vezetői az igazsággal ellentétes állításokat hangoztatnak, úgy sajnos a jobboldalon is megfigyelhető ez a tendencia: A mi zsidónk, a mi kommunistánk, a mi spiclink és a mi fasisztánk jó zsidó, jó fasiszta, jó kommunista, jó spicli…

Végre minden társadalmi és politikai „erőnek” magáéba kellene nézni és nem kellene harcolni, ha olykor véletlenül bárki kimondja az igazságot pro vagy kontra. A zsidó lássa be: - az antiszemitizmusnak sajnos oka van, volt és lesz. Évezredek óta tart, és amíg a világ lesz is. Mert ez kód oda-vissza. Törvényekkel lehetetlen kiirtani, hatalmi szóval pedig csak mélyíteni lehet. Meg kellene találni az okot. Én magam utálom a zsidózást, de amikor a magyarok büntetlen gyalázását hallom zsidó vezetők szájából, akkor felrémlenek a képek: saját életemből és hallomásokból, elmesélt történetekből…

Látom a zsidó ÁVÓ-st, amint azokat veri, akik megmentették a családját, a táborból visszajött és bosszúra szomjas zsidó ÁVÓ-s nőket, akik a bűntelenül letartóztatott katolikus papok felizgatott péniszébe üvegcsövet dugnak, hogy kalapáccsal összetörjék. Látom a zsidó vezetés alatt intézkedő ÁVH-s  Décsi Gyulát, amint hasba rúgja Mindszentyt, s látom, amint öreg beteg nagynénémet – mert német volt -, a Hortobágyon üti-veri és üvöltve fasisztázza egy zsidó ÁVH-s. Látom a szentendrei fiatal papot, amint 1919-ben a zsidó Lenin-fiúk a zsidó Kun Béla diktatúrája alatt ütlegek között viszik a Duna partjára, ahol belelövik(!) a Dunába… de nem sorolom, mert magam is undorodom e bűncselekményektől és attól, hogy gyűlöletet keltsek. Azonban elvárom, megkövetelem, hogy kérjen bocsánatot a zsidó hitközségek szövetségének vezetése a történelem hamisításért, a hazudozásért, a társadalom súlyos félrevezetéséért! Akkor én többé nem emlegetem ezeket, és ezek mellett tízezrével felemlegethető bűntetteiket, hanem megbocsájtok. Ám, e pillanatban elegem van abból, hogy nemzeti nagyjainkat arcátlanul köpködik, hogy Rogán Antal Kárádhoz hasonlítja Horthyt, mert úgy dukál, ha a Mazsihisz ezt követeli, és elegem van a Jobbikos provokációból, a fölösleges adok-kapokból, az apolitikus és ártó cselekedetekből.

Ha Horthy tömeggyilkos fasiszta volt, mi volt Szálasi? Vagy a Mazsihisz szerint a magyarságnak egyáltalán nem lehetnek keresztyén-keresztény magyar, erkölcsös és nemzetéért kiálló, azért a világpolitika által megkövetelt lépéseket, akár egyet nem értve is, de megtevő példaképe?  Miért lehetünk mi kiszolgáltatottjai egy hazug történelmi képnek, egy hazug, hamisított történelemnek, Heller Ágneseknek és Göncz Kingáknak, Zoltai Gusztávoknak? Miért kell álszeretettel fordulnom az engem és nemzetemet gyűlölők felé? Nekem miért nincs emberi jogom, miért nincsenek szabadságjogaim?

Jó lenne tehát, ha minden nemzetiség, vallási csoport, politikai párt és civil szervezet önvizsgálatot tartana e Kárpátok által övezett ország kisebbik, ma Magyarországnak nevezett csonka részében (igaz, nem ártana a külső gyűrűben is megtennie a ezt a magyaroknak!), mert lassan-lassan felzabálja e népeket, vallási csoportokat, politikai pártokat és civil szervezeteket a gyűlölség, amely minden oldalról úgy ömlik a társadalomra, mint a fukusimai szökőár az atomerőműre. De vigyázat! Ez a választási kampány generálta aljas és ostoba gyűlölet-szökőár is okozhat olyan katasztrófát, mint az ott Japán partjainál. Csak az a kérdés, hogy utána lesz-e még erő és akarat újjáépíteni a városokat, és mentesíteni a megrongált atomerőmű okozta szennyezést…

A gyűlöletet csak közösen és együtt tudjuk legyőzni. Mert ma nincs sértett és még jobban sértett politikai, társadalmi vagy vallási szervezet. Az emberi ostobaság a gyűlölet és a kapzsiság munkál, amelyet józan gondolkodással meg lehet és meg is kell szüntetni. Helyébe pedig – ha kell betartatott(!) törvényekkel is –, de rendet kell tenni… és legyen mindegy melyik oldal követ el törvényszegést: ne lehessen kivétel  a felelősségre vonásban…

Nem elég beszélni a demokráciáról és a jogállamiságról. Annak a feltételeit meg is kell teremteni, amíg nem késő! Bár… demokrácia, mint olyan, szerintem nem létezik… de ez már egy másik cikk.

 

 

Stoffán György, Nemzeti Napló.

A cikk a szerző engedélyével lett pubikálva!​​​

Új hozzászólás

Forrás neve
Nemzeti Napló