Lengyelország: Krisztus katonái felvonultak

Kovácsi Sándor írta 2020. 09. 10., cs - 11:26 időpontban

A Lengyelország-szerte elterjedt „Krisztus Katonái” (Żołnierze Chrystusa, Militia Christi) férfiszövetség tagjai ahogy minden hónap első szombatján, így szeptember ötödikén is összegyűltek, hogy engeszteljék a Boldogasszony Szeplőtelen Szívét a bűnökért, melyekkel megsértették azt hazájukban. Istenért és hazáért térdelnek elébe, hogy általa lelki áldozatot mutassanak be.

E lelki harcban – spirituális hadviselésben – csatasorba rendeződve, Istent és Szűz Máriát dicsérő énekekkel vonultak be a lublini Szent Pál templomba, ahol elsőszombati szentmisén vettek részt, majd pedig a legméltóságosabb Oltáriszentséggel tartottak körmenetet, és rózsafüzér-imádságot körbejárva és megszentelve Lublin utcáit. A rendezvény végeztével mindenkit szeretettel hívtak az októberi elsőszombati rendezvényükre, és minden ifjút és időst buzdítottak, hogy férfiszövetségükhöz, korra és életállapotra tekintet nélkül csatlakozzanak.

A katolikus keresztény harcos férfieszmény újjáélesztése által Lengyelország lelki megújulását kívánják megtestesíteni, és élővé tenni.

 

Forrás: Depositum

Új hozzászólás