Felkutatják Thököly Imre kincseit

Orémus Kálmán írta 2020. 10. 17., szo - 13:46 időpontban

(Megjelent: Ruszinszkói Magyar Hírlap, 1928.01.01.)

 

A kincs rejtekhelyének titka egy Ungváron lakó gyógyszerész kezében van.

Késmárk városának nemsokára szenzációja lesz. Az ottani Thököly- vár földalatti kazamatáiban a hajdani főúr elrejtett kincsei után fognak kutatni.

A kincsek után való kutatás nem új keletű. Már két évvel ezelőtt is próbálkozott vele egy m.-ostraui mérnök, aki engedély alapján a Mednyánszky báró birtokán lévő ősrégi kápolnától a Thököly-vár alá futó alagútban végzett ásatásokat.

Az ásatásokat azon levéltári iratok alapján végezte, amelyek a Thököly Imre mesés kincseiről szólanak.

Már évekkel ezelőtt szó volt arról, hogy a Thököly Imre óriási kincseinek rejtekhelyéről készült térkép egy amerikai állampolgár tulajdonában van, aki alkalomadtán fel fogja kutatni a Thököly-vár kazamatáit.

Most már elárulhatjuk, hogy ez az amerikai állampolgár nem más, mint Sereghy István gyógyszerész, jelenleg ungvári lakos, Földesi Gyula ungvári nyomdatulajdonos vője.

A pozsonyi magyar lapok híradása szerint Sereghy már be is adta iglói ügyvédje, Marsalkó Elemér dr. útján a kutatási engedély iránti kérvényt, Késmárk városához, melyben elmondja, hogy a kincsekhez vezető út tervrajza tulajdonában van, s amennyiben a kutatás eredményre vezetne,  kész a kiadások levonása után a kincsek egyharmadát a városnak juttatja.

A késmárki városi tanács és pénzügyi bizottság foglalkozott az üggyel és elvileg hozzájárult az engedély megadásához. A képviselőtestület ugyancsak elfogadta az ajánlatot, s így most a legfőbb akadályok már elgördültek a kincs feltárása elől.

Új hozzászólás