Medvén lovagló isten magyar szójelekkel egy permi bronzon a III-V. századból

Varga Géza írta 2020. 11. 13., p - 15:04 időpontban

A jelen cikkben tárgyalt permi bronztárgy a III-V. századból, azaz a hun korszakból való (1. ábra). Érthető, hogy lovagolva ábrázolja az Istent, akit a mellére tett  szójellel nevez meg (1), ám az meglepő, hogy az isten nem lovon, hanem medvén (medveszerű állaton, farkason, vaddisznón?) "lovagol". Aminek az lehet a magyarázata, hogy az Urálban ez volt a lakosság szent állata, talán ez jelképezte az Istent (ez volt az Isten, vagy az egyik isten zoomorf változata?). Mindenesetre a medvén megtaláljuk Lyukó napisten jelét (2). A jelek olvasata, amennyiben egyetlen mondatba kell sűríteni a jeleket: Lyukó a jó ragyogó sar (mai magyarsággal: Lyukó a jó, ragyogó úr). Amennyiben két mondatról van szó, akkor az első annyit közöl velünk, hogy a medve azonos Lyukó napistennel. A második mondat olvasata: Jó a ragyogó úr. Ez esetben két isten szerepel a bronzon:  isten a napisten hátán lovagol és így utazza körbe a világot.

1/a. ábra. Permi bronz a III-V. századból magyar hieroglifákkal (középen), a permi lyuk/LyukóRá/ragyogó és sar "sarok, úr" hieroglifák (fentről lefelé, balra) és a permi hieroglifáknak megfelelő székely "ly", "j", "r" és "s" rovásbetűk (jobbra, fentről lefelé) 

1/b. ábra. Permi bronz a III-V. századból magyar hieroglifákkal

2. ábra. A permi bronz  hieroglifája a székely írás "j" rovásbetűjének előzménye, hasonló formában szerepel már a szkíta kortól a rokon sztyeppi népek leletein

3. ábra. A permi bronz lyuk/Lyukó hieroglifája, a székely írás "j" rovásbetűjének előzménye, hasonló formában szerepel már a szkíta kortól a rokon sztyeppi népek leletein

4. ábra. A permi bronz Rá/ragyogó hieroglifája, a székely írás "r" rovásbetűjének előzménye, hasonló formában szerepel már a hun és avar leleteken is

5. ábra. A permi bronz sar "sarok, úr" hieroglifája a permi isten orráról, a székely írás "s" rovásbetűjének előzménye, hasonló formában szerepel a rokon sztyeppi népek leletein

 

A most tárgyalt permi bronz esetében egyedül az isten mellére tett, kacskaringó alakú  hieroglifa nem azonos valamelyik testrész lehetséges rajzával. Ez azonban nem ok a kételkedésre a többi jel elolvashatóságát illetően, mert ez a jeleket felhasználó ábrázolási szokás régen ismert az ősvallási ábrázolásokon. Sőt, ez annyira rendszerszerű, hogy magyarázatot ad a magyar hieroglifák kialakulására is. Ezekből az ősvallási rajzokból, a rajzok részleteiből születtek meg a jeleink. 

A kacskaringón kívül az isten orrára tett sar szójel ad okot arra, hogy ne a testrészek puszta ábrázolására, hanem egy messze földön elterjedt ábrázolási-jelhasználati szokásra, sőt a magyar nyelvre következtessünk. Egy kirgiziai hun aranyálarc esetében ugyanis már találkoztunk az orron lévő szár jellel (3). Mivel a szár, orr és arc jelek etimológiája a magyar nyelvben egy gyökerű, ebből következően ezen a permi bronzon a magyar nyelven beszélő hunok jelhasználati szokását értük tetten.

6. ábra. Kirgiziai hun aranyálarc az arcon és az orron elhelyezett szár "növényi szár, úr"jelekkel, amelyek a permi isten orrán lévő sar "sarok, úr"jel magyar (vagy magyarral rokon) nyelvről árulkodó megfelelői

 

Jegyzet:

(1) A  ma is az Isten állandó jelzője a magyarságnál, a sémi népeknél pedig ebből a jelzőből, vagy annak javas változatából lett a Jahve istennév. Ipolyi Arnold szerint a  azon istenjelzők közül való, amelyeket még a sztyeppéről hoztunk. Ez a permi lelet az ő álláspontjának egyik igazolása.

(2) Az állat szeme egyúttal a lyuk/Lyukó hieroglifaként is szolgál. Ez (a testrészek hieroglifaszerű lerajzolása) egy szokásos eljárás a hieroglifikus ábrázolások esetében. 

(3) A sar és a szár jelek valamikor egyetlen (hegyen álló fát ábrázoló) ligatúraszerű jelet alkottak s abból váltak szét egy jelhasadás során. Attól kezdve a sar egy hegyet ábrázol (a sarok hegyét), a szár pedig a fát (az égig érő fát). Ezért hasonló a hangalakjuk és ezért részben azonos a jelentésük (mai magyarsággal mindkettő jelentheti az "úr" szót).

 

Irodalom:

Varga Géza: Magyar hieroglif írás

Varga Géza: Istenábrázolások magyar hieroglifákkal

Varga Géza: Permi bronz a "Ragyogj Lyukó Bél úristen" mondattal

Varga Géza: Tibeti ogur aranyálarc magyar hieroglifákkal

 

Varga Géza

Új hozzászólás