Skandalum, az apa férfi, az anya nő

Pók Katalin írta 2020. 11. 18., sze - 14:15 időpontban

Talán elment az Orbán kormány esze, hogy ilyen evidens dolgot törvényben rögzít? Nem, nem, már Brüsszelből megjött a válasz, retorzió lesz emiatt. E téma ugyanis beletartozik azoknak az eszement liberális eszméknek körébe, ami az LMBTQ jogok és a gender kapcsán megfogalmazódott a nyugati világban. Ott már valójában egy gyerek sem lehet biztos abban, hogy fiú e vagy lány. A természetes férfi, nő alapú társadalmat felrúgták, azt állítják be természetesnek, ami természetellenes. Mindennek oka, hogy a nyugati világ csak a civilizációt fejlesztette, de Isten nélkül, így aztán már elment a józan esze is, ahogy ez ilyen esetben történni szokott, a Biblia szerint: „Belevesztek saját okoskodásaikba. Kérkedtek bölcsességükkel, és oktalanná váltak”(Róm1,19)

Az ember lett az Isten, saját magát kezdte imádni, ez a legfőbb oka a homoszexualitás kialakulásának is. Az azonos nemű párok saját magukat imádják, aztán saját testüket, így esnek bele az aberrációba. Lehetséges, hogy általában a nárcisztikus magatartás áll a homoszexualitás mögött. Ahogyan a sátán is azért bukott el, mert saját magában gyönyörködött. Így fordult el Istentől, lett azzá ami, a legszebb bukott angyal, levetve a mennyből. Egy misztikus szent beszámolója szerint, a sátán beleviszi a bűnbe az ilyen embereket, de még ő is elfordul, nem bírja nézni, mert ő is szellemi lény.   

Mit tesz a nyugati társadalom? „A tetteseknek még helyeselnek is”(Róm1,32). Támogatja a gender őrületet, ami nem ismeri el a természetes nemeket, hanem még hatvanat kreál. Helyesel a hamis humánum nevében az azonos neműek házasságának, és örökbefogadásának. Mit tesz a magyar kormány? Próbálja lehetetlenné tenni, az azonos neműek örökbefogadását, mert a gyerekek érdekeit nézi. A statisztikák szerint, az ilyen párok körében nevelkedő gyerekek ki vannak téve a zaklatásoknak, de még ha ez nem lenne, ott a természetellenes példa előttük, egyenesen a gyerekek megrontásáról beszélhetünk. Ezt viszont Brüsszel támogatja, és a nekik helyeslő, velük együttdolgozó balos és liberális politikusaink is. „Bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét művel, méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sőt a tetteseknek még helyeselnek is”(Róm2,32) Igaz, a nyugati társadalom már nem ismeri fel Isten rendelkezését sem. Ezért mondható, hogy ilyen velejéig romlott társadalom még nem volt a világtörténelemben. 

Miután a magyar kormány védve a keresztény értékeket ezzel ellentétes törvényeket hoz, skandalum, az Alkotmányban rögzíti, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, most meg, hogy az apa férfi, az anya nő. Így számíthat a pénzcsapok elzárására. Teljesen jogtalanul egyébként, mert sehol nincsenek ilyen kritériumok lefektetve a brüsszeli jogrendben, mint európai érték. Ők ugyanis hallgatólagosan európai értéknek azt tartják, hogy a hamis humanizmus jegyében megadják a jogot a homoszexuálisoknak a házasságra, és örökbefogadásra. A baloldali liberális ellenzék, meg sunnyog, azt hazudja táborának, hogy a korrupció és lopás miatt van a jogállamisági vád a kormány ellen.

Ferenc pápa szeretettel fordul az azonos nemű csoportosulás felé, mint egyházi vezető, mert ez a kötelessége. Nem az embert kell ugyanis gyűlölni, hanem a bűnt elvetni. Ilyen kijelentést soha nem tett azonban, hogy joguk lenne a házasság szentségéhez, bárhogy szeretnék ezt kihallani nyilatkozataiból a liberálisok. Ugyanolyan jogok illetik meg őket, ti. a transzneműeket, a homoszexuálisokat, leszbikusokat, mint más embert, ezt a magyar törvényhozás is garantálja. Senkit nem ér hátrányos megkülönböztetés munkahelyén vagy más helyeken mássága miatt és ez így helyes. Már nem az egyenlő jogokról van azonban szó, hanem egy beteg ideológia rátelepítéséről a normalitásra. 

Szerencsére vannak szövetségeseink a keresztény értékrend, azaz a normalitás megőrzésében. Ott harcol velünk vállvetve Lengyelország és a V4-ek közül még akadnak támogatóink. Tulajdonképpen össze kellene fognunk itt Közép-kelet Európában és nem engedni, hogy a kisebbség egy elferdült ideológiát tegyen a fejünk fölé, ahol a jó az rossz, és a rossz tekintendő jónak. Amerikát úgy látjuk, elveszítjük, mert ha tényleg Joe Biden győz, semmi jóra nem számíthatunk, úgy ahogy Brüsszeltől sem. Biden összeadott egy homoszexuális párt, és a halálgyárnak is nevezett, abortuszokat végző Planned Parenthood örömmámorban úszik, mert ígéretet tett, hogy győzelme esetén kötelezővé tenné ennek e gyilkos intézménynek a finanszírozását. Van azonban még a világban egy nagyhatalom igaz, „dicsősége” a múlté, azért őrá számíthatunk, ha minden kötél szakad. Ez nem más, mint Oroszország, és még Ukrajna lehetne az. 

A Pew Researche Center kutatása ugyanis egyértelműen kimutatta, hogy nemcsak a közép-kelet európai országok, de Oroszország és Ukrajna is megőrizte vallásosságát, amint levetette magáról a szocializmus láncát. Újra visszatért az Istenbe vetett hit, és ezzel a hagyományos keresztény értékek preferálása, az aberrációt támogató liberális eszmerendszer elvetése. A kutatók rákérdeztek nemcsak az Istenbe vetett hitre, a templomba járás gyakoriságára, de a homoszexuális előjogok támogatottságára is, valamint az abortusz kérdésére. Egyértelmű volt, hogy visszatért a vallásosság, 80-90 % a rendszeresen templomba járók aránya és ugyanilyen arányban vetették el az abortuszt és azonos neműek házasságát. Mindebben még meg is előznek bennünket. 

Mindegyiknek van persze egy hangos kisebbsége, amit most jól látunk Lengyelországban, ahol a nők gyermekeik megöléséért küzdenek éppen. Mégis a többség megőrizte konzervatív, keresztény értékeit, így nincs minden veszve, nem vagyunk egyedül. 

Harcolni kell tovább a keresztény értékekért. Bárhogy támad is ránk a nyugati világ, amely felháborodik azon, hogy a nő az anya, a férfi az apa. 

„Mégsem dicsőítették Istent, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek saját okoskodásaikba, kérkedtek bölcsességükkel, és oktalanná váltak. …Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel”(Róm1,19-25).

 

Pók Katalin

Hozzászólások

Horváthné Dózs…

2020. 11. 19., cs - 16:07

Teljes mértékben egyetértek Pók Katalin véleményével. Nem szabad, hogy a kisebbség diktáljon! Össze kell fognunk a lengyelekkel, a V 4-el, Oroszországgal, Ukrajnával, stb a világ józan gondolkodású többségével, nem beszélve az afrikai néppel, Ők, akik sok helyen még a természetvallás hívői, elítélik a fenti eszméket, Ők is egy isten hívők! Még a muszlimok is elítélik ezen természet ellenes megnyilvánulásokat. Hallati kell a hangunkat, ha alkalmas és nem alkalmas időkben, mint a próféták tették, vállalva még a halált is!

Új hozzászólás