Osztie atya bátor kiállása

Pók Katalin írta 2021. 01. 07., cs - 10:04 időpontban

A Civil Akadémia mely hosszú évek óta következetesen képviseli a magyar értékeket, „Egy új év, új kezdet” címmel megnyitotta a 2021-es évet. Az online esemény első meghívott vendége Osztie Zoltán belvárosi katolikus plébános volt, a Kész korábbi vezetője. Ő nemrégiben több média fórumon értékeink melletti bátor kiállásról tett tanúbizonyságot. Emiatt az ellenséges balliberális ellenzék kereszttüzébe került, de ezzel nem törődve az új évben is hitet tett keresztény, nemzeti értékeink mellett, éppolyan bátor hangon, mint korábban. Azt mondta, nem hallgathatunk többé, mert zavaros, emberellenes és életellenes ideológia dúl a világban, így ma már hangosan hirdetni kell az igazat, sőt már prófétai hangra van szükség.

Előbb a Covid vírus hatásairól beszélt, ami a templomok életére is kihat. Azt mondta, hogy bár idős emberek elmaradtak a miséről, új arcok tűntek fel, a vasárnapi misén tele van a templom. Szükség is van erre, amit a Covid kapcsán még jobban érzünk, mert tarthatatlanná vált, a jóléti társadalom gőgje. Most bizonytalanná vált minden, ráébredtünk az ember sebezhetőségére, egymásra utaltságunkra. Eluralkodott egy lelki tunyaság, lelkünk üdvözülésével nem törődünk. Gyógymód, hogy gondolkodjunk el a halálon. Mi az élet értelme? Erre alkalmat ad a Covid és a nyomában járó sajnálatos halálesetek. 

Nagyon fontosnak tartja a keresztény kultúránk védelme mellett, a lelki tartalmak erősödését, ami által elérjük a célt, amit Pió atya jóslatában megfogalmazott. Kitért arra, hogy a keresztény kultúra szavait a balliberális erők eltorzították. A torzítás nem az élet kultúráját támogatja, hanem a dekadencia és pusztulás felé nyit utat. Rámutatott arra, hogy a balliberális világ öngyűlölő, önpusztító identitáspolitikát folytat. Ami nemcsak a nemi identitásra, de a nemzet, család megváltoztatott fogalmaira is kiterjed. Ez az ideológia mindent tagadó, ember ellenes ideológiává vált. Mit tehetünk? 

Bár a vallásgyakorlat szabad, senki nem akadályozza, hogy templomba járjunk, és szentmisén vegyünk részt, mint ahogyan ez a harmadik világ országaiban van. Mégis elmondhatjuk-folytatta az atya, - hogy vallásüldözés van, mert ideológiai háború folyik az eredeti keresztény értékek ellen. Szellemi, lelki terrorral támadnak bennünket, üldözés van, habár ez nem fizikai. Miután kőkemény harc van, hitelesnek kell lenni, hirdetni kell az igazságot. „Vétkesek közt cinkos, aki néma” - idézte a régi mondást. Elakarnak bennünket hallgattatni, de már nem lehet hallgatni. Ma már prófétai hangra van szükség, az igaz szónak van létjogosultsága. A riporter utalt a korábbi bátor kiállásra, ami után össztűz indult az atya ellen a balliberális oldalon. Most újból megerősítette, hogy nem fog elhallgatni, hirdetni fogja az igazságot ebben a zavaros világban. Nem bánta meg, hiszen ma „nevén kell nevezni a gyereket”. Hívó szavakat kell megtalálni, amivel elmondhatjuk az igazságot. 

Sajnos, a balliberális oldal a mi fogalmainkat tölti meg más tartalommal. Például a szivárvány szimbólumot, mely az Isten és ember közötti szövetséget jelképezi a Bibliában, kisajátították és eltorzították, a zavaros ideológiájuk legfőbb jelképévé tették. A Biblia nem Biblia többé, de a hazug fb. tartalmakat kritika nélkül elfogadják. Ma már harmincnál több fogalompár van, amit elvesznek tőlünk. Itt van mindjárt a család fogalma, amit eltorzítottak. A bejegyzett élettársi kapcsolatot, vagy a homoszexuális viszonyokat nem lehet egy napon említeni a családdal. 

A balliberális ideológus gyűlöli az embert, és aki ennek az ideológiának ellenszegül egyes nyugati országokban már büntetik. Például a németeknél, svédeknél már nincs szabadság, retorziók vannak. Nem igazak a vádak a magyar média szabadságról, mert még nálunk mindenki azt mond, amit akar. Ugyanakkor a balliberális ellenzéki oldalról fenyegetések vannak, ott van például Vidnyánszky esete. De „a gyűlölet kormányozhat egy országot?” -teszi fel a költői kérdést az atya. 

Ferenc pápa és az egyház megosztottságának kérdése is terítékre került végül, amit a riporternő vetett fel. Osztie atya válasza, hogy a tanítás, az intézményi rend változatlan, örök érvényű. A tanítást viszont értelmezni kell a jelen helyzetre és itt viszont szakadékok vannak. Ferenc pápa újévi beszédében azt mondta, hogy ez a „testvéri szolidaritás és a béke éve legyen”. Erre az atya úgy reagált, hogy Jézus ajándéka a béke, az isteni rend nyugalma, védelme nyilvánul meg benne. Felmerül viszont a migráció kérdése a szolidaritás fogalmának megfogalmazása kapcsán. Az atya azt mondta, hogy külön kell választani a két fogalmat, mert más a „migráció” és más a „menekült” kérdés. A menekülteket keresztényi kötelesség támogatni, amit például a kormány kiválóan tesz az üldözött keresztények érdekében, a Hungary Helps keretében. A migráció azonban, embertömegek ránk szabadítása, terrorcselekmények mindennapossá válásának támogatása életünkben, ez már nem nevezhető keresztényi cselekedetnek. Leplezzük le az ezzel kapcsolatos téves kommunikációt! Azt mondják, te keresztény vagy, kötelességed támogatni a migrációt. Ez pedig hamis állítás-szűrhető le az atya beszédéből.

Köszönjük, ezt a bátor kiállást!  

 

Pók Katalin

Új hozzászólás