Levente Miklos: A második tatárjárás

Balassa Endre Bálint írta 2021. 02. 19., p - 07:22 időpontban

A keletről érkező hordák feldúlták a Magyar Királyságot, letarolták a Kárpát-medencét, és persze a lakosságot sem kímélték. Az óvatos becslések szerint az ország lakóinak legalább 20 százaléka esett áldozatul a kíméletlen hódításnak (körülbelül 200-300 ezer ember). De vannak olyan források is, amelyek 50 százalékra taksálják az emberveszteségünket.

1285-ben IV. László uralkodása idején bekövetkezett az, amitől már régen tartottunk: a tatárok ismét megtámadták hazánkat. Ezúttal az 1241-42-es támadástól eltérően nem a Mongol Birodalmi hadsereg, hanem „csak” az Aranyhorda hadereje Telebuga és Noga kánok vezetésével. A korabeli krónikások így is legalább 200 ezer főre teszik az ellenség létszámát.

Ennek a szomorú eseménynek emlékére idézem a lenti verset:

 

Levente Miklos

 

A második tatárjárás

Kevésbé ismert a második tatárjárás Magyarországon

Az 1285-ös évben IV. László idejében ki IV. Béla unokája

Apja V. István korai halála után tízévesen került trónra

Anyja a lázadó Kötöny kunok túlélő, megmaradt tagja

Támadják az országot, s királyát keletről, nyugatról

Nyugaton II, Ottokár cseh király területeket foglal

Kiveri László az országból a morvamezei csatában

Habsburg Rudolf megnyeri magának a támogatásban

Innen indul a Habsburgok hétszáz éves, dinasztiás hatalma

Mely történelmünk évszázadait szomorúan befolyásolta

Mi emeltük fel és velük együtt vesztünk a XX, században el

A dinasztia bukása elvitte, nekünk meg Trianont hozta

Keleten a Hódtav-i ütközetben vesztesek a lázadó kunok

Oldamir vezetésével segítségért a tatárokhoz futnak

Kérik újabb bejövetelét a tatárok nagy hadának támadólag

De nem a mongol Birodalmi, csak az Aranyhordának

Batu kán halála után a mongol birodalom hatalma

Megoszlott Telebuga és Batu öccse, Nagaj unokája

Kik kétszázezres sereggel támadtak újból Magyarországra

A nép felvette a harcot, bár a tatárok Pestig jutottak

Erdélyen át megkezdték a visszavonulást az Aranyhorda

Beszterce, Torda, Torockó volt a tatárok fő útvonala

IV.László is felfegyverezte székely, szász, oláh lakóit

Vesztüket a tatárokból akkor huszonhat ezren itt lelték

Az orosz krónikák szerint IV. László segítséget kér

Róma és Konstantinápoly katonai segítséget is igér

Nagyszámú oláh jött Konstantinápoly vidékéről akkor

Kik a magyarokkal egyesülve harcoltak a Tisza mellett

A tatárokat legyőzték, László király hálája jeléül

Meghívta az oláhokat, telepedjenek le itt véglegesül

Távollétben úgy is feleségeiket római hitre térítik

Miután meggyőződtek – az itt maradás mellett döntöttek

Itt nem kényszerítik a görög rítus elhagyására őket

László király teljesítette tisztességgel a kérelmüket

Földet adott nekik Máramarosban a Maros és a Tisza között

Magyar nőket vettek feleségül, kiket ó hitükre térítettek

A tatár portyák hazánk ellen még a XIV. században is voltak

Nagy Lajos királyunk hadakozik székelyeivel ellenük

Végleges megoldásért hűbéri fejedelemségeket alakítanak

Igy jött létre Havaselve és Moldva magyar fennhatóság alatt

A tatárok be-betörtek egészen még a XVIII. századig

A Véreskép, Tatárdomb emlékül ezeket máig őrzik

A Tatárhágó, Tatáros-Tatros folyó neve is árulkodik

Történelmünk része, sajnos a pusztításra emlékezik

Nem igen tanítják, népszerűsítik ezeket sajnos

Az érdekek mást kívánnak meg ma, az álságot

De ezek tények mind és történelmünk valós része

Tegyünk róla, hogy napvilágra legyen hozva végre.

 

 Levente Miklós -Csíkszereda V. 21.

Új hozzászólás