Vágó a nagy ateista lelke mélyén Isten bújt meg?

Pók Katalin írta 2023. 05. 04., cs - 12:39 időpontban

Vágó István a Szkeptikus Társaság egyik alapítója, a nagy ateista, aki még a lélek létezésében, vagy továbbélésében sem hitt, utolsó szavaival erre rácáfolt. „Istenem….elakad a lélegzetem”- ezek voltak utolsó szavai halála előtt.

Egy szent leírása szerint, Jézus azt mondta, hogy vészhelyzetben bújik elő az igazi személyiség, ekkor látszik meg mi bújt meg a lélek mélyén. A megszokott mindennapokban még nem derül ki, hogy ki milyen személyiség, hanem csak a vészhelyzetekben, a bajban, a káoszban derül ki, hogy ki milyen valójában. Minden ember, ilyen különleges helyzetekben mutatja ki, a foga fehérjét.

Egyébként azt mondják, hogy halála pillanatában minden ateista istenhívővé válik. Csak lehet már késő.

Vágó Istvánt kvíz professzorként emlegették, ezzel vált híressé a televízióban. Mint mondják, nagy műveltségű volt, több nyelven is beszélt. A világi talentumok azonban értéktelenek, ha nincs Istennek felajánlva. Aki nagy talentumokat kapott, nagy kísértésnek van kitéve, mert a siker, a gőg, a büszkeség felé viszi. Aki nagy talentumot kapott, hívja az Urat, ám itt ennek éppen az ellenkezőjéről volt szó. Másrészt a nagy műveltség két különböző útra viheti az embert. Vagy a ráció szemüvegén keresztül a teljes szkepticizmus felé viszi, vagy éppen a tudományok intenzív művelése elvezeti Istenhez. Rájön, hogy a csodálatos természet, megszámlálhatatlanul változatos növény és állatvilágával, vagy éppen maga a rendkívül bonyolult működésű emberi test csakis egy intelligens lény alkotása lehet. „Állandó megfigyelés, valamint a világ szerkezetének isteni bölcs rendjével fenntartott értelmi kapcsolat következtében ki ne csodálkoznék el mindenek Teremtőjének nagyságán”- írta Nicolai Kopernikusz, (1473-1543). Kepler, Newton, Kopernikusz mind eljutottak Isten felismeréséig, és még hány tudós az elmúlt évszázadokban és korunkban is. Mégis, a pápáról is azt olvashattuk egy baloldali lapban, hogy a pápa vélhetően túl tanult ahhoz, hogy higgyen Istenben. Láthatjuk azonban tudósainkról, hogy a nagy műveltség éppen közel vihet hozzá.

Vágó, csak egy kvíz mester volt, nem tudós, ő csak a szkepszisig jutott. Aztán sajnos, még lejjebb, amikor belekeveredett a politikába. És éppen a leggyűlölködőbb, leginkább egyházellenes, a határon túli magyarok ellen uszító, Európában a haza ellen áskálódó pártig jutott. Liberális demokrácia eszményben hitt, ami magában foglalja az Isten nélküli szabadosságot, ami ma gender elmélettel, homoszexuális propagandával is terhelt. Mindez a világkép ateizmusából következett. Isten, bocsássa meg neki! Átkerülve a túlvilágra már bizonyára magasabb szellemi szinten létezik, láthatja tévedéseit. Azzal hogy kilépett a test rabságából, belépett a neki rendelt helyre (!) egy magasabb szinten létezik, fejlettebb a gondolkodása, tudása, és érzelmei.

Utolsó szavaival Istenhez fordult, és tudjuk, hogy vannak jobb latrok. Jézus mellett is megszólalt a kereszten, a jobb oldalán felfeszített lator, aki egész életét lopással, rablással töltötte, a rossz úton járt. Utolsó szavaival azonban kérte Jézust, hogy emlékezzék meg róla a Paradicsomban. „Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar” - ezt hangsúlyozta Ferenc pápa is magyarországi látogatásán. És ez így van.

Néha elég ennyit tenni, elég az utolsó odafordulás. Isten a szeretet, azért jött, hogy megbocsássa bűneinket, ha ezt kérjük. Kétezer évvel ezelőtt elvégezte a Megváltás művét a kereszten, de meg kell tennünk az odafordulást. Mai karizmatikus csoportok szerint Jézus már megváltott téged, mindenki meg van váltva 2000 év óta. Ez igaz, de ha egyéni bűneink miatt nem kérünk bocsánatot, nem fogadjuk szívünkbe Jézust, megváltó áldozata hiábavalóvá vált számunkra, nem tud bennünket megváltani. Ezt még hozzá kell tenni a „Jézus már megváltott téged”, szlogenhez. Egyes vélemények szerint, nagyon fogunk csodálkozni a mennyben. Valakit keresünk, de nem találjuk, másvalakit meg ott találunk, és azt mondjuk: Mit keres itt ez az ember?

Azt sem tudjuk, hogy kiért imádkoztak, lehet, hogy a legnagyobb ateista csupán az érte szóló imákat viszi magával a másik világba, mint egyetlen értéket, ami megmentője lehet. Legtöbbször nem tudjuk, hogy ki mit mondott, halála pillanatában. Most megtudtuk mi volt az utolsó szó: Istenem. Csak reménykedni tudunk, hogy ez elegendő volt.

Új hozzászólás