Magyar őstörténelem

Az új tankönyv azt írja, hogy „a 9. század közepén a Magyar Nagyfejedelemség népe részben már átköltözhetett a Kárpát-medencébe, a Vereckei-hágón és Erdély hágóin keresztül”. Az onogurokat magyarul beszélő elő-magyarokként mutatja be (ez szintén a kettős honfoglalás elméletéhez kapcsolódik), illetve a finnugor nyelvrokonság csak egy 19. századi elmélet, és több helyen is a kizárólagos hun leszármazásról van szó.

Már most, amióta világ a világ – és mióta az adófizetést „feltalálták” – az adózás kedvezményezettje erősen neheztelni szokott azért, ha nem érkezett meg időben jogos – vagy annak vélt, de mindenképpen: kialkudott – járandósága. Attila sem tett másként, megindult jussát „behajtani”. Hogy a Nyugatrómai Birodalom se maradjon ki az ügyből, Honoria társcsászárnő III. Valentinianus császár nővére, gyűrűt küldött Attilának és feleségül ajánlkozott. Tette mindezt azért, mert öccse gyakorlatilag fogságban tartotta...

Michelangelo Naddeo olasz tudós The Ugaritic abjad… a rovás alphabet című könyvében, azt állítja, hogy a magyarok már négyezer éve Európában élnek. Magyarok voltak Európa őslakosai, akik már a Krisztus előtti II. évezredben nagyjából mostani területükön éltek, állítja Michelangelo Naddeo, olasz üzletember és tudós. A százhatvan oldalas műben számos nép íráskészletét mutatja be és hasonlítja össze...

Fogarasi igazi polihisztor volt, olyan mértékben, ami korában már ritka volt. Jogi értekezéseket, költeményeket és elbeszéléseket is közölt, dalokat és kórusműveket is szerzett, hegedült, de nyelvészeti munkája a legjelentősebb. Igaz főként a szótár révén: a mongol nyelvrokonság híve volt, nyelvfilozófiai, nyelv- és szótörténeti ideái máig megosztják a nyelvésztársadalmat. De ő fogalmazta meg a Fogarasi-törvény néven ismert magyar nyelvtani szabályt (1838-ban, az Athenaeumban), amely szerint a kiemelt mondatrész mindig az igei állítmány elé kerül...

 

Ha egyszer az egész Bibliát a történelmi valóságnak megfelelően átírnák, az egy magyar őstörténelemkönyv lenne, amely a magyar nemzeti vallás alapja, Ótestamentuma lenne, és alapjaiból forgatná ki az egész „Judeo-Christiánizmust”. Ezért nem akarják az illetékesek és illetéktelenek megreformálni a Bibliát. És ezért kell elhazudni/meghamisítani a magyarok történelmét...

Az, ami Sir John Bowring, világhírű nyelvészt annak megírására, hogy „A magyar nyelv a messzi múltba megy vissza. Sajátos módon fejlődött és szerkezete olyan időkben nyúlik vissza, amikor a legtöbb, Európában beszélt nyelv még nem is létezett… Ez az a nyelv, amely állhatatosan és szilárdan, önmagában fejlődött…