<> Magyarság a határon túl | Hungary First

Magyarság a határon túl

  • Az alábbi cikket erdélyi székely blogról vettem. Nem örültem neki, mert cáfolja azt a képet, amely a székelység egységéről és karakteréről kialakult a magyarság körében. Mégis szükségesnek tartom közreadni, mert figyelmeztetésnek, intésnek szánom minden sorát. A cikkben említett urat, akinek saját bevallása szerint édesanyja román, magam is ismerem, de véleményt nem mondok... elfogult lennék, s mint írónak, nem is tisztem az efféle véleménynyilvánítás. Mindazonáltal, sokévtizedes írói, politikusi elkötelezettségem végéhez érek lasasan azok után, hogy napjainkban folyamatos csalódásokkal kellett szembe néznem úgy is mint magáenember, úgy is, mint író... Láthatóan a Székelyföldre is, és a nemzetstartégiáért felelős székely vezetők közé is begyűrűzik az anyaországi összeférhetetlenség, elvtelenség, hazafiatlanság, megbízhatatlan magatartás... és ez végzetes lehet...  (Stoffán György főszerkesztő)

  • A kárpátaljai magyar szórvány felmérését célul tűző átfogó kutatás kezdődött vidékünkön idén nyáron. Az interdiszciplináris szempontokat érvényesítő kutatás részleteiről a projekt vezetőjét, Tátrai Patrikot, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének munkatársát kérdezte Hidi Tünde, a Kárpátalja.ma írója.

  • Hat orvos és 12 szakdolgozó indult útnak Szolnokról vasárnap a romániai Hargita megyébe, hogy hétfőtől egy héten át egészségügyi szűréssel segítséget nyújtson a magyarlakta területen élőknek a betegségek kezeléséhez, illetve egy-egy kór felfedezéséhez, megelőzéséhez.

  • Az óvodafejlesztési program fogadtatása rendkívül pozitív és az egész közösségeket mozgat meg. Ezt Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos mondta a felvidéki Kisgéresen, ahol átadta a program keretében felújított magyar nyelvű óvodát.

  • Lengyelország és Ukrajna államhatára mentén két Kárpátalja nevű régió található. A "mi" megyénk névrokona, a Kárpátaljai vajdaság a szomszédos állam közigazgatási egysége, egyike a 16 vajdaságnak. A vajdaság 1999-ben alakult a lengyel közigazgatási reform részeként a korábbi rzeszówi, przemyśli vajdaságok és a krosno-i, tarnobrzegi és tarnówi vajdaságok egyes részeinek összevonásából.

  • Köszönet és elismerés jár minden külhoni magyar családnak, akik hisznek az anyanyelv megtartó erejében, és gyerekeiket minden esetleges nehézség ellenére magyar óvodába és iskolába íratják. Köszönet és elismerés minden külhoni magyar pedagógusnak, akik minden nehézség ellenére nemcsak oktatják, hanem öntudatos magyaroknak nevelik a rájuk bízott gyerekeket és fiatalokat.

  • Az úrvacsoraosztásos istentiszteleten, amelyen szép számmal vettek részt helybéli reformátusok is, a gyülekezetet Jakab Imola lelkipásztor képviselte. Szószéki szolgálatában Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkész, a MUE közügyi igazgatója a vallásszabadság kihirdetésének 450. jubileumát méltatta. Az évforduló a múltidézés mellett a jelenre és a jövőre fókuszál.

  • A múlt év decemberében kiterjedt esőzés következtében hatalmas árhullám képződött Kárpátalja folyóin. Víz alá került 67 település 1132 portája, összedőlt 156 épület, elöntésre került 3606 hektár termőföld. Az ár megrongált 74 vízgazdálkodási objektumot, több mint 16 kilométernyi védőgátat, elmosott több mint négy kilométernyi partfalat, súlyos károkat okozott 15 szivattyúállomásban.

  • Aki ebben az országban éli kisebbségi állampolgárként mindennapjait, már megszokhatta, hogy Bukarest újra és újra megnehezíti a helyzetét. Átgondolatlan, legtöbb esetben kivitelezhetetlen törvények, kormányrendeletek születnek, amelyek olyan politikusok fejéből pattannak ki, akik az adott területen felkészületlenek, sokszor saját anyanyelvük helyes használata is komoly kihívást jelent számukra.

  • A Sepsiszentgyörgy főterén megszervezett gasztro-turisztikai fesztivál szombati napján hagyományosan elkészített, cukormázas kürtőskalácsok versenyeztek, a megmérettetésre 17 csapat nevezett be. A fesztivál második napja színes programot kínált, elkészült Erdély leghosszabb kürtőse, a gyerekfoglalkozásokon több mint száz kürtőssütő kismestert avattak, a ropogós kürtőskalácsoknak és egyéb finomságoknak köszönhetően egész nap teltházzal zajlott a rendezvény.