<> Történelem | Hungary First

Történelem

  • Czibor Imre a legszebb régi fazekasedények másolatait készíti, ebből következőleg az ő árukészlete is különlegesen szép. A népi jelkészletet kutató számára megkerülhetetlen a munkássága, mert az általa másolt régi edények tele vannak jól értelmezhető, esetenként el is olvasható magyar hieroglifákkal, amelyeket a Magyar hieroglif írás c. kötetben leltároztam. A jelen cikk Czibor Imre egyik másolt tányérján lévő jeleket mutatja be (1. ábra). Közülük is legérdekesebb a székely írás "tprus" jelének népi változata, mert e körül szép kis kalamajka alakult ki az akadémikus "tudomány" szerzőinek köszönhetően, amiről bővebben A temporius téveszme diadalmenete c. cikk számol be. 

  • Kevesen tudják, hogy "Hollós" Hunyadi Mátyás királyunk dajkája különösen ívelő földi pályafutásának végén Rómában talált örök nyugalomra. Feledésbe merült sírjára az elmúlt nyáron találtam rá a Santa Croce dei Lucchesi templommal összefüggő, jelenleg a Repatrice szerzetesnők tulajdonában levő konvent földalatti sírboltjában, ahol majd ötszáz év távlatában: ott fehérlik márvány sírköve.

  • Egy kisebb, néhány száz, vagy néhány ezer főből álló kötelék támadása meglepheti egy nép határsávját, vagy szélső törzsének egy részét, de egy másik nemzet teljes potenciájú hadjárata olyan vállalkozás és olyfokú készülődést igényel, ami hónapokat vesz igénybe s amelynek feltűnő jelei vannak.

  • 1932. május 21-én 15 órakor Róma Littorio repülőterén katasztrófa történt. A leszálláshoz készülő gép megbillent - más forrás szerint megpördült -, majd lezuhant. Mire autókkal a helyszínre értek, már késő volt. A gép lángba borult, a pilóta, Endresz György, aki Magyar Sándor navigátor társaságában első magyarként (a világon tizenötödikként) repülte át az Atlanti-óceánt és Bitai Gyula rádiótávírász-navigátor szörnyethaltak.

  • sindü szó az őrségi Veleméren tetőcserepet jelent s a római megszállás idejéből származik. Csak a Dunántúlon ismert (esetleg sindül, vagy sindő változatokban). A sindü közvetlenül a latin scindul "tetőcserép" szóból, a véle rokon zsindely a germán sindel közvetítésével alakult ki (ez utóbbi azonban az egész magyar nyelvterületen elterjedt).

  • Római gyűrűkulcsnak mondott tárgyakat mutatott be az ArcheoSerbia május 8-án. Ezek Kelet-Szerbiában kerültek elő, az ókori Viminacium területén.  Hogy mi fán teremhet a gyűrűkulcs, azt nem tudom, nálam e téren okosabb emberek lehetnek azok, akik ezeket a tárgyakat gyűrűkulcsnak határozták meg. A tárgyak képére nézve azonban - ezt nem tudom elhallgatni - nehezen tudom elképzelni, miként működhetett ez a lelet akár kulcsként, akár gyűrűként.

  • A néhány hónapja megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetben tárgyalom az írásunk történetét és persze a korát is. Előtte majdnem 50 évig töprengtem rajta és lépésről lépésre győztem meg magamat a kötetben közreadott és itt újra tárgyalt képről. Ismételten az derült ki, hogy ha a "dilettáns" valamint a "tudományos" álláspontok között kell választanom, akkor csak a legdilettánsabb válasz ad magyarázatot minden általam ismert írástani jelenségre.

  • Ma már a legvaskalaposabb „szentírásolvasó” is tudja, hogy a bibliai Genézis nem teremtéstörténet, hanem az emberiség történelmének csak egy kis része, amely a szkíta- madai népnévből mitologizált Ádámmal kezdődik és Noén és fiain, valamint unokáján, Nimródon keresztül a „bábeli nyelvzavarig” egy magyar őstörténelem.

  • A magyar írástörténet egyik adóssága az Árpád-kori gyűrűkön lévő jelek és rövid szövegek  feldolgozatlansága. Olyan forráscsoport ez, amelyet ismernünk kellene, de az akadémikus "tudomány" nem hajlandó lehajolni a gyűrűinkhez, nem tekintheti feladatának a felmérésüket. Ezért pillanatnyilag nincs komolyan vehető leltár és leírás sem ezekről a feliratos gyűrűkről s "persze" az olvasatukkal sem sokan kísérleteztek. A gyűrűn a magyar hieroglif írás egyik emléke olvasható.

  • Az ókori történetírók elejtett szavaiból kiderül, hogy a kb. 12 ezer éve lezajlott Vízözön előtt a mai Mezopotámiát a káldeusok népe lakta. A nyomaikat UR város feltárásakor Woolley fedezte fel.