<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • "Ti, nyelvre és szokásokra nézve nagy részben németek ismét részt vettetek azon törekvésben, mellyel egy istentelen szájhős egy magyar köztársaság ábrándos épületén munkált." - írta csalódottan Haynau egyik falragaszán. Csalódott az olyan emberekben, mint a ruszkabányai Maderspach Károly és hitvese, Buchwald Franciska, akik németesen csengő nevük német származásuk ellenére igaz magyarnak vallották magukat.

 • Farkas Mihály, múlt századi kommunista vezető számár igazán különleges nap lehetett július 18. 1904-ben ezen a napon született és 1956-ban ezen a napon kezdődött számára a „vég”. Tán „születésnapi ajándékul” szánták neki az elvtársai… A kommunista diktatúrák bűneiért felelős személyek nem csak Magyarországon, de szerte a világon is „megúszták”. Alig akadt közülük, akiket felelősségre vontak tetteikért. Farkas Mihály a "kivételek" közé tartozott.

 • Magyar őseink már a honfoglalás időszaka előtt kiforrott istenképpel és istenhittel rendelkeztek. Ennek megfelelően ismerték, hitték és tudták a legfelső Urat, vagyis ISTENT.

 • 1658 nyarán nehéz idők jártak a gyergyói székelységre. A Lázár István vezette csapatok Gyulafehérvárnál harcoltak Ali pasa serege ellen. Kihasználva a katonaság távollétét, háromezer főnyi tatárokból, moldvaiakból álló had támadta meg a gyergyóiakat.

 • Krakkóban, 1399. július 17-én, a leánya szülését követő gyermekágyi lázban halt meg Szent Hedvig, Nagy Lajos királyunk lánya. Mivel a lengyelek már életében szentként tisztelték, biztosra vették közeli szentté avatását. Erre azonban még csaknem hat évszázadot kellett várni, az első lengyel pápa, II. János Pál avatta szentté 1997. június 7-én.

   

 • Vázsonyi Ottó történész a Belvedere Meridionale folyóiratban Koppány a lázadó pogány címen publikált tanulmányában a felnégyelés problematikájával kapcsolatosan a következőket írta: „A felnégyelésről, mint kivégzési formáról a volgai bolgárokkal kapcsolatban maradt fenn híradás.... Nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a nyugat-európai vagy keletről magukkal hozott jogszokásokat követték a kivégzés kapcsán. 997-ben a nemzetségi társadalom már bomlófélben volt, egy átmeneti állapotban, de még szemben állt az új társadalmi berendezkedéssel. Ahhoz, hogy megértsük Koppány felnégyelését, meg kell ismerni mind a nemzetségi társadalom szankciórendszerét, mind a Nyugat-Európában ekkor elterjedt büntetéskiszabási elveket.

 • Itthon alig ismerik kalandos életű hazánkfiát, pedig 1961-ben a kaliforniai szenátus külön határozatban mondta ki róla: „Ő a kaliforniai szőlőkultúra atyja, aki Kalifor­niát az Egyesült Államok szőlőskertjévé varázsolta. (…) Haraszthynak köszönhető, hogy napjainkban az USA összes borfogyasztásának 85 százalékát Kaliforniában termelik."

 • Az öreg Kotogu nagyokat kortyolt a csobolyóból, majd megtörölte az ingujjával vizes szakállát. Szemei a messzi távolt kutatták, egészen a végtelen rónán át. Barna arcán szelíd mosoly futott végig, ahogyan regéjébe újvást belekezdett…

 • 1290. július 10-én éjszaka merénylet áldozata lett az ifjú, még 28. évét sem betöltött IV. László király. A Képes Krónikában ezt olvashatjuk az eseményekről: „Az Úr 1290-ik esztendejében, hétfői napon, nem sokkal szűz Szent Margit vértanú ünnepe előtt, a körös­szegi vár közelében maguk a kunok - akikhez pedig annyira húzott - a királyt nyomorúságosan megölték.”

   

 • A káld-sumirok a régi magyarokhoz hasonlóan egyistenhívők voltak. Az egyetlen teremtő istent imádták és a természeti tüneményekben való megnyilvánulásait tisztelték. A közönségesen káldeusnak nevezett papjaik istenalakokkal népesítették be az eget, s ezt továbbították az emberek felé.