<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • A magyar labdarúgó válogatott 116 esztendeje, 1902. október 12-én játszotta első hivatalos mérkőzését. Az ellenfél ki lehetett volna más, mint az örök rivális, a „sógorok" csapata, Ausztria válogatottja.

   

 • Az újkígyósi honfoglalás kori gyűrű fején egy világmodell látható. A világmodell - definíció szerint - a teremtett és rendezett Föld jelekből kialakított térképe. Hozzátehetjük: ha már jelekből áll, akkor olvasatának is kell lennie. Szerencsére a világmodellek a világ minden táján a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) jeleiből állnak, ezért az elolvasásuk nem jelent leküzdhetetlen nehézséget.

 • Báthory István erdélyi vajda, Kinizsi Pál temesi ispán és Vuk Brankovic - szerb szövetségesük - nem igazán lehettek babonás emberek. 1479. október 13-án ütköztek meg Kenyérmezőnél a magyar területen fosztogató török Isza és Ali Kodzsa bégek hadseregével.

 • Az aradi tizenhármak vértanú halála ugyanolyan kulcseseménye a magyar történelemnek, mint az Aranybulla kiadása vagy a mohácsi vész – annyira egyszerűen nem lehet beoltva az ember a téma iránt, hogy ezzel a fordulóponttal ne lenne tisztában. Az összes nevet felsorolni persze már nem sokan tudnák, de hát ez annak a fényében nem is olyan meglepő, hogy az Aranybulla és a mohácsi vész évét sem tudná mindenki fejből megmondani...

 • A csatában a szovjetek a gyorsaság kedvéért felhagytak az úgynevezett mély hadművelet elveinek megfelelő, begyakorolt eljárásaikkal és egyfajta „szovjet villámháborút” szerettek volna megvalósítani, de erre a németekétől eltérő vezetési elveik, tisztjeik képzettségi szintje és csapataik szervezete nem tette őket alkalmassá.

 • 1944. október 9-én késő este, a Kreml egyik termében Winston Churchill és Joszif Visszarionovics Sztálin együtt üldögéltek. Tán kicsit iszogattak is… Hiszen egyikük sem vetette meg a „jóféle erőset…” És néhány pillanat alatt befolyási övezetekre osztották fel Európa egyik felét…

 • Szikszó felprédálásába már kétszer is beletörött a törökök bicskája, De nem adták fel a kísérletezést. Igencsak fájhatott a foguk az ott összeharácsolható zsákmányra. Vesztükre. Harmadszor, 430 esztendeje, 1588. október 8-án verték szét a magyarok Szikszónál a „büntetőexpedícióra” érkező török sereget.

   

 • 170 esztendeje, 1848. október 7-én a Perczel Mór vezette honvédsereg fogságba ejtette a Karl Roth és Nicolaus Philippovich vezérőrnagyok által vezetett császári hadtestet. A szabadságért harcba indult magyar nemzet hadai fényes győzelmet arattak, Ozoránál ejtették a legtöbb hadifoglyot az egész szabadságharc történetében.

   

 • … mi, a kései utódok magyarnak valljuk az 1848-49-es szabadságharc minden hősét és vértanúját, mindegy milyen tájon születtek. A nemzetért, a hazáért harcoltak, szenvedtek és haltak meg.

 • Pázmány Péter 1570. október 4-én született Nagyváradon, protestáns szülők gyermekeként.1580-ban még Váradon tanult, majd a jezsuiták által létrehozott kolozsvári gimnázium diákja lett. 1588-ban a krakkói jezsuita kollégium novíciusa lett, a bölcseletet Bécsben tanulta, a teológiát pedig Rómában.1597-től tanulmányi felügyelő lett a jezsuita rend grazi nevelőintézetében, 1598-tól pedig a grazi egyetemen bölcseletet oktatott.