<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • A magyar hősök utolsó csatája órákig tartott. Veszett vadakként küzdöttek a sokszoros túlerő ellen, de mindhiába. Sorra hullottak el, minden talpalatnyi földet a vérükkel öntözve. A kiontott vérükkel, melynek minden cseppjéért drágán kellett megfizetnie a töröknek. Így esett el 1552. július 9-én Szondi György, Drégely kapitánya, aki túlélte Mohácsot…

 • 1521. június 20-án kezdődött Szabács ostroma és július 7-én eljött az utolsó nap:
  „Összegyűl mind a had a vár piacára.
  Közepén Logodi, riad harsány hanggal:
  „Föl a három ujjat és le a sisakkal!
  Mondja mind utánam: Egy éltünk, halálunk,
  Utolsó csepp vérig helyünkön megállunk!”

   

 • Árpád-házi Szent Erzsébet születése körül sok a bizonytalanság. Annyit tudunk róla, hogy 1207-ben született, talán július 7-én, Sárospatakon, vagy Pozsonyban, esetleg Óbudán. Apja II. András, magyar király, édesanyja a Bánk bánból is ismert Merániai Gertrúd. IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben, hét esztendővel példaképe Assisi Szent Ferenc után. De a két esemény között azért történt egy s más...

   

 • Egyes elképzelések szerint a mondai turul az élővilágban egy nagy testű sólyommal, talán az altaj sólyommal, a kerecsensólyommal, a szirti sassal, a szakállas keselyűvel vagy a fakó keselyűvel azonosítható. Eleink azokat a szójeleket (általánosan ismert sztyeppi hieroglifákat) tették a turulábrázolásokra, amelyek az ősvallásnak az uralkodóház számára legfontosabb gondolatait fejezték ki. Vagyis nem az volt a fontos, hogy a madár milyen fajú, hanem az, hogy Isten küldötte. A turul tehát a dinasztia isteni származásának jele. Magyarországon összesen legalább 195 szobor áll 183 településen.

 • Előkerült az ogur népnév két korai változata a Kárpát-medencéből, amelyek a magyar hieroglif írás jeleivel elolvashatók és kár lenne ezt a két kitűnő adatot az asztalfiókban tartani. A nyelvészek, régészek és történészek hasznosíthatják ezeket a mással nem pótolható írásos adatokat.

 • Ha sikerül vállalkozása, Arszlán pasa messze földön híres ember lesz, és gazdag jutalmat remélhet a szultántól. Egyrészt, mert a Fehérvár és Veszprém közötti magyar végvár már régóta szúrta a törökök szemét, másrészt, meg: nem akárki védte azt a várat! Ha élve kézre keríthetné a rettegett, messze földön híres bajvívót, Thury Györgyöt, vagy csak ha a fejét vihetné a szultán elé aranytálcán, biztos lenne a nagy jutalom, a fényes jövendő.

   

 • magyar hieroglif írás mutatványai közül talán a honfoglalás korából származók a legérdekesebbek, mert a viták e korszak körül alakulhatnának ki leginkább. A honfoglalók íráshasználatának kérdése ugyanis táborokra osztotta a kutatókat és az érdeklődőket. A kutatói közvélekedés újabban mintha hajlana annak elfogadására, hogy a honfoglalók ismerték a székely írást.

 • Az egyszer már elűzött, második királyunk, Orseolo Péter az 1044. július 5-én megvívott - és számára győzedelmesen végződött - csata után térhetett vissza a magyar trónra. Németeket hívott segítségül... III. Henrik kőkeményen megkérte támogatása árát: Orseolo a hűbérese lett. Péter „haladó hagyományt” teremtett: eladta az országot, a maga javáért…

   

 • A második világháború alatt körülbelül félmillió magyar katona került hadifogságba a Szovjetunióban. A Gulág Emlékbizottság ülése után az emberi erőforrások minisztere Budapesten újságíróknak jelentette be a felfedezést.

 • Az I. világháborúban való részvétel miatt Magyarország esetében nem az ország vezetőit, hanem a Magyar Népet büntették meg, ezeken túlmenően Magyarországot hatalmas összegű kártérítés megfizetésére is kötelezték. Ez az eljárás több szempontból is törvénysértő. A levél végén szerepel, hogy: „Az ENSZ-nek most lehetősége nyílik arra, hogy jóvátegye az akkori közömbösségét.”