<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • A magyar írástörténet egyik adóssága az Árpád-kori gyűrűkön lévő jelek és rövid szövegek  feldolgozatlansága. Olyan forráscsoport ez, amelyet ismernünk kellene, de az akadémikus "tudomány" nem hajlandó lehajolni a gyűrűinkhez, nem tekintheti feladatának a felmérésüket. Ezért pillanatnyilag nincs komolyan vehető leltár és leírás sem ezekről a feliratos gyűrűkről s "persze" az olvasatukkal sem sokan kísérleteztek. A gyűrűn a magyar hieroglif írás egyik emléke olvasható.

 • Az ókori történetírók elejtett szavaiból kiderül, hogy a kb. 12 ezer éve lezajlott Vízözön előtt a mai Mezopotámiát a káldeusok népe lakta. A nyomaikat UR város feltárásakor Woolley fedezte fel.

 • 1530. május 17-án indult útnak Jurisics Miklós és Lamberg József Innsbruckból Konstantinápolyba, I. Ferdinánd megbízásából hogy fegyverszünetet kérjenek a töröktől és tárgyaljanak a béke feltételeiről. A követek alig öt hónap múltán, október 17-re már be is futottak a fényességes padisah udvarába. Hja, kérem, nagy út volt ez abban az időben… A jókora utat azonban teljesen feleslegesen tették meg. A szultán elutasította az ajánlatot. A tetejébe még le is tartóztatta a követeket.

 • Bécsben, 1717. május 13-án született Mária Terézia, akit 1741. június 25-én Pozsonyban koronáztak magyar királynővé. Alig néhány hónappal később, szeptember 11-én, az ifjú királynő a pozsonyi országgyűlésen, a magyar rendekhez fordult, hogy segítsenek a koronáját megmenteni.

   

 • 1703. május 12. keltezéssel II. Rákóczi Ferenc herceg, magyar főnemes és Bercsényi Miklós gróf kiadta a "nemes és nemtelen" országlakosokat hadba hívó " Mi Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Fejedelem és Gróff Székesi Bercsényi Miklós.…" kezdetű „breznai kiáltványt". És kibomlott a Szabadság Zászlaja…

   

 • Ahogy a múltban, úgy a jelenben is folyamatos tömeggyilkosság áldozata a magyar nemzet, hiszen a nyugati kapitalista társadalom pénzemberei, befészkelték magukat pártok és kormányok mögé. Rajtuk kívül nem születhetnek vezetők és nem alakulhatnak pártok.

 • Kénytelen vagyok módszertani kérdésekkel is foglalkozni, mert az a katasztrófasorozat, amit az akadémikus "tudomány" a székely írás származtatása terén az elmúlt száz év során előadott, nem indokolja az MTA elnökének önbizalmát. Azt bizonyítja, hogy az akadémikus áltudomány alkalmatlan módszerrel dolgozik.

 • Áll egy szobor a Szabadság téren. Egy amerikai tábornok szobra. Bandholtz tábornoké, aki úgy vált a magyarság hősévé, hogy mikor ideérkezett, nem beszélt magyarul, szinte semmit sem tudott az országról… 1925. május 11-én hunyt el Harry Hill Bandholtz tábornok, aki ostorral védte a Nemzeti Múzeumot.

 • Magyar kutatók számos olyan régészeti leletet találtak a Kubán-vidék múzeumaiban, amelyeket honfoglaló magyarok használhattak a kilencedik század végén, vagy legalábbis ugyanott készülhettek, mint  ahol a magyar leletek.

 • A Román Királyság és a központi hatalmak 1918. május. 7-én, Bukarestben kötötték meg a különbékét. A békeszerződés csak két helyen nem aratott osztatlan elismerést: a Román Királyságban és külföldön. Külföldön leginkább azért, mert az okmány aláírásával Románia megszegte az antantnak tett ígéretét, miszerint nem köt különbékét.