<> Történelem | Hungary First

Történelem

 • 899. szeptemberében, az itáliai Brenta folyó mentén, az Arnulf keleti frank király által segítségül hívott magyar csapatok megütköztek I. Berengár itáliai király háromszoros túlerőben lévő seregével.

 • Az arabok és a zsidók egy bugyorból származnak. Mindkét nép ősatyja Ábrahám, Noéfia Sém Apakhszád nevű fiának a leszármazottja. Ennek ellenére ezredévekre rúgó ellenségeskedés és elhatárolódás van köztük, mert az arabok eredete olyan szennyfoltokat visel, amelyektől a héberek törzsöke mentes maradt.

 • 1939. szeptember 17-én a sztálini Szovjetunió hátba támadta a Wermachttal élethalálharcot vívó lengyeleket.  „Magyarország részéről nemzeti becsület kérdése az, hogy ne vegyen részt semmiféle agresszióban Lengyelország ellen” - Teleki Pál miniszterelnök

 • Vannak, akik a belső ázsiai zsuanzsuanok nyugatra szakadt, bizonyos türk nép elől menekülő-vándorló ágát látják bennünk, míg mások a közép-ázsiai heftalita hunokat (fehér hunokat vagy uarhunokat) látnak bennünk, akiknek a birodalmát a 6. század derekán megdöntik a türkök és a perzsák, így nyugat felé nyomulnak a Bizánci Birodalom felé. A 7. században még Bizáncot is ostrom alá vették.

 • A merovingok őse, Merovech a hun udvarban nevelkedett túszként, majd a száli frankok vezetője volt körülbelül 447-től 458-ig. Attila (410-453) udvarában elsajátíthatta a hun ősvallás és állameszme alapjait. Ezzel függhet össze, hogy a merovingoknál és a szentistváni magyar királyságban is egyaránt nagy szerepe volt Savaria-i Szent Márton (316-397) tiszteletének (a szent munkásságának gerincét a királyság ideológiája alkotta). A merovingok Attila halála után sem szálltak szembe a hunokkal. A meroving sírok a fentieknek köszönhetően néznek ki úgy, mint a hun sírok, a meroving cikáda fibulán pedig ezért találunk a magyar jelkincs elemeivel rögzített magyar szöveget.

 • Mostanában fedeztem fel Czibor Imre tányérján és néhány őrségi edényen a Nimród tamga újabb változatait. Korábban nem sok ügyet vetettem rájuk, mert (az analfabéta leírókhoz hasonlóan) puszta díszítésnek véltem. Amíg aztán egy római kori jelváltozat alapján világossá nem vált, hogy egy több ezer éves jelhagyomány mára már nem értett maradékait látjuk ezeken a magyar népi edényeken is.

 • A Hunyad vármegyei Cebén minden esztendő szeptemberében megemlékezést tartanak a román nép egyik nemzeti hőse, Avram Iancu, „a hegyek kishercege" sírjánál.  Avram Iancu a román hazafiság jelképének számít. Ha jól tudom, idén szeptember 9-én ünnepeltek hívei és tisztelői, akik szerint Iancu azért harcolt, hogy "kivezessen egy nemzetet abból a (dél-afrikaihoz hasonló) apartheidból, amit telepesek és megszállók kényszerítettek Erdélyre."

   

 • 1931. szeptember 12-éről 13-ára virradó éjjel 0 óra 20 perckor a biatorbágyi viadukton áthaladó gyorsvonat alatt bomba robbant. A detonáció következtében a vonat kisiklott, a mozdony és a szerelvény első hat kocsija lezuhant a völgyhídról. A merényletnek 22 halálos áldozata és 17 sebesültje volt.

   

 • 1672. augusztusának végén 800 bujdosó indult meg a császár ellen. Szeptember 13-ra, a sereg már vagy tízszer ennyi emberből állt. Lehettek vagy nyolcezren, mindenféle fegyverzettel, persze ágyúk nélkül. Mégis, ennyi ember, ennyi összegyűlt bujdosó pedig már akkor erő, melyet illik komolyan. vanni. Paris von Spankau, helyi császári csapatok parancsnoka másképp gondolta…

 • A csömöri cikáda fibula arany és indiai almadingránát felhasználásával készült a hun korban, 420-455 táján (1. ábra). Jellegzetes hun ötvöstárgy, az ékkőberakásos rekesztechnika szép példája. Ez a kis tárgy egy magyar jelekkel írt magyar mondatot rögzít és azt bizonyítja, hogy a magyar hieroglif írás a világ legszebb írása.