• Bergoglio sajátjaként osztogatja szét a Katolikus Egyház relikviáit!

  Bergoglio sajátjaként osztogatja szét a Katolikus Egyház relikviáit!

  z év június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, csakúgy, mint az elmúlt években, a Szent Péter bazilikában megtartott Bergoglio által celebrált misén a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus magasrangú delegációja is jelen volt. A görög-keleti egyház képviselői ekkor még nem sejtették, hogy e napon még ennél is közelebb fognak kerülni Szent Péterhez.

 • Lüdia/Lydia története (I. rész)

  Lüdia/Lydia története (I. rész)

  Az első mesebeli uralkodó Zeus és Ma földanya fia, Manész. Mivel a  királyság apáról fiúra szállt, a fia Kotüsz következett. Midőn a jóltermő lüd földeket aszály, az embereket éhínség sújtotta Kotüszfia Atüsz, az ország névadójának, Lüdosznak az atyja„… sorshúzás útján két fia közül Lydost magánál tartotta. Tyrrhénost pedig a nép nagyobbik felével elküldte.” Az Appennin-félszigeten letelepedett lüd gyarmatosokat „a vezérük neve után tyrrhéneknek hívják, akiket „a rómaiak etruskoknak és tuskoknak neveznek”

 • A magyar nyelvi jogok ellen tüntettek székelyföldi oláhok Bukarestben

  A magyar nyelvi jogok ellen tüntettek székelyföldi oláhok Bukarestben

  A tüntetők a bukaresti kormány “árulása” ellen tiltakoztak, mivel szerintük a Viorica Dancila szociáldemokrata kormányfő vezette kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) “zsarolásának” engedve olyan nyelvi jogokat épített be a frissen elfogadott közigazgatási kódexbe, amelyek a második hivatalos nyelvvé teszik Romániában a magyart...

 • Amit, valahogyan elfelejtettek tanítani az idegen tanítók a magyaroknak

  Amit, valahogyan elfelejtettek tanítani az idegen tanítók a magyaroknak

  Míg a 933-as merseburgi ütközetet vagy a 955-ben való augsburgi csatát - melyeket csalfa módon a magyarság legnagyobb vereségének mondanak - még kicsiny gyermekkorunkban üstökünkbe verik, addig megfeledkeznek egyetlen szót is ejteni a „kalandozásoknak” leértékelt győztes csatáinkról, vagy az 1112 esztendővel ezelőtt lezajlott dicsőséges pozsonyi csata magyar diadaláról...

 • Náray Tamás ismét a kormányt mocskolja

  Náray Tamás ismét a kormányt mocskolja

  Azt mondjuk nem tudom, hogy ezek az erkölcsi világítótornyok ott a perlamentben mikor szakadnak már le a híveikkel együtt idegen emberek szex@ális életéről, bár, ha meglesz az új alkotmány, ami egyelőre még titok, akkor talán…

 • Tommy Robinsont visszaviszik a börtönbe

  Tommy Robinsont visszaviszik a börtönbe

  A hazafit néhány hónapja kitiltották a Facebookról és a legtöbb közösségi oldalról a szokásos indoklással: gyűlöletbeszéd, rasszizmus, nácizmus, kirekesztés – és nyilván találtak még néhány remek jelzőt. Robinson nyíltan vállalja, hogy nem akar muszlim országban élni, angolként született és nem másodrangú, megtűrt polgárként kíván élni hazájában...

 • Fortepan 67598 - Ötvenhatosok tere (akkor: Felvonulási tér), május 1-i felvonulás. Kádár János a "tömegek felett".

  Kádár János élete - egy 20. századi história

  Ma harminc éve halt meg Kádár János. A 20. század Magyarországának két legmeghatározóbb politikusa Horthy Miklós és Kádár János volt. Már csak azért is mert az ő „regnálásuk" tartott a legtovább. Mindkettejüknek vannak ma is feltétlen hívei és elszánt ellenségei. Az alábbi írás nem foglal állást, a „Kádár-kérdésben".

 • A nép hangja

  A nép hangja

  Már az ókori rómaiak megmondták: vox populi, vox dei - a nép hanga, isten hangja. Mindig vannak politikusok, akik ezt másképpen gondolják, de a politika legmagasabb (ismert) szintje a népképviseleti demokrácia. Mi magyarok ehhez 1848. július 5-é jutottunk el, amikor Pesten megalakult az első szabadon választott Országgyűlés...

 • Nem csak Bécs mellett áll Atilla királyunk szobra!

  Nem csak Bécs mellett áll Atilla királyunk szobra!

  Egy új fesztivál, a Hun királynak állított emlékmű és egy Hagyományörző-központ létrehozásának terve is felbukkan a még "titkos" EMMI-előterjesztésben – kezdi a sivalkodást a HVG...

 • Tüntetnek és riogatnak a oláh nacionalisták a közigazgatási kódex anyanyelvhasználati módosításai miatt

  Tüntetnek és riogatnak a oláh nacionalisták a közigazgatási kódex anyanyelvhasználati módosításai miatt

  A vasárnap 17 órára meghirdetett megmozdulást a közösségi oldalon kezdeményezte Mihai Tîrnoveanu brassói orvos, a Calea Neamului civil szervezet elnöke, aki az utóbbi években számos Kovászna és Hargita megyei magyarellenes rendezvényen feltűnt. A bukaresti megmozdulásról a Székelyföldi Románok Civil Fórumának gyűlésén döntöttek, a fórum korábban többször vehemensen tiltakozott az ellen, hogy a közigazgatási kódexbe belefoglalják az anyanyelvi jogokat.

 • Felvidéki autonómiát kell adjanak a szlovákok, tótok, tirpákok

  Felvidéki autonómiát kell adjanak a szlovákok, tótok, tirpákok

  “Az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól… meg kell teremteni a garanciákat sajátosságaik fenntartásához, fejlődéshez, hogy az Unió kulturális sokszínűsége is fennmaradjon…”

 • Az igazság színe és visszája - Horthy Miklós és Koszorús Ferenc igazsága

  Az igazság színe és visszája - Horthy Miklós és Koszorús Ferenc igazsága

  „Horthy és a magyar katonák akciója volt a Hitler által megszállt Európában az egyetlen eset, ahol egy Németországgal szövetséges ország reguláris hadseregét arra használták fel, hogy megmentsék a zsidókat. Ilyesmit képtelenségnek tartottam; azt hittem, téves jelentésről van szó, vagy álmodom – de néhány héttel később Lakatos Géza kitiltott engem Magyarországról.” (Adolf Eichmann náci vezető vallomása az 1961-es jeruzsálemi perében).

 • karosi tarsolylemez hieroglifái

  A II. karosi temető 29-es sírjából előkerült tarsolylemez hieroglifikus mondata

  A karosi honfoglalás kori temetőből előkerült harcosok csontjaiból néhányat hunnak határoztak meg a szegedi genetikusok, amivel a fejükre vonták egyes nyelvészek és régészek haragját. Mivel a karosi temető egyik tarsolylemezén magyar hieroglifák vannak, sőt egy magyar mondat olvasható, számunkra könnyű és örömteli feladatot jelent a Török Tibor és Neparáczki Endre genetikusok által előadottak alátámasztása. 

   

 • A hírneves kisbéri akácbor

  A hírneves kisbéri akácbor

  1973-ban Kisbéren voltam főiskolai gyakornok, az állami gazdaságban. A valamikori gr. Batthyány Kázmér alapította világhírű ménes jobb napokat látott, istállóit lakatos üzemmé, gépműhelyekké alakították. Híresebb ménesgazdák szobrai, a márvány etetők és kovácsoltvas remeklések vádolták a XX. századot. A szabadságharc előtt telepített lóállomány kiválói néhány évtized múltán európai versenyeket nyertek. 1916-ban a román hadsereg „elkötött” több mint százat, a második világégéskor Bajorországba menekítették a lovakat. Ezekről mit sem tudtam, de tovább érlelte bennem a nemzetféltést, a balszerencsés hazám feletti gyászos gondolatokat.

 • A tótok újjabb történelemhamisítása– Ezúttal a cs. és kir. 26. “esztergomi” gyalogezred magyar katonái váltak szlovák hősökké

  A tótok újjabb történelemhamisítása– Ezúttal a cs. és kir. 26. “esztergomi” gyalogezred magyar katonái váltak szlovák hősökké

  Egy ilyen történelmi csúsztatással kezdődik a Beszkidek Hadtörténeti Klub [Klub vojenskej histórie Beskydy] egyik online-cikke, amely az egykori cs. és kir. hadsereg magyar kiegészítésű ill. a Magyar Királyi Honvédség elesettjeinek névsorát teszi közzé. Az említett ezredet érintő cikksorozatuk immár hetedik részében a hadikórházakban elhunyt katonák nem teljes névsora olvasható...

 • karosi mondatjel jelei

  Karosi hunfoglalók, Révész László és Török Tibor nézeteltérése

  A Szegedi Tudományegyetemen mostanában tartottak egy előadássorozatot, amelynek témája: Hunok legyünk, vagy magyarok? Az egyik előadó Révész László volt, aki a karosi temetők leleteit annak idején régész szemmel értékelte. A Debreceni Tudományegyetemen pedig Török Tibor szegedi genetikus mondta el a magáét ugyanazokról a temetőkről. A két előadás homlokegyenest ellenkezett a hun-magyar azonosság kérdését és - a genetikus javára - az érvelésük komolyan vehető voltát illetően. Ráadásul az írástan ezt a tetőtől talpig phd-s és habil-os vitát a lomtárba küldi, mert a karosi leleteken magyarul megszólaló hieroglifikus mondatot találhat az, aki rendelkezik az ehhez szükséges rovológiai tudással.