„A két pápa” a liberális világban

Pók Katalin küldte be 2020. 01. 21., k - 20:50 időpontban

A két pápa című film két karakterben XVI. Benedek és Ferenc pápa ellentétes személyiségében elénk állítja korunk jellemző képét, megosztottságát. Ilyen kettéosztott a világ, ahogy e két személyben látjuk, így nem volt véletlen a konzervatív Benedek lemondása, és a progresszív Ferenc felbukkanása, ők csak a mi lelkiállapotunk tükörképei. Igaz, hogy Ferenc pápát csak a média szeretné liberálisnak mutatni, mégis jó témaválasztás volt ennek a problémának filmes eszközökkel való megjelenítése, szép kivitelezése, izgalmas párbeszédeinek megalkotása, akkor is, ha ez egy fikció. A katolikusok tételesen cáfolják a két pápáról elhangzottakat, mégis a liberális és konzervatív párharc bennünket tükröz, a világban dúló harcot, a liberálisok ádáz küzdelmét a konzervatív hagyományokkal, eredendő keresztény értékekkel szemben. Jelenleg még a liberalizmusnak áll a világ, ahogy a filmben is erősebb a liberálisnak vélt Ferenc pápa életpályájának követése, úgy a végén is az ő győzelmével a migránsok beáradásával zárul a kép, amit a liberális mai világ támogat, ahogy Ferenc pápa is. Benedek pápa mozdíthatatlan konzervatívnak van ábrázolva, és Ferenc felé lejt a pálya, minkét hős pozitív, nem katolikus ellenes a film. Benedeknek háttérbe kellett húzódnia, és Ferenc pápának előtérbe kellett állnia, ahogy világunkban a liberalizmus van előtérben, ám a filmben a lemondás okai nem valóságosak. Szép a film valós problémát feszeget, kár hogy kevés a pápákra vonatkozó valóságalapja és mintha érzékenyíteni akarna bennünket a liberális világ befogadására.

A film II. János Pál halálával kezdődik, amikor is esedékessé vált a pápaválasztás. Már jelen van Jorge Bergoglio aki Joseph Ratzinger riválisaként tűnik fel. A Vatikán is megosztott, vannak konzervatívok és progresszívek ezért lett az eredmény is megosztott végül ekkor még 2005-ben XVI. Benedek foglalta el a pápai széket. Már ez is mutatja a világ megosztottságát, ami a Vatikánt sem kerülte el, és ez így van a mai napig. Mindezt impozáns képekben mutatja be a film, egy percig nem lehet unatkozni, a későbbi két pápa közötti izgalmas beszélgetések közben sem, ez akár ateistáknak is nagy élmény lehet.

De mi is történt, ezután? A film bemutatja, hogyan indultak támadások, és botrányok alakultak ki a Benedek pápa vezette Vatikán körül. A támadások egyre fokozódtak, az egész liberális világ sajtója elindult a pápa ellen. Kellettek a lejáratáshoz korrupciós vádak, pénzmosási vádak, titkárának letartóztatása, mert a liberális sajtónak nem felelt meg a konzervatív pápa. Ez persze nem így van bemutatva, csak a botrány hangsúlyozott, a helyzet a reformer Bergoglio fellépéséért kiált a film készítői szerint.

Az mégis igaz, hogy a két pápai karakterben mégis felsejlik a konzervatív és reformer karakter különbsége. XVI. Benedek vallotta a házasság szentségét, a homoszexualitás elvetését abban a világban, ami mára a család szétrombolására tör, homoszexuális propagandát folytat, követeli házasságukat, ami protestáns egyházakban Nyugaton már megtörtént. Ekkor még nem tartott itt a világ, de csak idő kérdése volt a lemondás ebben a nagy viharban. Benedek pápa ezen kívül vallja a cölibátust, beszél a nők pappá szentelése, a mesterséges születésszabályozás ellen, és még ráadásul az iszlám vallásról is elítélő véleményt mert megfogalmazni, miszerint az iszlám semmi újat nem hozott, csak erőszakot. Ez óriási botrányt okozott, a világsajtó hetekig ettől volt hangos így az ellene irányuló támadások egyre fokozódtak. XVI. Benedek nem felelt meg a liberális világnak, jönnie kellett egy olyan pápának, aki kellemes és ügyes kommunikációval, tovább kormányozza az egyház hajóját ebben az ellenszélben.

Így végül kénytelen volt a pápa lemondani, és helyette gyorsan megválasztották a kornak jobban megfelelő Ferencet, aki még a hagyományos pápai piros cipőt sem vette fel, hanem saját fekete cipőjét használja. Ezt a film szépen kidomborította, impozáns képekben bemutatta, Ferenc életének snittjeivel pedig pörgőssé, izgalmassá tette a jeleneteket. A jelképes cipőviseletből azonban megtudtuk, hogy új világ kezdődik, és valóban a sajtó ettől fogva elfogadta a katolikus pápát, megszűntek a támadások, most szélcsend van. Minderről eszünkbe juthat egy másik filmszerű jelenet, Don Bosco álma. Ő még a XIX. század végén, történetesen 1862-ben azt álmodta, hogy egy viharzó tengeren úszik egy nagy hajó rajta a pápa, amit több kisebb csónak kísér és támogat. Ám a tengeren rengeteg kisebb hajó van, amelyek mind a pápai hajót támadják, tüzet akarnak feljuttatni a fedélzetre, ágyúkkal lövik. A távolban áll a tengeren két oszlop, egyiken egy Mária szobor áll, alatta tábla, (a keresztények segítsége), a másik oszlopon pedig egy óriási ostya az Eucharisztia, alatta a hívek üdvössége felirattal. E kettő közé próbálja bejuttatni hajóját (Egyház) a pápa, de nem sikerül neki, mert ádáz gyűlölet veszi körül, egyre támadják, és végül eltalálják, holtan esik össze. (Benedek lemondása) Olyan hirtelen választanak azonban új pápát, hogy hiába az örömujjongás az ellenséges oldalon, az egyházat nem sikerül lerombolni, mert a másik pápa sikerrel bekormányozza a hajót a két oszlop közé. És valóban azt látjuk, hogy Ferenc pápa működése sikeres, nagyon ügyesen kommunikál a sajtóval, így az álom szavai igaznak bizonyulnak, az ellenség fejvesztve menekül (már nem támadják az egyházat), a tengeren nagy csönd honol.

Bár Ferenc pápa valóban kezdeményez reformokat, de eddig mindig megmaradt az egyház tanításában, például a homoszexuális házasságot sem támogatja, hiába híreszteli a sajtó hogy nagy barátjuk. Ez a nagy barátság csak úgy értendő, ahogy Jézus is a bűnösökért jött, és nekik kínált megbocsátást, irgalmat és üdvözülést. Kérdések persze vannak, hogy hová fut ki az egész, mint a cölibátus, az újraházasodottak kérdése. Ezeket érinti a film, meg a migránsokat mutatja a háborgó tengeren a záró képsorokban, mintegy egyetértve a pápával, aki a befogadást támogatja, a keresztény konzervatívok nagy megrökönyödésére. Az amazóniai papok esetében a cölibátus feladása precedenst teremthet, ami már önmagában sérti Isten szentségét. Ennek spirituális háttere van. Előbb Ábrahám kapta meg a szentséget majd a többi ősapa, ez került később a Szövetség ládájába. Nem véletlen hogy eltűnt, mert jelenleg az Eucharisztiában és az Oltári szentségben van jelen, ehhez pedig szent papok kellenek. Csak olyan szolgálhat, aki özvegy, vagy már csak testvéri közösségben él a feleségével. A konzervatívok szerint nagy probléma lenne, ha ez a reform megvalósulna és itt nem pusztán a hagyományhoz való ragaszkodásról van szó, mint láthattuk.

A film azt a kettős helyzetet mutatta be, amiben mi vagyunk, háttérben a konzervatívok, akik ragaszkodnak az eredeti keresztény tanításokhoz, így Benedek pápához, ám a liberálisok Ferenc pápát ünneplik, mert azt gondolják hozzájuk hasonló szellemiségű, jóllehet eddig semmilyen egyházi tanítással nem szakított.

Ha Bosco álmára gondolunk, akkor azt mondhatjuk, bár szeretjük Benedeket értékeivel együtt, a liberálisokkal szót értő Ferenc pápa azonban megvédte a világtól az egyházat, mely vesztére tört. Kívánjuk, hogy értékeit is védje meg.

 

Pók Katalin

Új hozzászólás