Stoffán György: Rémisztő képződmények, akik saját fajtájukat is gyűlölik... Radnóti kifütyülve...

HungaryFirst küldte be 2020. 01. 31., p - 17:08 időpontban

„Ha a zsidó kultúra nem volna jelen Magyarországon, akkor a magyaroknak nem lenne más kultúrájuk, mint a bőgatya és a fütyülős barack…” – mondta 1992 karácsonyán a budapesti főrabbi… A Wikipédia erről többek között a következőt írja: „A kijelentést máig előszeretettel citálják elő a magyarországi radikális, illetve szélsőjobboldali zsidóellenes körök, a magyarországi zsidók állítólagos magyar-gyűlöletének bizonyítására.”

Niedermüller továbbfejlesztette a „szélsőjobb által” citált idézetet, s már nem csupán nemes egyszerűséggel a magyar kultúrára támadt, hanem a fehér, keresztény és a keresztény szellemiségnek, a Teremtés logikájának és Isten elképzelésének megfelelő életmódhoz ragaszkodó heteroszexuális magyarokra. Ez pedig rossz jel! Annál is inkább, mert ez a niedermülleri megfogalmazás a mai beteges európai szellemiséget akarja meghonosítani hazánkban. Magyarázkodása, valamint Horn Gábor, a saját bevallása szerint „liberális zsidó”, minapi televíziós megnyilatkozása érthetőbbé és még értelmezhetőbbé tette a Niedermüller-véleményt, s nyilvánvalólett ezáltal, hogy igyekeznek magát a kereszténységet, a keresztény embereket szembe állítani az ő világukkal, amelyben csak az az igaz és elfogadható, amit ők vallanak, amit ők képzelnek a magyarságról, a kereszténységről.

Kormánypropagandáról beszélnek, gyűlölködésről ír a sajtójuk, miközben a gyűlölködés a sajátjuk, s a megnyilvánulásaik ellen mind a katolikus, mind a református egyház tiltakozott. Tehát elérkeztünk, 1919. forradalmi eszméjéhez – ismét –, s a kijelentés elleni tüntetésen megismerhettük gyalázkodó szimpatizánsaikat, akik mélyprimitívségükben olyan aljasságot követtek el, amely beleillik ugyan a niedermülleri gyűlölködésbe: Radnóti verse alatt, a „Bella ciao”-t ordíttatták… Ez pedig mindent elárul. Hiszen Radnóti Miklós is annak a gyűlöletnek áldozataként halt meg, amelyet Niedermüller, Gyurcsány, korábban pedig Szálasi nyilasai és Rákosi ávósai vallottak magukénak, ám amit keresztény ember soha, semmilyen körülmények között nem támogatott és nem vallott. Mert nem támogathat, és nem vallhat… hiszen akkor nem keresztény.

A tüntetésről hazafelé elgondolkodtam… Végigsétálva az egykori gettó utcáin eszembe jutott, kik és hogyan mentették keresztényként az üldözötteket, hány kerersztény-keresztyén pap, lelkész és hívő áldozta és/vagy veszélyeztette életét a niedermülleri gyűlölettel szemben, amely ismét fellángolt, és ismét a szocialista-liberális eszmék gané-dombján található. A keresztényellenesség kifejezetten a galiácinerek sajátossága, s ezek a későn befogadottak ma ismét zsidóellenességet akarnak generálni, ma ismét semmibe veszik az évszázados együttélés régen kialakult íratlan szabályait, s már odáig mennek, hogy magukat tekintik Magyarország urainak. S ha valami nekik nem tetszik, akkor azonnal indulnak Brüsszelbe, bemocskolni azt az országot és annak minden magyar lakóját, amely egykor a halál elől megmentette, s nagylelkűen befogadta őket, mert volt hazájukban mindennaposak voltak azok a pogromok, amelyeket ma a magyar keresztény polgárok ellen ők igyekeznének generálni – külföldi támogatással, jól megfizetve.

Nem lehet tovább tagadni és „píszí” követelmények szerint keresztülnézni azon, hogy egy eszmerendszer, egy szellemiség ellen lépnek föl folyamatosan, mert azt akarják, hogy, mint Európa nyugati felében, itt is megvalósuljon a keresztény hagyományok, a keresztény egyházak és a keresztény szellemiség törvényi tiltása. Divat lett Gyurcsány óta a keresztényezés és a keresztények bibliára alapozott számonkérése, a kereszténységre való hivatkozás, miközben az emberi aljasság minden szegmensét felhasználják a kereszténység ellen. És ezt tovább semmiképpen sem tűrhetjük el.

Séta közben még arról is elgondolkodtam, hogy mi lenne, ha ezek hatalomra jutnának? Ki úszná meg szárazon azt a Radnótit kifütyülő primitívséget, amellyel ezek kormányoznának, majd magukat is kiirtva beengednék a sariát (شريعة), amely kiirtja a nem heterókat, a keresztényeket és a zsidókat egyaránt... Mivé válna az egykori gettó, ma elegánsan és tisztán tartott számos üzlete, vendéglője, s hogy festene a Dohány utcai zsinagóga vagy kiégve, kupoláján vagy félholddal a Dávid-csillag helyén... s hasonlóképpen a Szent István Bazilika...

Igaz, felesleges erről Niedermüllerékkel beszélni, mert a csillagokat is lehazudják, és Mózest is Jézus mellé feszítenék, ha ezért kapnának harminc ezüstpénzt. Hiszen akinek a szavazói Radnótit kifütyülik, attól mi mást lehetne elvárni?

Az viszont fontos, hogy aki keresztény és magyar, ne a gyűlölködésben, hanem a rend helyreállításában legyen aktív részes. Hiszen Niedermüllrék nem csak a keresztények ellen, de a magyar zsidóság ellen is ártanak, mert a békés együttélést torpedózzák világpolgárként.

Végül az is eszembe jutott, hogy amikor az öreg rabbinak a fülébe súgta– állítólag – egy magyar, hogy utálja a zsidókat, Erdő Péter és az összes keresztény egyház vezetője azonnal canossát járt a Síp utcában… Várom, hogy a keresztények megtámadása miatt, a zsidó vezetők közül ki megy el elsőként az esztergomi érsekhez, vagy legalább egy szürke kis káplánhoz, hogy megkövesse a sértetteket?...

 

Stoffán György

Új hozzászólás