A mélyülő erkölcsi válság következményei

Pók Katalin küldte be 2020. 03. 24., k - 19:53 időpontban

A mélyülő erkölcsi válságban mindig háborúk vagy súlyos járványok tizedelték az emberiséget. Hányszor mondjuk, „jöjjenek már a barbár seregek”, mert ezt nem lehet elviselni, látvány az Istentől elfordult liberális világ tetteit. A szabadság és egyenlőség, az emberi jogok nevében, hányszor és hányszor követnek el égbekiáltó bűnöket az istentelen nemzetek. És valóban megjöttek a „barbár seregek”, a migráció képében, de még ez nem volt elég, miután a bűnök tovább súlyosbodtak, nyakunkba kaptunk egy vírust is. Nem Isten küldte ránk, hanem saját bűneink váltották ki. A világban a szellemi és a látható anyagi dolgok összefüggnek, ez a fel nem ismert törvény tizedeli az embereket betegség, és más szenvedések formájában.

Előbb jött Izmael népe, akinek ősapja Ábrahámtól és Hágártól a szolgálótól született. Ábrahám felesége Sára átadta férjének szolgálóját, hogy gyermeket szüljön, mivel neki nem született. Nem Isten akarata volt, de mégis megszületett Izmael, akit a Biblia az erőszak fiaként emleget. Később Sárának megszületett az Isten által megígért gyermeke, Izsák. Ő szabad asszonytól született, az ígéret gyermeke, így a szolgálótól született Izmaelt Sára elkergette. Azonban Isten megkönyörült rajta a pusztában, vizet fakasztott a sziklából (ezt imitálják éves zarándoklatukon a muszlimok), így később megsokasodott. Belőlük alakult ki jóval később a másik ábrahámi vallás, az alávetés vallása a muszlim hit. Ábrahámnak, Izsáknak, Jakobnak istene adott az emberiségnek Megváltót, nemcsak a szabad asszonytól született népnek a zsidó-keresztény embereknek, hanem a szolgától született népnek is, ha elfogadja. Az európaiaknak ebben feladatuk lenne, legalább imádság formájában.

Mióta betették a lábukat Európába, meghonosodott az erőszak a politikai iszlám következményeként. Folyik az emberek felrobbantása, és megkéselése, sokszor kirablása, nemcsak a szociális rendszeren keresztül. Európának ezt el kell szenvednie, mert mindezt saját fejére vonta bűneivel, ám most még ennek tetején megjelent a gyilkos vírus is. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem tértek vissza Istenhez, hogy tovább folyik a bűnös életvitel.

Mi Európa bűne?

Még a múlt század elején kezdődött a feminizmus indulása, ami kezdetben reális volt, mára azonban átesett a ló túlsó oldalára. Ma már a férfiak támadása nyílttá vált a nyugati társadalmakban, egyenesen veszélyeztetetté váltak. Jézus az Evangéliumban a nők egyenlőségét hirdeti meg, amikor azt mondja a férfi –nő kapcsolatról, hogy „legyetek egymás alárendeltjei”. Máshol azt olvassuk, hogy ettől kezdve „nincs nő meg férfi”, mindannyian egyenlőkké váltunk Krisztusban. Csakhogy mára mindez túlzó formáját mutatja, a patriarchátus bűneinek sorolása már irreálissá vált. Hiába következett be a nők egyenjogúsítása a követelések nem álltak meg, a gender elmélettel pedig egyenesen elfajult formáját mutatja. Nem elégszik meg a férfi és női nemi identitással, újabbakat kreál, amivel rátámad az Isten általi teremtés elvére, ahol Isten férfit és nőt teremtett.

Mindehhez társul a fehér keresztény heteroszexuális ember üldözése, ami általánossá vált Nyugaton, de itthon is felütötte a fejét. Kezdetben a fajok egyenlőségének követelései, helyénvalóak voltak, hiszen Krisztusban minden ember egyenlő. Ma azonban már a fehér ember iránti rasszizmusba fordult át, az erőszakos liberális diktatúrában. Ugyanez a helyzet a keresztényüldözéssel, ahogy ezt teszik nemcsak muzulmán területeken, de a nyugati országokban a rosszul értelmezett, nehogy érzékenységet sértsünk ideológiában. Ahogy tiltják már egy kereszt viselését is munkahelyeken, ahogy leszedik a kereszteket az iskolákban, és hivatalokban. A természetes nő és férfi kapcsolatok megbélyegzését is elértük mára, mert a posztmodern és liberális ideológiában nincs természetes és természetellenes.

A XX. századi posztmodern ideológia nem tekinti többé viszonyítási alapnak a Bibliát, azaz Isten szavát az emberhez. Az eszme szerint, nincs a jó és a rossz között különbség, sem az igaz és hamis kategóriáit nem ismeri el. Sok igazság van, minden nézőpontnak igaza van. Ez pedig a mózesi törvények, a tízparancsolat megszegése, amely különválasztotta a jót a rossztól, az igazat, a hamistól. Itt megint Isten ellen lázad az ember. Ennek következménye, hogy a mai ember bűnfelismerése szinte lehetetlenné vált, pedig Isten törvénye örök. Ráadásul mivel nem ismeri fel bűnét, nem tudja megbánni, hogy Jézus megválthassa.

A bűnfelismerés nehézsége

Korunkban a morális válság olyan nagy, hogy igen nehéz felismerni a bűnt. Kialakult a „gyermeknélküli kultúra”, ami már önmagában is bűn, és együtt jár az abortuszok emelkedő számával. A mai emberek nagy része, nem ismeri fel, hogy az abortusz bűn, hiszen megölnek egy életet. A család válsága igen mély, sok a válás, holott Jézus nem engedélyezte. Sok ember a szerelem ördögével él együtt, addig tart nála egy házasság, amíg a szerelem tart, majd újabb szerelmet keres. Így újabb és újabb házasságok jönnek létre, amit korunk természetesnek tart. Divattá váltak a „plurális együttélési” formák, ami azt jelenti, hogy házasság nélkül élnek együtt párok, amíg meg nem unják egymást. Ez a Biblia szerinti paráználkodás bűne, ami szintén természetesnek látszik, általánosan elfogadott, ahogy a házasság előtti szexuális élet.

Valóságos homoszexuális és LMBTQ propaganda folyik, elhitetik, hogy az azonos neműek házassága és maga a cselekmény természetes. Isten férfit és nőt teremtett, ám a gender ideológia több mint 70 nemet különböztet meg, erős a transzneműek propagandája is. Az egyszerű ember hogy igazodjon el ebben, amikor a humanizmus, az emberi jogok nevében jönnek, azt gondolja ez természetes és jogos. Másrészt már egyes egyházak is támogatják a homoszexuális házasságot Nyugaton. Kanadában protestáns egyházak, ahogyan a skandináv országokban is. A Biblia pedig egyértelműen fogalmaz ebben az ügyben.

A családromboláson kívül, az eutanázia hívei is emelkednek, ahogy a homoszexuális házasságot, úgy az eutanáziát is egyre több országban támogatják a törvények. Ahogy Habakuk próféta mondja, „a jogot kicsavarják”. „Csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül. Üldözi a gonosz az igazat, a jogot kicsavarják.”(Hab1,3) Ha már a jog is támogatja, hogy ismerné fel az ember a bűnt, hogy hazugság a sok nem, hogy paráználkodás az azonos neműek kapcsolata, hogy az ember nem vethet véget az életének tetszése szerint?

Ezen kívül, ami a legsúlyosabb a gyerekek megrontása is napirenden van. Micsoda bűnt követnek el azok a szülők, akik nemváltó műtétekre küldik gyermekeiket, sokszor kicsi korban. Nehezíti a felismerést, hogy a törvény ezt is támogatja. Az ENSZ a gyerekek szexualizálásának törvényét akarja bevezetni, meghatározva hogy hány éves korban tanulják meg a maszturbálást, hány éves kortól részesüljenek kötelező oktatásban a homoszexuális jogokról és örökbefogadásról, leszbikusok esetében hogyan kell felváltva a két anyaméhben kihordani a gyermeket. A Biblia azt írja, „ő átadta őket bűnös vágyaiknak, és hagyta, hogy a betegség kikezdje őket”.

A bűnlajstromot még lehetne folytatni. Ezt most helyszűke miatt nem tesszük, ám meg kell fontolnunk Isten szavát:

„Figyelj rám népem: menjetek be házaitokba, zárkózzatok be a szobáitokba! Rejtőzzetek el egy kis időre, amíg az Örökkévaló haragja elvonul”(Ezs26,20)

Új hozzászólás