<> Történelem | Hungary First

Történelem

  • A verset 1922-ben fedezték fel abban az anyagban, amit a Leuveni Katolikus Egyetem vásárolt egy müncheni könyvkereskedésben, a németek által az első világháborúban elpusztított könyvtári anyag pótlására. A vers szövegének nagyobb része szabad szemmel alig olvasható, mert a pergamenről a folytonos használat miatt egyszerűen kikopott...

  • Az Országos Honvédelmi Bizottmány időnként a Redout éttermében gyűlt össze, míg a koncertteremben ülésezett az 1848. július 5-én megnyílt első népképviseleti országgyűlés, amelynek július 11-ei ülésén Kossuth 200 000 főnyi katonát és ehhez szükséges „pénzerőt” kért, melyet egyhangúlag megadtak, így a szabadságharc folytatódhatott...

  • Hadi erényeink öregbítéséhez nagyban hozzájárult az a 100 éve kezdődött, nem mindennapi ütközet, melyben egy maroknyi magyar katonának sikerült visszavernie két teljes román század rohamát. Az 1917 januárjában több napon keresztül dúló fetisoarai csata minden kétséget kizáróan az első világháború egyik legbravúrosabb magyar harci cselekményei közé tartozik...

  • „Emlegetik Dobozi Mihály kiváló vitézségét és híres tettét. Amikor ugyanis a maga mögé ültetett és őt szorosan átölelő feleségét, a ló gyorsaságában bízva, biztos helyre akarta vinni, de mégsem tudott elmenekülni, miután feleségét előbb leszúrta, hogy az ellenség kezére ne kerüljön, ő a sűrű ellenség közé vágtatott, s őt is ugyanúgy lemészárolták..."

  • Pest első szárazföldi személyszállítási vállalkozása Kratochwill János nevéhez fűződik: 1832. július 1-jén – párizsi mintára – elindította első omnibuszjáratát. A pesti omnibusz a Duna-part és a Városliget között közlekedett, meghatározott útvonalon és meghatározott időpontokban. Ezek a járművek 12-24 személy befogadására voltak képesek...

  • Van egy érdekes és döntő jelentőségű cikk, amely nyelvészeti érvek alapján porba dönti a hunok török nyelvét illető megalapozatlan akadémikus téveszméket. Fontos és nehezen megcáfolhatónak tűnő érveket sorol fel, mégsem emlegeti a kutya sem. A Magyar Nyelvben jelent meg, azaz - ha csak a szekértábort nézzük - akkor éppen az akadémikus ihletésű szerzőknek kellene figyelembe venniük a megállapításait, ám ezt mégsem teszik. Érteni véljük, persze, miért nem idézik: mert nem azt a magyar- és tudományellenes mondókát fújja, ami az ő szívüknek kedves, hanem a nyelvi tényekről számol be. Azt állítja ugyanis a szerző, hogy a hunok nem beszélhettek törökül.

  • Századával a fronton lévő 6. gyalogezred veszteségeinek feltöltésére jöttek ki. Az alábbi naplórészletben az 1942 november 27. és az 1943 január 5. közötti időszakot elevenítjük fel. A század ekkora ért ki a front mögött kijelölt területére és januárban hagyta el a biztonságosnak mondható települést, hogy elvonuljon a közeli doni frontra...

  • Tetszik, vagy sem, minden tudósnak illik igazat mondania, akár egyezik ez mások véleményével, akár nem. Ha van egy sereg hun, avar és honfoglalás kori nyelvemlék, akkor arról kell tájékoztatni a nagyérdeműt és nem az ellenkezőjéről. Ráadásul éppen legutóbb hangzott el Róna-Tas András professzor úr szájából, hogy a székely rovásírással írt szövegek is nyelvemlékek...

  • Holnap, december 22-én lesz aranyvasárnap. Karácsony, Jézus születése, advent, várakozási időszak. Aranyvasárnap, biztos az is valami keresztény eredetű dolog, valaha volt valami jelentése, de ki emlékszik arra már. Pedig az aranyvasárnap nem is olyan régi találmány… Ízig-vérig magyar találmány, múlt század ötvenes éveiből való...

  • Kezdetben az volt a rend, hogy a hozzászólásra jelentkező hallgatók között csinos hölgyek osztották ki a mikrofont. Amikor azonban a kezembe került, akkor az előadást elnöklő Vásáry István szükségét érezte az addigi gyakorlat megváltoztatásának. Arra utasította a mikrofon kiosztóit, hogy mostantól csak annak adják oda, akinek azt engedélyezi. Nem az öltözködésemmel, vagy a hozzászólásom stílusával lehetett baja, mert nem vén szélhámosnak, hanem professzor úrnak szólítottam a megkérdezettet s egyébként is vigyáztam arra, hogy ne érhesse jogos kritika a ház elejét. Nem ezekkel a formaságokkal volt baj, hanem azzal, hogy a közönség számára nyilvánvalóvá tettem: ez a fórum nem mond igazat a székely írásról.