<> Magyar Királyság | Hungary First

Magyar Királyság

  • A Bécsi Képes Krónika szavai szerint „a király és a hercegek kiszemelve az alkalmas helyeket, megparancsolták az ácsoknak: építsenek 8 fatornyot, kétszer oly magasat, mint a vár fala, hogy onnét a város közepébe lehessen köveket és nyilakat vetni. A tornyok bejárata elé hosszú sövényfonadékot, úgynevezett ellenzőket készítettek, a tornyok közé pedig ugyancsak 8 faltörő gépet, faltörő kost építettek, amelyek néhány helyen tövig lerombolták a falakat...

  • Az iskolában úgy tanítják, hogy a valószínűleg óhorvát eredetű (szerb-horvát: krâlj; bolgár крал stb.), uralkodó jelentésű „király” szavunk Nagy Károly „Karal, Karl” személynevén alapul. Ám e kifejezés előjön a bizánci görög nyelvben (a Magyar Szent Korona feliratán - Κ'ΡΑ ΛHΣ ΤΟΥ Ρ ΚΙ A Σ), a törökben, a krími tatár kánok pénzein...

  • A román hadsereg és belügyminisztérium csaknem négyezer fegyveresének és 21 NATO-tagállam díszegységeinek részvételével nagyszabású katonai díszszemlével ünnepelték vasárnap Bukarestben a Román Királyság és Erdély egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés 101. évfordulóját, Románia nemzeti ünnepét...

  • Magyar királyságon belül Magyarország és Horvátország közt a határ nagyjából a Dráva és a Duna volt. Trianon révén a Szerb-Horvát-Szlovén királyság Magyarországtól három, jelentős részben magyar lakta területet csatolt el, amelyek a mai Horvátország részei...

  • Miután Mátyás király második házassága, az Aragóniai Beatrixszal kötött is gyermektelen maradt, fiául fogadta, és 1479-ben a hunyadi grófi és liptai hercegi rangra emelte, adománylevélben így említvén őt: méltóságos János, liptai herceg és hunyadi gróf, a mi egyetlen szülöttünk. Mátyásnak az egyetlen törvényes gyermeke,..

  • Bethlen magyarországi hadjárataiban azt a feladatot kapta, hogy biztosítsa az előrenyomuló erdélyi seregek hátországát, de amikor Homonnai Drugeth György túlerőben lévő kozákjaitól vereséget szenvedett, 1619. november 23-án Bethlen felhagyott bécsi ostromával és visszafordult Magyarországra. Leváltotta főkapitányi tisztéből Rákóczit, de kárpótlásul a fejedelmi tanácsnokok sorába emelte. Rákóczi mindvégig kitartott Bethlen mellett.

  • Erdély, mint önálló egészeként a magyarság testrésze volt már az Árpád-korban is megkülönböztetett, némileg elkülönülő területként létezett, és egészen 1541 –ig a Magyar Királyság keleti részét alkotta. Erdély élén a magyar király által kinevezett vajdák álltak, akik méltóságuk megszerzésével az ország főméltóságainak, más néven zászlósurainak sorába emelkedtek...

  • Azt kellene végre megértenünk, hogy őseink is emberek voltak és a történetíróink is. Voltak politikai és vallási érdekeik. Ahogyan már leírtam; egyszerűen csak emberek voltak, a maguk jó cselekedeteikkel és a hibáikkal. Éppen úgy, mint a mában mi...

  • Ezek után csodálkozhatunk-e azon, hogy Magyarország lett a népek Európájának élharcosa szemben a globalista lidércnyomás Egyesült Európai Államok agyszüleményével? Lehet-e csodálkozni azon, hogy Magyarország vált a Kárpát-medence egésze felvirágoztatásának úttörőjévé? Hogy felülemelkedve száz év magány traumáján és a régi sérelmeken észérvek, erő és jövőkép mentén próbálja szövetségbe kovácsolni azokat a népeket, amelyek mindig is egymásra voltak utalva a történelem folyamán itt a Kárpát-medencében és Közép-Európában...?

  • Az idegen megszállóknak, uralkodóknak, és hazaáruló kiszolgálóinak nem állt érdekében, hogy megengedjék a valóságos történelmünk kutatását és tanítását. Az idegen rendszerek nem tűrhettek meg egy erős és egységes nemzeti öntudattal és a saját hagyományos történelmi tudatával rendelkező magyar nemzetet. Az idegen megszálló hatalmak által ránk erőszakolt rendszerek fenntartása és a magyarság szellemi leigázása érdekében erőlködtek történelmünk meghamisításán, hogy nemzeti öntudatunkat elsorvasszák és ellenállásunkat megtörjék....