• Decemberben jön a Toldi-rajzfilm

  Decemberben jön a Toldi-rajzfilm

  A János vitéz és Az ember tragédiája után Jankovics Marcell újabb klasszikus irodalmi adaptációt készít Arany János Toldijából. Arany elbeszélő költeményéből tévésorozat és egész estés film is készül idén év végéig. Csákovics Lajossal, a film kivitelező rendezőjével beszélgettünk...

 • Stoffán György: Nem hagyhatjuk bezárni a Báró Wesselényi Miklós Iskolát!

  Stoffán György: Nem hagyhatjuk bezárni a Báró Wesselényi Miklós Iskolát!

  Mint azt korábban már megírtuk, a balatonfűzfői Alapítványi Iskola a névtelen és nevesített feljelentők miatt drámai helyzetbe került, hiszen azok a civilek, amelyek Gyöngyöspatán és az országban másutt is társadalmi feszültségeket generálnak, igyekeznek ellehetetleníteni egy olyan iskolát, amelyben keresztény szellemiségű, hazafiságra és emberségre való felkészítés, nevelés folyik...

 • Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal

  Osztrogót turulok a hieroglifikus "Lyukó a nagy folyó" mondattal

  Az Attila halála után felbomló Hun Birodalom ékszerekbe foglalt hieroglifikus írásemlékeit a győztes germán népek széthurcolták Európa különböző tájaira. Ezek a germán népcsoportok - akiket gyakran hun vezetők irányítottak - maguk is előállítottak hasonlókat és évszázadokig életben tartották a gondolatgazdag és csodaszép hun íráshasználatot. A frankok például a merovingoktól vették át a hun jeleket, a merovingok őse pedig,..

 • Készülnek az érzékenyítő fotók a világsajtó részére...

  Készülnek az érzékenyítő fotók a világsajtó részére...

  Egyértelműen provokatív szándékkal, Magyarország lejáratása céljából szervezték a több száz fős tömeget a határra, mi másért is, hiszen tudva tudják, hogy úgysem engedik át őket! Nyilvánvaló, hogy előbb - utóbb fizikai konfliktust fognak kiprovokálni és aztán jöhet a hír-cunami a magyarok kegyetlen fellépéséről, kisgyerekek veszélyeztetéséről, stb. - a szokásos!

 • "Nesze sánta, itt egy púp..."

  "Nesze sánta, itt egy púp..."

  Hurrá! Ismét itt vannak a pufajkások: Újra van Munkásőrség! Az 1989. évi XXX. törvény szerint a testület 1989. október 20-án jogutód nélkül feloszlott, amit az 1989. október 31.-i népszavazás több, mint 4 millió helyeslő szavazattal - 216 ezer "nem" szavazat ellenében - megerősített!

 • Bizonyítottan hazudik a 444...

  Bizonyítottan hazudik a 444...

  Nagyon nem mindegy, hogy "a tüntetés szervezője", vagy "az ellentüntetés szervezője". Persze, majd, ha már jó sokan elolvasták a hazugságot, akkor majd leveszik, vagy javítják és ezt megtehetik naponta, büntetlenül! Meddig még?

 • Stoffán György: Fasiszta író, nacionalista NAT… levélforma, a háborgó „demokratikus” pedagógusokhoz

  Stoffán György: Fasiszta író, nacionalista NAT… levélforma, a háborgó „demokratikus” pedagógusokhoz

  Miközben a hírhedt kommunista spicli, Szabó István életműdíja miatt senki nem tiltakozik… s e táblás álpedagógus majmok közül senki nem tartott kartont maga elé, tiltakozva Niedermüller Hitlert is megszégyenítő, fajgyűlölő kijelentései miatt…

 • Göncz Árpád nem méltó arra, hogy közterületet nevezzenek el róla

  Göncz Árpád nem méltó arra, hogy közterületet nevezzenek el róla

  A Momentum aktivistái már korábban átmatricázták a megállót. Megdöbbenését fejezte ki, hogy úgy tűnik, Göncz tiszteletreméltóbb egyesek szemében, mint a honfoglaló Árpád fejedelem. Leszögezték, Árpád vezér védelmében is állították vissza az eredeti állapotokat...

 • Stoffán György: Elárult pap, elárult székelyek Gyergyóditróban… A volt gyulafehérvári érsek kirohanása a székelyek ellen

  Stoffán György: Elárult pap, elárult székelyek Gyergyóditróban… A volt gyulafehérvári érsek kirohanása a székelyek ellen

  Súlyos, székelyellenes nyilatkozatot adott ki Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek, a gyergyóditrói segédlelkész és a ditrói székelyek ellen – Bukarest és Bergoglio szellemiségében. Tudvalevő, hogy egy gyergyóditrói vállalkozó, a krisztusi tanításokat sutba dobva, éhbérért és minden emberséget mellőzve foglalkoztatta dolgozóit, mint ez a szombati falugyűlésen elhangzott a korábban e pékségben dolgozók szájából...

 • Galamb József

  Galamb József

  Egy szegény református parasztcsaládban született. Édesapja Galamb József földműves, édesanyja Putnoki Erzsébet háztartásbeli volt. A hét gyermek – Sándor, József, István, Rozália, János, a csecsemőként meghalt Ferenc, és Ferenc – között a második legidősebb volt...

 • Mikor a rácok ledöntötték Kiss Ernő nagybecskereki szobrát

  Mikor a rácok ledöntötték Kiss Ernő nagybecskereki szobrát

  A főtéren keresztül haladó sínpárra beállítottak egy mozdonyt és a szobrot ehhez kötötték erős vasláncokkal. A lokomotívot elindították és az egész építményt magával rántotta. Bármennyire fáj is egy magyar szívnek, hogy porba dobják legszentebb emlékeinket ezek a sehonnai népek, még egy tiltakozó szavunk se legyen hozzájuk...

 • Stoffán György: van-e jogom – okkal – utálni a kommunistákat?

  Stoffán György: van-e jogom – okkal – utálni a kommunistákat?

  Gyurcsány? Igen, Gyurcsány olyan villában lakik, amely nem az övé, de mégcsak nem is a bulgár bukszáé, hanem a zsidó Goldbergeré… Tehát, lopott villát bitorolnak, akárcsak szellemi elődei, akik ki is rabolták a családomat. Itt van a két közös pont: deportáltak is, loptak is. A náci szocik éppen úgy, mint a nemzetközi szocik...

 • Budapest és Kolozsvár között szupergyors vasúti közlekedés épülhet ki

  Budapest és Kolozsvár között szupergyors vasúti közlekedés épülhet ki

  A fejlesztés keretében speciális műtárgyakat hoznának létre, különösen nagyobb folyók és folyamok (különösen a Tisza, Körös, Szamos), valamint nagy forgalmú közutak keresztezésénél, a városi környezetben, nehéz domborzati viszonyok között műtárgyakat, hidakat, alagutakat létesítenek...

 • Gyöngyöspata: egyedülálló kincset őriz a különleges magyar oltár

  Gyöngyöspata: egyedülálló kincset őriz a különleges magyar oltár

  Már kívülről is gyönyörű, tornyát barokk órája és fatornáca, falát agyagba rakott patakkő teszi különlegessé, Jessze-fa-oltárának pedig messze földön csodájára járnak. A 8 méter magas műtárgy Jézus családfáját mutatja be...

 • A trianoni évfordulóra készíti újabb panorámaképét Corvus-Kora Róbert

  A trianoni évfordulóra készíti újabb panorámaképét Corvus-Kora Róbert

  A művész elmondta, hogy az előkészületeket 2018 telén kezdte, egyre nagyobb rajzokat, kétszer egyméteres olaj- és szénvázlatokat készített. Tavaly nyáron volt a modellfotózás Szanazugban, ahol 1200 fotó készült. Például olyanok is, hogy miként reagál az ember, ha a szemébe csapódnak a hullámok...

 • Váltsuk vissza Kárpátalját?

  Váltsuk vissza Kárpátalját?

  Az Amerikai Magyar Református Egyház vezetősége, Lizik Zoltán püspök és Demeter Zsolt főgondnok azzal a felhívással fordul a világ magyarságához, hogy a Nemzeti Összetartozás Évében ne csupán emlékezzünk a 100 évvel ezelőtt történtekre, hanem…