Forgách Simon

Az egy hónapja tartó ostrom alatt Ahmed másodvezér csapatai romhalmazt csináltak a temesvári várból. A nagy melegben kiszáradtak a várat övező mocsarak, így közvetlen közelről is lehetett lőni a falakat. Losonczi - hiába kért - nem kapott segítséget sehonnan, mivel a neki szánt segélyeket Lippa parancsnoka, Bernardo de Aldana visszatartotta. Ennek, és a két főtiszt közti konfliktusnak az okait részletesen tárgyalja Molnár Dániel Márton: Losonczi és Aldana – Katonai koncepciók ütközése 1551-52-ben című tanulmánya. Árnyalja az Aldanáról kialakult egyoldalúan sötét képet, igyekszik rámutatni azokra a különbségekre, amelyek a két tisztet, a kétféle katonai felfogást jellemezték. Aldana nagytudású, alaposan felkészült, képzett spanyol tiszt volt, aki jól értett az ostromműveletekhez...

Szentgotthárd a magyar hadtörténelemben fontos szerepet töltött be. Három győzelem is kötődik nevéhez, de ebből a legismertebb az első, az 1664-ben a törökök felett aratott diadal. A Rákóczi-szabadságharc idején azonban két, igaz méretében és jelentőségében kisebb, kuruc győzelem született. 1704-ben Károlyi Sándor, 1705 végén pedig Bottyán János generális verte meg itt a császáriakat...