Horthy István

A képzeletbeli kamera képe az Országház kupolacsarnokában tanácstalanul ide-oda jár, végül a vendégek tömegére fókuszál. Egy testőrszázados véletlenül meglöki vállamat, majd elnézést kérően szalutál. Bólintok, és egymásra mosolyogva, sértődés nélkül megyünk mindketten tovább. A Magyar Rádió munkatársai megkezdik a helyszíni közvetítést, miközben az ünnepélyes kavalkádban érezhető az a mérhetetlen várakozás és a visszafojtott vágy, amelyre az egész nemzet figyel és vár...

1941. január 17-én született vitéz nagybányai Horthy István és gróf Edelsheim-Gyulai Ilona egyetlen gyermeke, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó unokája. A világrajöveteléről Farkas György, Horthy István tisztiszolgája tett bejegyzést a naplójában. A naplóban, amelyet féltve őrzök, egy jövőben megvalósuló Horthy múzeum számára. No, de végre olvassuk a naplót, a kis „Istvánka” világrajöveteléről...

Horthy István kormányzóhelyettes, tartalékos repülő főhadnagy 1942. augusztus 20-i oroszországi tragédiája után - utolsó bevetésén, különös körülmények között zuhant le - Horthy Miklós kormányzó, vejét ifj. Károlyi Gyulát kívánta helyettesének megtenni. Sajnálatos módon erre lehetőség nem nyílt, mert Horthy István kormányzóhelyettes halála után alig két héttel (1942. szeptember 2-án), az utódnak szánt ifj. Károlyi Gyula szintén különös körülmények között, szintén szörnyű repülőhalált halt...

1942. augusztus 20-án, kora reggel, a keleti fronton, jubileumi, 25. bevetésére indult Héja típusú gépével egy magyar vadászpilóta. Nem sokkal a felszállás után a gép lezuhant, a pilóta életét veszítette. Horthy Istvánnak hívták. Magyarország kormányzóhelyettese volt. Nem is kellett volna felszállnia. Ahogy frontra sem kellett volna mennie. Mégis ment, mert hogyan irányíthatná ő később a hadsereget, háborús tapasztalatok nélkül?