Horthy Miklós Társaság

Az Országos Vitézi Szék – Horthy Miklós kormányzó elnökletével – 1920. szeptember 25-én, a budai királyi várpalota Mátyás-termében tartotta első ülését. E napon jelent meg a kormányzó „legmagasabb kézirata”, amely kijelölte a Vitézi Szék vezérkarát, és utalt annak feladataira. Az első tagok között volt tapolylucskai és kükemezei Bánó Kálmán alezredes, egyike a nyolc törzskapitánynak, akiket a kormányzó 1921 tavaszán, az első zárt körű avatáson vitézzé avatott...

Az emlékmű javaslata lokálpatriótáktól indult, s a város képviselő-testülete határozata alapján az önkormányzat, a Történelmi Vitézi Rend földvári tagjainak és Jákli Viktor a támogatásával 2020 szeptemberére elkészült. Az ünnepségen a szép számú városlakón kívül részt vett Kovács Pál államtitkár, jelen voltak a város vezetői, a Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egylete, a Történelmi Vitézi Rend képviselői. Eljöttek Kisújszállásról a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület, s Szegedről a Horthy Miklós Társaság képviselői...

Valahogy így van, azzal a negyedszázaddal is, amelyet, ún Horthy-érának kereszteltek el, és így van ez magával a kormányzó személyével is. A történészek dolga az, hogy konszenzusra jussanak az egykori államférfiről és az objektív igazság kerekedjen felül a balról vagy jobbról jövő elfogultsággal bíró érzelmi alapon működő beidegződéseken...

Tegnap lett volna a napja, hogy az újbudai önkormányzat voksoljon egy park elnevezéséről, melyet Novák Előd képviselő beadványára, Horthy Miklósról kívántak elnevezni. A baloldali és liberális képviselők azonban nem érkeztek meg kellő létszámban az ülésre - vagyis nem mentek be a munkahelyükre! - így a szavazást el kellett napolni. Ugye milyen érdekes, hogy éppen ők beszélnek demokráciáról, cenzúráról és jogrendről?