kommunizmus

A székely hadosztály viselt dolgait a történelem lesz hivatva megörökíteni. Itt madártávlatból az erdélyi vonatkozásokat akarom röviden elmondani. A folyó év elején Erdély egyetlen reménysége a székely hadosztály volt, mely Erdély és az anyaország határszélén frontot formált és megállította a román hadak továbbvonulását. Kolozsvár szívrepesve leste a híreket a csúcsai és zilahi frontról. A Királyhágó alatt a Körös szűk völgyét Csúcsánál a kolozsvári 21-es honvédek tartották elzárva, ágyúlövéseik moraját Kolozsvárig hozta a nyugati szél, melyről már a kuruc-korszaki vers megírta, hogy „Ritkán kellő, hűvös szellő fút téged Kolozsvár”...

Rákay Philip ismert televíziós producer egy nagyon kemény leleplező videóban mutatja be Gyurcsánynét és Dobrev-klánt. Egyesével mutatta be Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc feleségének családtagjait. Nem ez az első videója a bukott miniszterelnök kapcsán, legutóbb Gyurcsány brutalitására emlékeztetett...

A magyar tulajdonba kerüléshez szükséges a tulajdonosok jóváhagyása – állítja az internetes oldal. A cikk felidézi, hogy a repteret a szocialista kormányok adták el külföldi tulajdonba 2005-ben, ennek köszönhetően komoly profitokat visznek ki az országból – amiből például kanadai nyugdíjasok járnak jól –, miközben több botrány is arról tanúskodott, hogy lehetne jóval többet is fordítani az infrastrukturális fejlesztésekre, sokan kritizálták a reptéri állapotokat...

A nemzetek függetlenségét és kultúráját elveszi, gazdaságát kiszolgáltatottá, társadalmát jogfosztottá teszi. Amolyan II. József-féle beteljesülés. Ő ugyanis azt mondta, hogy a magyart először koldussá, majd katolikussá, végül németté kell tenni. Ma a magyart - és minden más uniós ország népét! - az EU először koldussá, majd vallástalanná teszi, végül elnemzetietleníti. És ebből én - köszönöm szépen - nem kérek. Tehát nem szavazásom első és alapvető indoka, hogy ellene vagyok az uniónak, így nem kívánom magam senki által képviseltetni Brüsszelben...

Múltak az idők, teltek az évek, s mi, ottrekedt magyarok a kisebbségi keserű kenyérre voltunk utalva. A hatalmon lévő csehek és szlovák csatlósaik megelégedettséggel élvezték a pozíciójuk nyújtotta előnyöket, míg nekünk napról-napra éreznünk kellett magyar sorsunk mostohaságát. Legjobban bizonyítja a kormánynak a csehekkel szembeni megkülönböztetett bánásmódját az a törvény, mely a cseh tisztviselők fizetését „szlovenszká vychodá” elnevezés alatt csaknem 50 százalékkal pótolta. Ez annyit jelentett, hogy például a cseh tisztviselő, aki ugyanolyan fizetési osztályban volt, mint én, a fizetéséhez 50 százalék pótlékot kapott, csupán azért, mert cseh keresztlevele volt...

Bár beszélőinek számát tekintve távolról sem tekinthető világnyelvnek a magyar, földrajzi elterjedését nézve már majdnem az, hiszen a világ minden pontján találkozhattunk magyarokkal, vagy legalábbis magyarul beszélőkkel. Vagy ha nem is az egész világon, de az egész Szovjetunióban. Sokszor évek óta ismert emberek szólalnak meg magyarul, akikről korábban el sem tudtuk ezt képzelni. Így aztán igazán kellemetlen szituációkba kerülhetünk, ha arra számítunk, hogy majd nem értik, amit mondunk...

Sötétedés után jöttek, mint mindig, ki tudja, hányadszor már. Megállt a ház előtt az autó, berúgták a kiskaput és már zörgetett is az ajtón a három bőrkabátos. A Burkus kutya ott őrjöngött a fáskamrában, minden este ide zárták, mert amikor legelőször jöttek, le akarták lőni. Nagyapámat mindig elvitték Ungvárra, a belügyi székházba, jól megverték, aztán hazahozták. Mindig rosszabb és rosszabb állapotban ért haza. Hogy pontosan mi volt a bűne, nem lehetett tudni...

Tudja Verocska, ha egy magafajta - třebíči ganyéhordó - stílusú teremtmény meg akarna sérteni, hát nehéz dolga volna. Mert ha megfeszül, akkor sem sikerülne a dolog. Ugyanis nem hallatszik fel a maga szellemi és erkölcsi mélységéből az, amit mond! Mindössze saját primitívségét, ócska megfizetett bérencségét igazolta azzal, amit Hazámról, nemzetemről és kormányomról állított...

Bár a szovjet utódállamokban, főleg Ukrajnában leggyakrabban a vezetés, az elit gátlástalanságában, harácsolásában látják az elszegényedés, sőt működésképtelenség okát, meggyőződésem, hogy ez mind csak következmény, a jelenlegi bajok gyökerei a szovjet rendszerre, vagy talán még korábbra vezethetők vissza, bár ez nem menti fel a mostani vezetőket. Tény, hogy a jelenlegi vezetők és az állampolgárok többsége is, abban a rendszerben nőtt fel és a kommunista, pontosabban még inkább csak szocialista, mentalitástól nagyon nehéz megszabadulni...

A 94-es választások utáni baloldali liberális hatalomátvétel, önmagában még nem tragédia. Illetve, nem itt kezdődött a tragédia, hanem Antall József, ez idáig nem tisztázott paktumpolitikájánál. Mint a politikában és a gazdasági életben oly sokszor előfordult már, Antall hatalomra jutásakor is homályos és talán soha meg nem tudható egyezkedések sorozata akadályozta meg a valódi rendszerváltást.