Lázár Károly

A képzeletbeli kamera képe az Országház kupolacsarnokában tanácstalanul ide-oda jár, végül a vendégek tömegére fókuszál. Egy testőrszázados véletlenül meglöki vállamat, majd elnézést kérően szalutál. Bólintok, és egymásra mosolyogva, sértődés nélkül megyünk mindketten tovább. A Magyar Rádió munkatársai megkezdik a helyszíni közvetítést, miközben az ünnepélyes kavalkádban érezhető az a mérhetetlen várakozás és a visszafojtott vágy, amelyre az egész nemzet figyel és vár...

Az Országos Vitézi Szék – Horthy Miklós kormányzó elnökletével – 1920. szeptember 25-én, a budai királyi várpalota Mátyás-termében tartotta első ülését. E napon jelent meg a kormányzó „legmagasabb kézirata”, amely kijelölte a Vitézi Szék vezérkarát, és utalt annak feladataira. Az első tagok között volt tapolylucskai és kükemezei Bánó Kálmán alezredes, egyike a nyolc törzskapitánynak, akiket a kormányzó 1921 tavaszán, az első zárt körű avatáson vitézzé avatott...