Maros

Mindezt a fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő szervezetek, szimbólumok és tetteket, valamint az emberiség elleni népirtás és háborús bűncselekmények kultuszát tiltó sürgősségi kormányrendelet alapján. Az ügyben elsőként Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét idézték be a Bákó megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályára tanúként való kihallgatására, keddre...

1703 végére az Alföld nagy része a kurucok kezére került. Csak a Duna-Tisza közének déli része, valamint a Maros mente maradt császári kézen, itt a főként rác milíciákból álló határőrvidék épült ki, központjában Szeged várával. Johann Friedrich Globitz ezredes, a szegedi vár parancsnoka 3-400 főnyi német és mintegy 400 fős rác katonának parancsolt a helyőrségben. A kuruc uralom a Tisza vidékén Szolnok várára támaszkodott, így a kettévágott folyóközi területek folyton ki voltak téve a másik fél betöréseinek. Hol a kurucok, hol a rácok igyekeztek az ellenség kezén fekvő területeket prédálni. Rákóczinak tehát mihamarabb fel kellett lépnie a rácok ellen...